Login

Hydrotheek

help
Ombouw RWZI Dordrecht van parallel naar serie-bedrijf \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Besten, F. \ 1999
help
Duurzaamheid door hergebruik van afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Reuvers, P. \ Thomassen, R. \ 2007
Dagelijks stroomt het effluent van de rwzi Dordrecht (waterschap Hollandse Delta) in de Beneden Merwede. Een deel daarvan, 500 m3 per uur (van het maximum van 8.700 m3 per uur) neemt een andere route en wordt door het naastgelegen DRSH Slibverwerking ...
help
Tien procent meer water te besparen binnen vijf jaar : Waterprestatienorm snel ter kritiek gepubliceerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Verslag van symposium 'Waterprestatienorm' tijdens Aquatech 2000: achtergronden, werking, status, gevolgen voor de praktijk, en waterbesparende effecten van de Waterprestatienorm (WPN), die eisen stelt aan het verbruik van 'gebouwgebonden waterverbru ...
help
De RWZI als Energiefabriek \ WT-afvalwater [Artikel]
Kiestra, F. \ 2010
De Unie van Waterschappen daagde de 26 waterschappen in Nederland uit om 'fris en wild' mee te denken over vernieuwende initiatieven binnen het project WaterWegen. De Waterschappen willen over 10 jaar een sterke netwerkorganisatie zijn, sturend in de ...
help
De rwzi als energiefabriek : afvalstromen gisting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visser, F. \ Reinders, K. \ Valk, E. de \ 2009
Waterschap Veluwe heeft als doel om de rwzi Apeldoorn energie neutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle elektrische energie, die benodigd is voor het zuiveren van afvalwater, op de rwzi zelf wordt opgewekt. Om dit te bewerkstelligen is naast de best ...
help
De energetisch meest optimale waterverdeling [thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Riemersma, M. \ Verberne, A. \ Inklaar, R. \ Pijl, J. van der \ 2000
Ter beperking van energieverbruik en exploitatielasten heeft Nuon een studie verricht naar de hydraulisch optimale waterdistributie in haar voorzieningsgebied. O.a. zijn een financiele haalbaarheidsstudie, een piekfactoranalyse en een leveringszekerh ...
help
WOB zuivert water bij Philips in Maarheeze : besparing van bijna 50 procent op drinkwater [thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, T. \ 2001
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) realiseert voor Philips Lighting in Maarheze een waterzuiveringsinstallatie om ruw grondwater te zuiveren tot proceswater. Hierdoor, en door aanpassingen in de bedrijfsprocessen, bespaart het bedrijf op gro ...
help
De potentiële impact van gebruiksfuncties op natuurwetgeving gerelateerde vissoorten in enkele beheersgebieden van RWS [Boek]
Keeken, O. van \ Vriese, T. \ Leeuw, J. de \ 2007
In het kader van nationale en Europese Natuurbeschermingswetgeving is een aantal gebieden geselecteerd als Natura2000 gebieden en zijn alle wateren ingedeeld volgens de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor deze waterlichamen dienen beheersplannen en doel ...
help
Het huishoudelijk waterverbruik in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1999
Trends in het waterverbruik van de Nederlander in de jaren negentig. Met name bij douche, toilet en wasmachine worden besparingen bereikt
help
Natuurschoon in water [Boek]
Heijmans, M.M.D.P. \ 1993
help
Strategische besluitvorming rond huishoudwater : zwemmen tegen de stroom in? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mesters, C. \ 1999
Hoe kunnen waterleidingbedrijven inspelenn op de toenemende vraag naar aanleg van een tweede distributienet voor huishoudelijk water, met name in nieuwbouwwijken? Toelichting op een beslismodel ontwikkeld door KIWA aan de hand van een aantal case-stu ...
help
Regulerende processen in bodem en water worden onderschat door onwetendheid en vooroordelen : grondwatervervuiling door organische mest is een imaginair probleem \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Quak, A. \ 1992
Een kritische wetenschapper plaatst vraagtekens achter de de mening dat het grondwater in ernstige mate vervuild wordt door de mestoverschotten. Is groundwater pollution an imaginary problem? The manure-management problem in the Netherlands is critic ...
help
Huishoudwater: een nieuwe standaard? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burg, S. van den \ Buuren, J. van \ Vliet, B. van \ 1999
Een vergelijking van drie huishoudwatersystemen (hemelwater-, oppervlaktewater- en grijswatersysteem) met het gangbare enkel-net-systeem op de punten economische rendabiliteit, milieurendement en maatschappelijke effecten. Behalve in het oosten van h ...
help
Landscape ecology of a stressed environment [Boek]
Vos, C.C. \ Opdam, P. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.