Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rwzi Westpoort bespaart energie en kosten met WOMBAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenders, P. \ Niet, A. de \ Koning, S. \ Tee, S. \ 2011
De beluchting van rioolwaterzuivering Westpoort in Amsterdam wordt sinds september 2009 aangestuurd door WOMBAT: een innovatieve modelgebaseerde regeling, die stuurt op temperatuur en debiet. Ze is door Witteveen+Bos in samenwerking met Waternet ontw ...
help
Veel zuurstof met fijne bellen: OC-meting plaatbeluchters rwzi Westpoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hangelbroek, J. \ Neef, R. \ Daamen, E. \ 2005
In 2003 bouwde DWR een nieuwe vierde actiefslibtank op de rwzi Westpoort. Hiermee werd de zuiveringscapaciteit uitgebreid tot 500.000 inwonerequivalenten. Oorspronkelijk was het plan de beluchting in deze tank te verzorgen door de gangbare techniek v ...
help
The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
help
Het actief-slibproces : de mogelijkheden en grenzen [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
Het actief-slibproces is een alom geaccepteerde en toegepaste zuiveringsconcept voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het doel van het STOWA-project was het vaststellen van de beperkingen van actief-slibprocessen en de bepaling van de tec ...
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode: beschrijving en een overzicht vna onderzoeksresultaten \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2008
De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee getracht wordt de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster exclusief te relateren aan de eigenschappen van het slibmonster. In dit artikel wordt deze zogenaamde Delft Filtration Characterisation me ...
help
Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Rekswinkel, H. \ Mulder, M. \ 2001
Presentatie van het ontwerp van de actief-slibtanks van de op een na grootste huishoudelijk afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland. De bouw van deze rwzi begint in 2003 in het westelijk havengebied van Amsterdam
help
De mogelijkheden en grenzen van het actief-slibproces: een verkenning \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Mulder, J.W. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
Het actief-slibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fo ...
help
Filtreerbaarheid en drogestofgehalte in membraanbioreactoren \ WT-afvalwater [Artikel]
Lousada Ferreira, M. \ Graaf, J. van der \ 2012
Een membraanbioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringssysteem dat het actiefslibproces combineert met een filtratieproces, en vervolgens gebruik maakt van membraantechnologie om het actiefslib te scheiden van het afvalwater. In het hier besproken o ...
help
Particle counting as a tool to predict filterability in membrane bioreactors activated sludge? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lousada-Ferreira, M. \ Moreau, A. \ Lier, J.B. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
Activated sludge quality is one of the major factors influencing flux decline in membrane bioreactors (MBRs). Sludge filterability is a recognized parameter to characterize the physical properties of activated sludge. Decrease in filterability is lin ...
help
Ervaringen met hybride MBR Heenvliet [Boek]
Berg van Saparoea, F.H. van den \ STOWA \ 2009
Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met een ‘Hybride MBR’ op rwzi Heenvliet. Bij Hybride MBR wordt een conventioneel actiefslibsysteem plus nabezinking gecombineerd met een membraanbioreactor, een ruimtebesparende technologie waarm ...
help
Pilot plant research on 10 advanced activated sludge systems \ The second Japan - the Netherlands workshop on integrated water quality management, Miyazaki, 1993 [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ Leeuw, E.J. \ Jong, P. de \ 1993
help
Neveneffecten van ijzersulfaatdosering in actief-slibsystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voors, E.H. \ Jong, P. de \ 1993
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode \ WT-afvalwater [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2010
Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. G ...
help
KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie \ WT-afvalwater [Artikel]
Jonge, J. de \ Langeveld, J. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2011
Onder het motto´Samen, slim, schoon´ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem De Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op bas ...
help
Mogelijkheden en grenzen van het actiefslibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Reitsma, B. \ Buunen, A.H.M. \ 2008
Het actiefslibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fos ...
help
Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-west \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reitsma, B. \ Kramer, J.F. \ Mulder, M. \ Jong, P. de \ 2001
In verband met de beperkt beschikbare ruimte voor de nabezinktanks van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-west dienen creatieve ontwerpoplossingen gevonden te worden. Twee mogelijkheden worden uitgewerkt: dieper bouwen dan volgens de ...
help
Evaluatie van het HSA - model voor toepassing in Nederland [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1995
help
DPB-bacterien ideaal voor kringloopsluiting in levensmiddelenindustrie [thema: proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Everdingen, N. van \ Rekswinkel, E. \ Visser, R. \ 2000
Processchema en procesconfiguratie van de afvalwaterzuivering bij het aardappelverwerkend bedrijf Vriezo. Door fysisch/chemische en anaerobe voorzuivering gevolgd door nutrientenverwijdering in een actief-slibsysteem volgens een UCT-configuratie word ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.