Login

Hydrotheek

help
Over de ontwatering van Oostelijk Flevoland [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1953
help
Ontwerpen van optimale plannen voor bodeminventarisatie met een kennissysteem, toegepast op de waterbodem in de Fleverwaard \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Hendricks Franssen, H.J.W.M. \ Brus, D.J. \ Hendriks, W. \ 1995
help
Visintrek via inlaatwerk bij gemaal Colijn voorjaar 2012 : Waterschap Zuiderzeeland [Boek]
Hop, J. \ Kampen, J. \ 2012
Het doel van het onderzoek in de periode van eind maart tot eind mei 2012 is een advies op te stellen waarmee de automatische bediening van het inlaatwerk bij gemaal Colijn geoptimaliseerd kan worden voor vismigratie. Om dit doel te bereiken dient he ...
help
Drainage-onderhoud in de IJsselmeerpolders \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Scholten, J. \ 1989
help
De ontwikkeling van het Markerwaardgebied : enkele grepen uit de Raro-nota \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1982
help
IJsselmeerpolders: inpoldering en ontwikkeling \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Pinkers, M.J.H.P. \ 1982
Historisch overzicht over de gevolgen van de veranderde bestemming voor de inrichting van de IJsselmeerpolders
help
Evaluatie drainage in Lelystad en Almere [Boek]
Hebbink, A.J. \ 1984
help
Geohydrologisch onderzoek zuidelijk en oostelijk Flevoland [Boek]
Zaadnoordijk, W.J. \ IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1994-1995
help
Kansen voor energiebesparing poldergemalen waterschap Zuiderzeeland \ H2O online [Artikel]
Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
Het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland bestaat voornamelijk uit diepe polders. Daardoor is het onontkoombaar om overtollig water te verpompen, met een hoog energiegebruik als gevolg. Waterschap Zuiderzeeland verbruikt dan ook de meeste en ...
help
Knardijk is onbetrouwbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Tijdens de KIVI-lezing werd de veiligheid van Flevoland nader onder de loep genomen. Dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland zet haar vraagtekens bij de faalkansberekening en de Knardijk. “Wij weten niet precies hoe sterk de Knardijk is. ...
help
Buitendijks water in Flevoland : vooronderzoek ten behoeve van een beleidsbepaling ten aanzien van de inlaat van buitendijkswater in de provincie Flevoland : eindrapport [Boek]
DHV Water \ 1998
help
Project waterwinstation Harderbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waal, L.M. de \ Klerk, S. de \ Hendriks, L.J.W. \ 1998
help
Milieu-incidenten 2001 : de vervuiling van het oppervlaktewater in 2001 in het beheersgebied van het Waterschap Zuiderzeeland [Boek]
Kroon, C. \ Waterschap Zuiderzeeland \ 2002
help
Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van Flevoland 2001-2003 [Boek]
Dekker, C.G.C. \ 2004
In 2001 en 2002 heeft in Flevoland een sterke verbetering van de waterkwaliteit plaatsgevonden. In 2003 lijkt deze verbetering zich echter niet door te zetten. Dit blijkt uit het bestrijdingsmiddelenonderzoek dat Waterschap Zuiderzeeland in de period ...
help
Integraal waterbeheer Ketelmeer : modellering van slibtransport in het Ketelmeer [Boek]
Toet, C. \ Blom, G. \ 1992
In dit rapport worden de resultaten van onderzoek naar het transport van verontreinigd bodemslib in het Ketelmeer gegeven.
help
Pionieren in Flevoland: interview Cees Okkerse, Waterschap Zuiderzeeland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Waterbeheer in het nieuwe land heeft voor- en nadelen. Er heerst een pioniersgeest: samenwerking is het parool. maar tijd voor het opbouwen van eigen vermogen is er nooit geweest. Cees Okkerse, bestuurder van Waterschap Zuiderzeeland: "Niemand is hie ...
help
Kaders voor waterkwaliteit in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Abbink Spaink, P. \ Schreuders, R. \ 2005
De provincie Flevoland legt in haar Provinciaal Omgevingsplan kaders vast voor de toekomstige ontwikkelingen binnen haar grenzen. Omdat de Kaderrichtlijn Water als Europese richtlijn een belangrijke randvoorwaarde gaat vormen voor de kwaliteit van he ...
help
Wateradvies bij ruimtelijke plannen in Flevoland : van belang voor de watertoets \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Dam, C. van \ 2005
De watertoets is een begrip geworden in de ruimtelijke ordening als verplicht onderdeel bij ruimtelijke plannen. De toepassing van de watertoets is door de waterbeheerders en de gezamenlijke lokale overheden geïmplementeerd. De watertoets is hiermee ...
help
Integraal waterbeheer en het provinciaal waterhuishoudingsplan van de provincie Flevoland \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
Vries, C.L. de \ Dewachter, M.M.F. \ 1989
help
Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920 - 1970 [Boek]
Thijsse, J.T. \ 1972
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.