Login

Hydrotheek

help
Response of piled buildings to the construction of deep excavations [Proefschrift]
Korff, M. \ cop. 2013
Deep excavations in densely populated urban areas around the world pose specific challenges due to the increasingly complex conditions in which they are undertaken. The construction of underground car parks, cellar storage areas and major infrastruct ...
help
Waterterugstroombeveiliging geregeld door drukverschil \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brauns, P.P. \ Wissink, G.J. \ 1982
Een beschrijving van de werking van de installatie
help
Rotterdammers houden van hun gemeenlandshuis [schatten van de schappen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2012
De gemeenlandshuizen van de schappen zijn architectonische parels. Dat geldt ook voor het zeventiende-eeuwse Schielandshuis in Rotterdam.
help
Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen [Boek]
1976
Het opvijzelen van gebouwen is een van de oplossingen die mogelijk is wanneer een gebouw op een zodanige plaats in de waterkering is gesitueerd dat handhaving in de bestaande toestand ontoelaatbaar is. Onder en naast het gebouw kan dan de dijkverbete ...
help
[Afvalwater : industrieel erfgoed van de zuivering van afvalwater in Nederland] [Boek]
Groeneveld, N. \ Nijhof, E. \ Selm, J. van \ Oldenkamp, S.A. \ 1994
Uitgave Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE). Aanleiding van deze publicatie: 75 jaar RIZA
help
Bouwen op waterrobuust en waterbewust bouwen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Om het overstromingsrisico te beperken en schade aan woningen en gebouwen te voorkómen, zal Vlaanderen in de toekomst robuuster moeten bouwen. De redactie sprak met architect Julie Alboort over de uitdagingen en verplichtingen voor de Vlaamse archite ...
help
Schadegevoeligheid van de bebouwing in de provincie Gelderland voor een verlaging van de grondwaterstand [Boek]
Hamilton-Huisman, M.J. \ Hulsbergen, J.G. \ 1990
In het grondwaterplan van de provincie Gelderland zijn beleidslijnen uitgestippeld voor het grondwaterbeheer. Ter ondersteuning van dit beleid is o.a. besloten om een onderzoek te doen naar de invloed van een verlaging van de grondwaterstand op de on ...
help
Kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Rijkswaterstaat onderzocht met Deltares en IF Technology hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. Hiervoor werd geanalyseerd of er op geringe afstand van het water een en ...
help
Rioolgemaal Nieuwe Mark: uit de kunst : Bredase revitalisatie sterke prestatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Het straatbeeld van Breda is flink opgefleurd sinds de revitalisatie van rioolgemaal Nieuwe Mark. Het gerenoveerde rioolgemaal oogt nu namelijk als een heus kunstwerk.
help
Monumentaal rioolgemaal Groningen : oud en nieuw \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vleems, K. \ 2012
Renovatie van een gemaal uit 1928.
help
Verplaatsen biedt ruimte voor de rivier \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Bekker, S. \ 2011
De voorstudies voor het megaprogramma 'Ruimte voor de rivier' zijn min of meer klaar. De komende jaren komen 39 projecten in uitvoering om Nederland te behoeden voor de toenemende dreiging van overstromingen. Uiterwaardvergraving, dijkverbetering en ...
help
Eureka! Waterdaken! \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2007
Foamglas, fabrikant van hoogwaardige isolatieplaten, heeft in samenwerking met het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) een Ideeenteam laten nadenken over potentiële oplossingen voor wateroverlast in de gebouwde omgeving. Het I-team heeft ...
help
Berekening KD-waarde uit gegevens van de bronbemaling van een bouwput in Schoonheeten [Boek]
Haayer, B.M. \ 1972
help
Nieuw hoofdkantoor modern en milieuvriendelijk [themanummer: 150 jaar drinkwater voor Amsterdam] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Vooraanstaand, duurzaam en betrouwbaar. Dat zijn de kernwaarden van Waterleidingbedrijf Amsterdam en ze zijn alle van toepassing op het nieuwe hoofdkantoor, dat gebouwd is naar een ontwerp van architect Aad van Tilburg. Strak van buiten, open en tran ...
help
Interview [met] Rein van der Kluit : ruimteclaim voor water zichtbaar maken \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Bayer, M. \ 2004
Visie van de voorzitter van de Unie van Waterschappen op de mogelijkheden van samenwerking met ro'ers en stedenbouwkundigen: 'instrumenten als de watertoets, waterkansenkaarten en stroomgebiedsvisies zorgen vanzelf voor het samenbrengen van de divers ...
help
Water levels in the Echten polder : improving agriculture and reducing land subsidence risks \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Schouwenaars, J.M. \ 2002
help
Rivierenland gaat communicatie en dienstverlening : nieuw hoofdkantoor \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2006
Eric Jongmans, secretaris-directeur van Waterschap Rivierenland, over het flexibele kantoorconcept Habit waaronder het nieuwe hoofdkantoor wordt ontwikkeld. Vaste werkplekken zijn er niet meer, alles draait dan om communicatie en dienstverlening. "He ...
help
Risisco's van peilverlaging voor funderingen van bedrijfsgebouwen in de Lopikerwaard [Boek]
Havinga, L. \ [ca. 1974]
Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard deed zich de vraag voor in hoeverre verlaging van het polderpeil invloed zal uitoefenen op de funderingen van de in het gebied bestaande gebouwen. De bestaande gebouwen zijn gefundeerd op ...
help
Installeren, het traject tussen voorschrift en inspectie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Remmerswaal, L.H. \ 1986
help
Effect drijvende constructies op waterkwaliteit [gebiedsontwikkeling] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ Dionisio Pires, M. \ 2014
Er zijn diverse voor- en nadelen gevonden bij kwaliteitsbeoordeling onder drijvende gebouwen. Voor ontwerpers, bouwers en beheerders is een tool in de maak die helpt meer kennis op te bouwen door te monitoren en maatregelen te nemen om eventuele nega ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.