Login

Hydrotheek

help
Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater : reflectie op de voorgestelde wijziging van de Wet bodembescherming \ Milieu en recht [Artikel]
Kremers, G.J. \ 2012
De sanering van grootschalige grondwaterverontreinigingen komt maar moeilijk van de grond. Dit is voor het kabinet aanleiding geweest met het voorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming van 25 maart 2011 te komen waarmee grootschalige en compl ...
help
Komt uw gebiedsgericht grondwaterbeheer van de grond? : slimme suggesties voor successvolle uitvoering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ 2012
In de loop van 2012 treedt de gewijzigde Wet bodembescherming in werking waarmee het mogelijk wordt grootschalige grondwaterverontreiniging gebiedsgericht aan te pakken. Verschillende gemeenten en provincies willen het graag in de praktijk brengen. D ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
Henk van Brink, dijkgraaf Rijn en IJssel: "Sanering plancultuur zou welkom zijn" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Praten en schrijven over de waterschapsverkiezingen blijkt een dankbare bezigheid. Belangrijker dan de structuur of de organisatie van een waterschap is echter het feitelijke werk dat verricht wordt. Werk dat als taakgebieden in de verschillende wate ...
help
Grootschalige grondwaterverontreinigingen: van geval naar gebied \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Molenaar, N.J. \ 2009
Voor de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen biedt de huidige wetgeving onvoldoende ruimte om dit te doen in samenhang met geplande of voorgenomen ontwikkelingen in een gebied. Een aanpassing van de betreffende Wet Bodembescherming is ...
help
Advies gebiedsgerichte aanpak grootschalige grondwaterverontreiniging [Brief]
Tuinstra, J. \ Technische Commissie Bodem \ 2009
Schoon zoet grondwater is een schaars goed en een goede grondwaterkwaliteit is niet alleen van belang voor de huidige gebruiksfuncties van het grondwater maar ook voor deels nog niet voorziene toekomstige gebruiksfuncties. De TCB vindt het daarom bel ...
help
Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland [Boek]
[ca. 2009]
Vanuit de Waterwet en de Wet bodembescherming zijn diverse overheden bevoegd gezag voor grondwater. Deze bevoegde gezagen verwachten dat gebiedsgericht grondwaterbeheer kan bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van klima ...
help
Handreiking voor mediation gewenst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ninaber, E. \ Smidt, E. \ 2010
Zo’n 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, overheid en marktpartijen en mediators bogen zich november 2009 over de toepasbaarheid van mediation bij gebiedsgerichte processen. Aanleiding voor de bijeenkomst vormde het tienjarig best ...
help
Concept gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht [Boek]
Kelder, E. \ Gersonius, B. \ Hulsebosch, M. \ 2013
De gebiedsrapporten geven een overzicht van huidige inzichten in de opgaven en kansrijke maatregelen in een gebied, met name voor waterveiligheid. Ze vormen een deel van de inhoudelijke onderbouwing van het eindrapport Kansrijke Strategieën Rijnmond- ...
help
Concept gebiedsrapportage Alblasserwaard en Vijfheerenlanden [Boek]
Vries, L. de \ 2013
De gebiedsrapporten geven een overzicht van huidige inzichten in de opgaven en kansrijke maatregelen in een gebied, met name voor waterveiligheid. Ze vormen een deel van de inhoudelijke onderbouwing van het eindrapport Kansrijke Strategieën Rijnmond- ...
help
Spelen met het landschap : aan het werk met... Henk Lomulder, technisch medewerker \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2009
In de reeks 'Aan het werk met...' worden interviews gehouden met werknemers van de waterschappen. Voor dit nummer van het Waterschap is technisch medewerker Henk Lomulder geïnterviewd. Tegenwoordig kan hij 70 procent van zijn werk achter het bureau d ...
help
Strategische positionering in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
Büscher, C. \ Brouwer, S. \ Pieron, M. \ 2015
Hoe positioneer je je als waterorganisatie (drinkwaterbedrijf of waterschap) in het complexe speelveld van gebiedsprocessen? Voor het tackelen van deze vraag heeft KWR Watercycle Research Institute eerder vier ideaaltypische rollen ontwikkeld [1]. In ...
help
Hoogeveen kiest voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2015
In de gemeente Hoogeveen hebben alle betrokken partijen gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterproblemen. Met deze aanpak wordt een beter resultaat (tegen lagere kosten) verwacht dan wanneer – zoals tot dusver de gewoonte was – elke ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer : casusboek [Boek]
Schipper, Liesbeth \ Bruijn, Peter \ Kerkhoven, Paul \ Walenbergh, René \ Nap, Ron \ Spijker, Patrick \ Schouten, Henri \ Nijland, Henk-Jan \ Paulissen, Maaike \ Vries, Albert de \ Postma, Renate \ 2010
Onder de vlag van SKB heeft het Consortium Gebiedsgericht Grondwaterbeheer de afgelopen jaren gebiedsgericht grondwaterbeheer handen en voeten gegeven. De bevindingen van het consortium zijn gebundeld in een Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbehee ...
help
Bloemen uit Brabant : masterclass Gebiedsgericht Grondwaterbeheer [Boek]
Cath, Albert \ Ramakers, Peter \ Mars, Jan Frank \ Boer, Remco de \ Bruijn, Peter de \ Geldof, Govert \ 2015
Eindverslag van de masterclass die op een narratieve wijze de lezer door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.
help
Bloemen uit Brabant : terugkomdag Masterclass Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 8 december 2015 [Boek]
Cath, Albert \ Mars, Jan Frank \ Boer, Remco de \ Ramakers, Peter \ Puylaert, Henk \ 2016
Rapportage van de terugkomdag van de masterclass Bloemen uit Brabant die op een narratieve wijze de lezer door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.
help
De Natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces : SKB Showcase Amersfoort [Boek]
Verkade, Geert-Jan \ Grond, Vincent \ Camps, Paul \ Meurs, Martin van \ 2014
Deze rapportage is opgesteld in het kader van de SKB showcase: De natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces. De showcase richt zich op de integratie van bodem, water en groen – het natuurlijke systeem - in één ruimtelijke pijler, de Natuurlijke Alli ...
help
Gebiedsanalyse De Hooge Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
De ecologische en chemische waterkwaliteit in Nederland voldoet nog niet aan de gewenste norm. De beken zijn in het verleden genormaliseerd, natuurgebieden zijn verdroogd en versnipperd. Het water is over het algemeen te voedselrijk en bevat teveel z ...
help
Groenblauwe diensten in Sarsven en De Banen: kansen voor een integrale gebiedsuitwerking? [Studentenverslag]
Brouwer, P. \ 2010
Dit rapport gaat over de mogelijke inzet van groenblauwe diensten in de integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen, in de buurt van Nederweert. De kern van dit project is de waterpeilopzet ten gunste van de natuur. De volgende hypothese is getoe ...
help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.