Login

Hydrotheek

help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek [Boek]
Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Pleijter, M. \ Walvoort, D.J.J. \ 2014
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijf ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : opzet van het onderzoek [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Pleijter, M. \ 2011
De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Doel van dit rapport ...
help
Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
help
Modeling water table fluctuations by means of a stochastic differential equation \ Water resources research [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 1998
help
Interacties binnen het afvalwatersysteem III : proceedings middag symposium 12 juni 2003 : in het kader van het onderzoek: Interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering [Boek]
Langeveld, J.G. \ 2003
In navolging van de symposia 'Interacties binnen het afvalwatersysteem I en 11' wordt op donderdag 12 juni 2003 het derde symposium 'Interacties binnen het afvalwatersysteem 111' gehouden in het kader van een gelijknamig promotieonderzoek aan de TU D ...
help
The method of impulse response moments : a new method integrating time series-, groundwater- and eco-hydrological modelling \ Impact of human activity on groundwater dynamics : proceedings of an international symposium (symposium S3) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Asmuth, J. von \ Maas, C. \ 2001
help
Langjarige fluctuaties in residuereeksen van tijdreeksmodellen van grondwaterstandsfluctuaties [Boek]
Slooten, Luit Jan \ Kooiman, Jan Willem \ 2010
In dit rapport wordt dieper ingegaan op de relatie tussen modelfouten in tijdreeksmodellen, en de daaruit volgende patronen in residuen. De vraagstelling werd geformuleerd naar aanleiding van de observatie dat er in de tijdreeksmodellen van veel peil ...
help
De relatie van de dynamiek van een AWZI met de interacties binnen het afvalwatersysteem \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J. \ Spoel, H. van der \ Graaf, J. van der \ Stok, J. \ 2003
De belasting van een awzi fluctueert in de tijd, met min of meer regelmatige variaties tijdens DWA (dwa=droogweerafvoer) en grote variaties tijdens RWA omstandigheden (rwa=regenwaterafvoer). Naast de fluctuaties in het influentdebiet, kunnen ook aanz ...
help
Gemeente Barendrecht gaat grondwaterstanden meten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burger, A.S. \ Daamen, S.H.B. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de grondwaterfluctuaties binnen het stedelijk gebied, heeft de gemeente Barendrecht een meetnet laten aanleggen
help
Modellering van natuurlijke fluctuaties van grondwaterspiegels op basis van impulsresponies [Boek]
Lankester, J. \ 1995
Voor het voorspellen van de gevolgen voor vegetaties van veranderingen in een geohydrologisch systeem wordt sinds enige jaren gewerkt met de duurlijnenmethode. Een duurlijn geeft aan hoe lang de grondwaterstand per jaar op een zekere plaats een bepaa ...
help
Literatuuronderzoek naar de ecologische effecten van lage afvoeren en afvoerfluctuaties = Exploratory literature search into the ecological effects of minimal discharges and fluctuations in discharges = Des études bibliographiques de reconnaisssance sur les effets écologiques des débits minimums et des fluctuations du débit [Boek]
Semmekrot, S. \ Straten, J.W.H. van der \ Kerkhofs, M.J.J. \ 1997
help
Tijd voor een stap verder? : derde symposium over 'Interacties binnen het afvalwatersysteem' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Langeveld, J. \ 2003
Verslag van het middagsymposium dat plaats vond in het kader van het promotieonderzoek van de auteur naar de interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering
help
Analyse dunwateraanvoer op rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Doorn, R. van \ 2006
Rioolsystemen en rioolwaterzuiveringen worden gebouwd op het verwerken van afvalwater van inwoners en industrie. Dit wordt de droogweer afvoer genoemd (DWA). Daarnaast is er capaciteit opgenomen voor regenwaterafvoer (RWA). Bij het ontwerpen van de r ...
help
De dynamiek in het aanvoerpatroon van de RWZI Eindhoven in beeld: een studie naar karakteristieke tijd- en ruimteschalen van RWZI influent op basis van 1,5 jaar hoogfrequente kwantiteits- en kwaliteitsgegevens \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Dirksen, J. \ Langebeld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2009
Het verrichten van langdurige en hoogfrequente metingen aan afvalwaterkwantiteit en -kwaliteit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de variaties in een RWZI aanvoerpatroon. Deze variaties in het aanvoerpatroon geven op hun beurt informatie ...
help
Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect: internationaal onderkend : abrupte en disproportionele stijging en daling van het grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2016
Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vla ...
help
Interacties binnen het afvalwatersysteem: een andere kijk op influentfluctuaties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2002
In dit artikel staat de invloed van influentfluctuaties op de werking van de afvalwaterzuivering centraal. Op basis van een uitgebreide gevoeligheidsanalyse aan een tweetal kenmerkende zuiveringstypen is bepaald welke fluctuaties in het influent een ...
help
Water hammer reduces fouling during natural water ultrafiltration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Broens, F. \ Menne, D. \ Pothof, I. \ Blankert, B. \ Roesink, H.D.W. \ Futselaar, H. \ Lammertink, R.G.H. \ Wessling, M. \ 2012
Today's ultrafiltration processes use permeate flow reversal to remove fouling deposits on the feed side of ultrafiltration membranes. We report an as effective method: the opening and rapid closing of a valve on the permeate side of an ultrafiltrati ...
help
CO2 fluxes and evaporation on a peatland in the Netherlands appear not affected by water table fluctuations \ Agricultural and forest meteorology : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Parmentier, F.J.W. \ Molen, M.K. van der \ Jeu, R.A.M. de \ Hendriks, D.M.D. \ Dolman, A.J. \ 2009
The effect of shallow water table fluctuations on the evaporation and CO2 fluxes in a peatland is investigated. The fluxes of evaporation and net ecosystem exchange of carbon were measured from mid-spring to the end of summer in 2005 and 2006 and sim ...
help
Ecologisch acceptabele afvoerfluctuaties: een norm voor de Grensmaas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Salverda, P. \ Schulze, F. \ Geilen, N. \ Janssen, S. \ 2000
In het kader van het ecologisch herstelprogramma voor de Grensmaas is een methodiek ontwikkeld voor het opstellen van een ecologisch acceptabele afvoerfluctuatienorm op basis van afvoermetingen over een langere periode. Door middeling worden onnatuur ...
help
Managed water levels and the expansion of emergent vegetation along a lakeshore \ Limnologica [Artikel]
Coops, H. \ Vulink, J.T. \ Nes, E.H. van \ 2004
Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. The authors present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.