Login

Hydrotheek

help
Waterkwaliteit onderzocht op 10 vooraanstaande locaties [Boek]
2016
In dit rapport kunt u lezen hoe het gesteld is met de fosfaatbelasting (PO4) – dit is volgens Brussel het grootste knelpunt van het Nederlandse oppervlaktewater – op tien vooraanstaande locaties.
help
Alkaline phosphatase activity in two planktonic desmid species and the possible role of an extracellular envelope \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Spijkerman, E. \ Coesèl, P.F.M. \ 1998
help
Struvite: technology, fertilizer legislation and cleaning of scaling by caustic Soda [Studentenverslag]
Bakker, D. \ 2019
The limited natural phosphorus reserves in the world are gradually depleting. This makes it interesting to look for other ways of recovering phosphorus. One of the possibility’s is the recovery of phosphate (PO4) from industrial and municipal waste w ...
help
Op weg naar ultralage fosfaatconcentraties in RWZI effluent \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
In het kader van een promotieonderzoek is er aan de Technische Universiteit Delft gedurende vier jaar onderzoek gedaan naar vergaande verwijdering van fosfaat uit rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) effluent met behulp van filtratietechnieken. Dit ...
help
Nieuwe afvalwaterhoogleraar Merle de Kreuk stort zich op slibprocessen (en meer) : 'ik wil de black box doorgronden' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2018
Om de afvalwaterbehandeling efficiënter en duurzamer te maken, moeten we exact weten wat er in de black box van de zuivering en vergisting gebeurt. Dat is de overtuiging en drijfveer van de nieuwe Delftse hoogleraar Environmenteel Engineering Merle d ...
help
Rapport betreffende het onderzoek naar de effecten van fosfaatverwijdering op de afvalwaterzuiveringsinrichtingen te Gouda, Bodegraven en Nieuwveen [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 1984
help
Phosphate binding by natural iron-rich colloids in streams \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Baken, S. \ Moens, C. \ Grift, B. van der \ Smolders, E. \ 2016
Phosphorus (P) in natural waters may be bound to iron (Fe) bearing colloids. However, the natural variation in composition and P binding strength of these colloids remain unclear. We related the composition of "coarse colloids" in 47 Belgian streams ...
help
Van plant naar plee, maar niet retour \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Donkerloo, J. \ 2019
De toiletpot vormt een omvangrijk lek in de kringloop van fosfaat. Via de zuiveringsinstallatie komt het terecht in rioolslib, maar anders dan dierlijke mest mag dat spul niet worden gebruikt om akkers en weiden te bemesten. Het gaat grotendeels als ...
help
Vergroting van de fosfaatadsorptiecapaciteit en afname van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in gronden door wisselvochtigheid : resultaten van desorptie en adsorptie-experimenten met zand-, klei-, en veengrond [Boek]
Kemmers, R. \ Nelemans, J. \ 2007
Een zand-, klei- en veengrond werden in het laboratorium onderzocht op het desorptiegedrag van fosfaat na vernatting gevolgd door het adsorptiegedrag in een daarop volgende droge periode. Wij concluderen dat fosfaat tijdelijk vrijkomt, maar op iets l ...
help
De dilemma's van struviet: voorkomen of terugwinnen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meulenkamp, R. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2016
Struvietterugwinning is (nog) niet altijd succesvol, vanwege onbekendheid met de omstandigheden waaronder de kristallen zich vormen. Door het beïnvloeden van de pH in het rejectiewater is de vorming van hinderlijk struviet te voorkomen. Ook een uitge ...
help
Tertiaire zuivering voor vergaande stikstof \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ 2011
Vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering is sinds de introductie van de Europese Kaderrichtrichtlijn Water een onderwerp dat veel is onderzocht. Verschillende technieken voor de nabehandeling van RWZI-effluent zijn getest, waaronder zandfiltratie, ...
help
Procesoptimalisatie leidt tot zeer lage fosfaatconcentraties in het effluent van een conventioneel actiefslibsysteem \ H2O online [Artikel]
Janssen, M. \ 2016
Zandfiltratie wordt regelmatig ingezet als effectieve maatregel om verregaande fosfaatverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties te realiseren. Een nadeel is echter de hoogte van de investering die is gemoeid met de bouw van een zandfilter. Dit ...
help
Vergelijking van twee oplosbaar fosfaatanalyses in grond [Boek]
Nieuwenhuize, J. \ Liere, J.M. van \ 1979
Two methods for the determination of total phosphorus in soil are discussed. We compared the ignition method with the wet-digestion method and found 5,2% higher results with the wet digestion method. Recovery experiments proved that 99% from added PO ...
help
Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek [Boek]
Kemmers, R.H. \ Koopmans, G.F. \ 2010
Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maa ...
help
Terugwinning van nutriënten uit afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Roorda, J. \ 2009
Begin mei kwamen in Canada internationale experts bijeen om ervaringen uit te wisselen rond hergebruik van nutriënten. Hoewel dat onderwerp in de afgelopen jaren geregeld op de agenda stond, markeerde dit IWA-congres ook een verandering in denken. St ...
help
Slibreductie op rwzi's: kijk ook buiten het hek (boekrecensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2011
De verwerking van zuiveringsslib is een belangrijke kostenpost op rwzi's. Daarnaast is zuiveringsslib een belangrijke energiedrager, doordat het via vergisting is om te zetten in biogas. In veel landen wordt uitgegist zuiveringsslib ook ingezet als m ...
help
Risks and opportunities in the global phosphate rock market : robust strategies in times of uncertainty [Boek]
Ridder, M. de \ 2012
The European Union (EU) is almost entirely dependent on imports of phosphate rock from the rest of the world. Trends and developments on the global phosphate rock market are putting the EU’s security of supply of phosphate rock under increasing press ...
help
Plas en poep beste bron voor herbruikbaar fosfaat \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2018
De fosfaatvoorraad in de wereld is eindig. Dus moeten we nadenken over besparing en recycling van fosfaat. Promovendus Heleen van Kernebeek komt met een opmerkelijke conclusie: recycling van fosfaat uit plas en poep van mensen levert de meeste winst ...
help
Vermindering van de fosfaatbelasting oppervlaktewater met P-bindende drain : rapportage monitoring veldpilot en onderzoek naar praktische inpasbaarheid van de maatregel [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Chardon, W.J. \ Vreeburg, P.J.M. \ 2015
Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen, is een fosfaat (P)-bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderz ...
help
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.