Login

Hydrotheek

help
De grond in verband met kunstmatige beregening \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Pijls, F.W.G. \ 1953
Artikel overgenomen uit de Fruitteelt (1953)24
help
Convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt' \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Wenneker, M. \ Mombach, H. \ Bruchem, J. van \ 2013
Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en pr ...
help
Waterverbruik fruittelers centraal in watergebiedsplan Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenraadt, R. \ Menkveld, A. \ 2008
De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een waterplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het gebied liggen veel fruitpercelen, waarvan de eigenaren tijdens nachtvorst in het voorjaar vee ...
help
Een rietkraag als emissiebeperkende maatregel in de fruitteelt [Boek]
Gildemacher, P.R. \ Heijne, B. \ Zande, J.C. van de \ 2000
help
Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014 [Boek]
Wenneker, M. \ Zande, J. van de \ 2014
In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Loz ...
help
Filteren van sorteerwater verlengt de levensduur ervan \ Management&techniek [Artikel]
Vanwalleghem, T. \ 2012
Het nat sorteren van fruit zorgt voor een betere bescherming van de vruchten tegen verwondingen. Toch kan het sorteerwater een bron van contaminatie zijn. Pcfruit onderzocht hoe effectief een filterinstallatie dat water kan reinigen.
help
Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ 2011
As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. The feedback of monitoring results in the authorisation procedure consists of 3 main steps: 1. Identification ...
help
Waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties : ontwikkeling van een prototype [Boek]
Vliet, H.P.M. van \ Wenneker, M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ 2012
Doel van het project is het ontwikkelen van een praktijkrijpe oplossing voor de problematiek met betrekking tot het lozen van ernstig met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd fruittransportwater, zodat emissies naar water kunnen worden beëindigd. ...
help
Freshmaker vergroot zoetwatervoorraad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Op een fruitteeltbedrijf in Ovezande wordt geëxperimenteerd met ondergrondse zoetwateropslag. De bestaande zoetwaterlaag wordt in de winterperiode vergroot om tijdens droge periodes over voldoende zoet water te kunnen beschikken. De resultaten zijn g ...
help
Teveel aan middelen in water aan teelten koppelen : waterschappen komen met meetnet \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ 2014
De tuinbouw is afhankelijk van schoon water, maar zorgt ook voor vervuiling daarvan met allerleid stoffen. Met een beter meetnet gaan waterschappen scherper meten waar overschrijdingen voorkomen en wordt duidelijk welke teelten daarvoor verantwoordel ...
help
De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Mombarg, H. \ Bruchem, J. van \ 2015
In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruiteelt’ hebben hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie afspraken vastgelegd om de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermin ...
help
Onderzoek emissiebeperking in de fruitteelt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2000
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de fruitteeltsector onderzoek gedaan naar de werking van kunststof windbreekgaas als driftbeperkende maatregel langs perceelsloten in de fruitteelt. Wordt dezelfde emissiebeperking bereikt ...
help
Emissiebeperking: ga ook aan de slag! [Video]
2015
Eén van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben ...
help
Over het verband tussen grondwaterstand, beworteling en bodemstructuur op een fruitteelt bedrijf op komklei [Studentenverslag]
Aalders, J.H.M. \ 1964
help
Kwaliteit lozingwater verrassend hoog : eerste resultaten project Zuivering Fruittransportwater veelbelovend \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Vliet, H. van \ Wenneker, M. \ Bruchem, J. van \ 2010
Midden 2009 ging het tweejarig project Zuivering Fruittransportwater van start. Na inleidende experimenten en het bouwen van de proefinstallatie werden twee duurproeven uitgevoerd. De eerste proef duurde enkele dagen, het tweede onderzoek ruim twee m ...
help
Schone sloot naast de boomgaard : regio Vijfheerenland-Alblasserwaard; eindrapportage over de periode 2006 t/m 2008 [Boek]
Maas, R. van der \ Heijerman-Peppelman, G. \ Roelofs, P. \ Helsen, H. \ Kanne, J. \ 2009
Evaluatie van bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt en de milieubelasting voor het oppervlaktewater. Een emissiebeperkende maatregel, namelijk drie meter teeltvrije zone tussen fruitbomen en sloot. In de jaren 2006 t/m 2008 is deze methode toe ...
help
Grondige ontwikkelingen in het fertigatie-onderzoek \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Kipp, J.A. \ 1988
In een veldproef met twee appelrassen (Jonagold en Cox's Orange Pippin) werd de invloed nagegaan van fertigatie bij diverse grondsoorten, beplantingssystemen en leeftijden van de beplanting. De voorlopige bevindingen zijn behandeld
help
Metingen voor het herbicide simazin in grondwater en drainwater van twee fruitteeltpercelen [Boek]
Leistra, M. \ Peppel - Groen, A.E. van de \ Bor, G. \ 1993
help
Veldproef Freshmaker Ovezande (Zeeland) [Boek]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ 2013
Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenzen in droge perioden uitkomst te bieden. Deze zijn ontstaan in de hoger gelegen kreekruggen. Hieruit kan met een ondiepe put zoetwater worden gewonnen. Op de meeste plaatsen is een dergelijke ...
help
Measurements and computations on the behaviour of the insecticides azinphosmethyl and dimethoate in ditches [Proefschrift]
Heer, H. de \ 1979
Water flow from and to ditch sections was estimated on two fruit farms during application. Flow through the ditch bottom was estimated as a closing item in a balance equation. All items of water balance were introduced into computation models of the ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.