Login

Hydrotheek

help
Het onthardingsproces in het pompstation van de NV Waterleiding Friesland te Noordbergum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ammers, M. van \ 1984
help
De onthardingsinstallatie te Noordbergum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwierstra, L.J. \ 1984
help
Enige beschouwingen omtrent de mogelijkheid van een tandemdijk als beveiliging van de Friese Waddenzee kust [Boek]
Seijffert, J.J.W. \ 1983
Het Waterschap Fryslan heeft de vraag gesteld of de beveiliging van de Friese kust tegen stormvloeden nabij Ferwerderadeel verkregen kan worden door een combinatie van twee elkaar aanvullende dijken die samen voldoen aan de normen die behoren bij de ...
help
Maaiveldsdalingen in het Friese veenweidegebied [Boek]
Landinrichting Friesland \ 1976
help
Onderzoek naar kwel in de polder Baukewijk (nabij Surhuisterveen, Frl.) [Studentenverslag]
As, D. \ 1986
help
Frieslands Waterstaat en Landbouw : beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland [Boek]
Lycklama à Nijeholt, J.A. \ 1871
help
Restoration of the lake Nannewijd : first results \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Veeningen, R. \ 1997
help
Waterkwaliteit in Friesland [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2003
Theo Claassen en Paul van der Vegt houden zich allebei bezig met de kwaliteit van water in Friesland. Claassen is ecoloog in dienst van Wetterskip Fryslân. Van der Vegt is beleidsmedewerker van de Friese Milieu Federatie. Een gesprek over manieren om ...
help
Dijkgraaf Paul van Erkelens van het Wetterskip Fryslân: "Duizend kilometer kade op hoogte brengen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Het grootste waterschap van Nederland is het Wetterskip Fryslân, sinds 2004 een integraal waterschap belast met alle waterschapstaken in de gehele provincie Friesland, inclusief de vier Friese waddeneilanden en een klein deel van de provincie Groning ...
help
Herstelmaatregelen in de Oude Venen als voorbeeld van gebiedsgericht waterkwaliteitsbeheer in Friesland \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Claassen, T.H.L. \ 1992
help
Bioassays, toegepast in het proefproject integrale eutrofieringsbestrijding de Oude Venen, Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bolier, G. \ Veer, B. van der \ Claassen, T.H.L. \ 1993
help
Het wapen van het waterschap Fryslan \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bontekoe, G.A. \ 1984
help
Actief biologisch beheer in de Sondelerleien : een meer met korte verblijftijd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Clewits, M.R.A. \ 1995
help
Bodemkundig- en geohydrologisch onderzoek Houtwiel, gemeente Dantumadeel [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Een dagje bij Vitens in Friesland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
In Friesland verzorgt Vitens de drinkwatervoorziening. Een groot deel daarvan wordt geleverd vanuit het productiebedrijf Spannenburg. Naast deze drinkwaterproductie heeft Vitens in Leeuwarden een modern bedrijfsvoeringscentrum en het laboratorium. Ik ...
help
Natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied : uitbreiding van de oeverzones : projectenplan 1992 - 1997 [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1992
In het hiervoor liggende projectenplan wordt aangegeven hoe het in de rijksnota's geformuleerde beleid met betrekking tot vooroeverontwikkeling en natuurbouw voor de peride 1992-1997 uitgewerkt is en wordt. In het plan worden allereerst algemene acht ...
help
Waterkwaliteitsonderzoek van diepe plassen in Friesland : een overzicht van 25 jaar onderzoek, 1981-2005 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Vries, M.E.M. de \ 2008
Diepe (zand-, grind- en klei) plassen behoren tot de buitenbeentjes van de Nederlandse wateren, omdat ze betrekkelijk nieuw zijn en omdat ze door hun grote diepte afwijken van de andere Nederlandse wateren. Slechts wielen en kolken kunnen qua diepte ...
help
Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands [Boek]
Gulati, R.D. \ Parma, S. \ 1982
25 jaar Limnologisch Instituut
help
Bespiegelingen van een schrijvertje [Boek]Bijbehorende website
Claassen, T. \ 2008
Het waterbeheer in ons land en daarbuiten kent roerige, drukke tijden. Dat geldt voor alle aspecten van dat water: kwaliteit, kwantiteit en veiligheid; beleid en beheer; besturen en uitvoerende diensten; kosten en baten; functionele organisaties, etc ...
help
Voorkomen van blauwalgen in relatie tot fysisch-chemische omstandigheden in Friese oppervlaktewateren [Boek]
Harezlac, V. \ cop. 2013
Wetterskip Fryslân heeft voor een groot aantal meren waterkwaliteitsparameters en (blauw-) algentellingen beschikbaar en wilt graag weten wat de, in het beheergebied van het Wetterskip, voorkomende soorten blauwalgen zeggen over de bijbehorende sture ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.