Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clercq, J. de \ Nopens, I. \ Defrancq, J. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2009
Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partike ...
help
Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op RWZI's [Boek]
Leusden, M. van \ Kruit, J. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2006 blijkt dat er op rwzi’s nog regematig overschrijdingen plaatsvinden van de effluenteisen. In bijna de helft van de gevallen heeft dat te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent (m ...
help
Nabezinktank met 3,5 m kantdiepte op rwzi Foxhol \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hammenga, A. \ Vogel, D. de \ 2009
Voor de bouw van een nieuwe 'groene wei' zuivering heeft het bestuur van Waterschap Hunze en Aa's gestelddat de installatie niet duurder mocht zijn worden dan €22,- per ve. De rwzi Foxhol is 49.500 ve. Een van de verschillende aspecten die zijn onder ...
help
Reinigingsapparaat op indikband [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Op de rwzi’s wordt sinds jaar en dag actiefslib mee vergist met het doel de hoeveelheid te verkleinen, er energie uit te winnen en om de ontwaterbaarheid te verbeteren. Voordat het spuislib in de gisting wordt gepompt moet het worden ingedikt. Dat ge ...
help
Ervaringen met hybride MBR Heenvliet [Boek]
Berg van Saparoea, F.H. van den \ STOWA \ 2009
Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met een ‘Hybride MBR’ op rwzi Heenvliet. Bij Hybride MBR wordt een conventioneel actiefslibsysteem plus nabezinking gecombineerd met een membraanbioreactor, een ruimtebesparende technologie waarm ...
help
Ervaringen met hybride MBR Ootmarsum [Boek]
Geraats, B. \ STOWA \ 2009
Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met een ‘Hybride MBR’ op rwzi Ootmarsum. Bij Hybride MBR wordt een conventioneel actiefslibsysteem plus nabezinking en zandfiltratie gecombineerd met een membraanbioreactor, een ruimtebesparende ...
help
Low dose powdered activated carbon addition at high sludge retention times to reduce fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Remy, M. \ Marel, P. van der \ Zwijnenburg, A. \ Rulkens, W. \ Temmink, H. \ 2009
The addition of a low concentration of powdered activated carbon (PAC), in combination with a relatively long sludge retention times (SRT), 50 days, to improve membrane filtration performance was investigated in two pilot-scale MBRs treating real mun ...
help
Modelling using rRNA-structured biomass models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lavallée, B. \ Frigon, D. \ Lessard, P. \ Vanrolleghem, P.A. \ Yuan, Z. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
Models currently used have been developed to describe the storage response in the activated sludge process. In these models the distribution of the substrate flux between growth and storage is an empirical function. rRNA-structured biomass models are ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’s vereist goed drogestofbeheer [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruit, J. \ Leusden, M. van \ Uijterlinde, C. \ 2009
Uit de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van 2006 bleek dat regelmatig overschrijdingen van lozingsvergunningen plaatsvinden. Hierbij wordt het criterium ‘one-out, all-out’ gehanteerd voor fosfaat, stikstof, BZV en zwevende stof. Voor 47 procent ...
help
Optimaliseren slibontwatering awzi Katwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zalm, C. van der \ 2009
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Katwijk is een ultralaagbelaste actiefslibinstallatie, type carrousel. Het surplusslib wordt gravitair ingedikt en vervolgens ontwaterd door een decanter (centrifuge) van het type Westfalia CA 505. Westfalia oms ...
help
Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Jiang, T. \ Myngheer, S. \ Pauw, D.J.W. De \ Spanjers, H. \ Nopens, I. \ Kennedy, M.D. \ Amy, G. \ Vanrolleghem, P.A. \ Maere, T. \ 2009
Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpe ...
help
Organica: milieuvriendelijke en goedkope zuivering van afvalwater [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
Rossmark overweegt na Hongarije, Polen, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook in Nederland een aantal zuiveringsinstallaties te bouwen die gebaseerd zijn op een actiefslibsysteem, maar dan in een kas met planten, schelpdieren, s ...
help
Temperature effects on glycogen accumulating organisms \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lopez-Vazquez, C.M. \ Hooijmans, C.M. \ Brdjanovic, D. \ Gijzen, H.J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
Glycogen accumulating organisms (GAO) compete for substrate with polyphosphate-accumulating organisms (PAO), which are the microorganisms responsible for the enhanced biological phosphorus removal (EBPR) in activated sludge wastewater treatment syste ...
help
Dijkgraaf Gert Verwolf van Waterschap Veluwe: "Innovatie vergt ruggensteun van het waterschapsbestuur" \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Waterschap Veluwe laat in Epe de eerste huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ter wereld bouwen op basis van de aerobe-korrelslibtechniek Nereda: een mijlpaal in de ontwikkeling van deze techniek. Het is niet de enige innovatie. Eerder breid ...
help
Experimental evaluation of decrease in bacterial activity due to cell death and activity decay in activated sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Hao, X. \ Wang, Q. \ Zhang, X. \ Cao, Y. \ Mark Loosdrecht, C.M.v \ 2009
Decrease in bacterial activity (cell decay) in activated sludge can be attributed to cell death (reduction in the amount of active bacteria) and activity decay (reduction in the specific activity of active bacteria). The aim of this experimental stud ...
help
Sustainable treatment of reject water and industrial effluent by producing valuable by-products \ 14th European biosolids and organic resources, 9-11 November 2009, The Royal Armouries, Leeds, UK [Hoofdstuk uit boek]
Driessen, W. \ Abma, W. \ Zessen, E. van \ Reitsma, G. \ Haarhuis, R. \ 2009
This paper describes the experiences at the sewage treatment works (STW) Olburgen in the Netherlands with specific technologies which play a key role in minimizing energy consumption, carbon footprint and maximizing biogas utilization and nutrient re ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.