Login

Hydrotheek

help
De flora van Midden-Brabant e.o., 1970-1980 [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ 1980
In het voor u liggende rapport wordt de flora van Midden-Brabant en omstreken in de periode 1970-1980 beschreven en in de vorm van verspreidingskaartjes uitgebeeld.
help
Wat niet van waarde is, wordt niet beschermd \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2010
De natuur in Nederland staat onder druk. De biodiversiteit neemt nog altijd af. Hoe geven we het internationale jaar van de biodiversiteit dan toch nog wat glans? Vier Wageningse deskundigen (Berendse, De Snoo, Opdam en Braat) vertellen hoe het tij v ...
help
Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
Molen, J.S. van der \ 2002
Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
help
De Desmidiaceeen van Nederland [Boek]
Coesel, P.F.M. \ 1982-1997
help
Flora sloten en slootkanten, 1999-2012 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De belangrijkste functie van sloten is de afwatering van het omliggende land. Ruigtesoorten en planten van voedselrijke omstandigheden nemen in slootkanten toe. Met name geldt door de toename van pitrus en riet. In de slootkanten zijn zowel het gemid ...
help
Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaatsteniet, P. de \ Brouwer, E. \ Wal, B. van der \ Sollie, S. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt in de KRW-stroomgebiedsbeheerplannen veel genoemd als maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit was voor STOWA de aanleiding voor het uitbrengen van een handreiking voor de aanleg van deze oevers. ...
help
Biodiversiteit en waterwinning [Boek]
Vewin \ cop. 2010
Aantasting van de biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen, zo staat het in het ‘Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011’ van het laatste kabinet-Balkenende. Maar het gaat h ...
help
De betekenis van de Biesbosch voor de natuurwetenschap in het bijzonder de biologie \ Akademiedagen : voordrachten / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [Artikel]
Zonneveld, I.S. \ 1957
Ook de fauna herbergt soorten die buiten dit landschap weinig algemeen tot zeldzaam zijn. Onder de zoogdieren is de otter te noemen, die in de rustige grienden en kreken nog voorkomt, hoewel zwaar belaagd door de mens. Het eerste meer serieuze botani ...
help
Natuurtoets aanvullende ingrepen Proefproject Meers in 2006 : ten behoeve van de Flora- en Faunawet [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2006
Studie in opdracht van Maaswerken. Een inventarisatie van het voorkomen van: flora, fauna (vogels, reptielen, vleermuizen, vlinders, libellen, vissen). Met aansluitend ontheffingen voor ingrepen in zowel zomerbed als droge deel. Proefproject natuuron ...
help
Floristische inventarisatie van het Wilhelminakanaal [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
help
Floristische inventarisatie van enkele gebieden in Midden-Brabant : 1975-1979 [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
In het voorliggende rapport wordt een beschrijving gegeven van de plantengroei, die voorkomt in een aantal gebieden, welke ten zuiden en ten oosten van Tilburg liggen.
help
Vergelijkend vegetatiekundig onderzoek van een aantal oude rivierlopen in Nederland, verricht in 1954 [Boek]
Boterenbrood, A.J. \ Schroevers, P.J. \ Voo, E.E. van der \ 1956
help
Algologische onderzoekingen in het stroomgebied van de Drentse A [Boek]
Koeman, R. \ 1974
help
Meer dynamiek in het Nationaal Park de Biesbosch na de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden \ De levende natuur [Artikel]
Sluiter, J.A. \ Saris, F.H. \ 2015
Het jaar 2007 vormt een nieuwe scheidslijn voor de Biesbosch. Ten behoeve van meer ruimte voor de grote rivieren is in dat jaar een aantal dijken van de Biesbosch doorgebroken, waarbij grote oppervlakten natuurontwikkelingsgebied onder invloed van ri ...
help
Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
help
De Twentse bronnetjesbossen en die van Mook \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Zwart, H. \ 1973
Wanneer we de planten groei bij de bronnen bekijken, dan zien we dat in de meeste gevallen zo'n brongebied begroeid is met een bos en wel een elzenbos. Dit gezelschap is in 1936 het eerst beschreven door Meyer Drees als een subassociatie van het Alne ...
help
Brongebieden bij de Lutte \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Wit, R. de \ 1973
Lage Kavik, Bloemenbeek, Veldkersbeek, Lutke Bavel, het zijn zo langzamerhand bekende klanken geworden voor de deelnemers aan de zomerkampen in Denekamp. Maar is zo'n bronnetjesbos in de zomer al mooi, hoe prachtig is het dan niet in het voorjaar! He ...
help
Westnederlandse veengebieden : de opbouw van een Zaans oeverveentje \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Meijer, W. \ 1973
Aan de noord- en westkant van de plasjes de Poel, het Zwet en de Merken en langs brede sloten vinden we in het Wormer- en Jisperveld (bij Wormerveer) allerlei interessante oeverveentjes, drijftillen, die zich vanaf de rand van hooi- of weiland over h ...
help
Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren [Boek]
Jaspers, H. \ Cornelissen, P. \ Voortman, B. \ Schropp, M. \ [2014]
Het doel van het Beeldenboek ‘Vegetatiebeheer grote rivieren’ is om met tekst en foto’s een zo eenduidig mogelijk beeld te geven van de ruwheidsklassen. Het Beeldenboek is bedoeld voor de partijen die betrokken zijn bij de inhaalslag (terreinbeheerde ...
help
Loobeekdal (Gem. Venray) : floristische en faunistische inventarisatie [Boek]
Cuppen, H. \ Hesen, T. \ Munckhof, P. v.d. \ 1975
Inventarisatie van vegetatie, flora en fauna in het Loobeekdal.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.