Login

Hydrotheek

help
Pompselectie in een notendop \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Plasmans, P. \ Hulsbos, W. \ 2014
Het lijkt eenvoudig: de pomp die draait en het water wordt verplaatst van A naar B. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om een goede pomp te selecteren?
help
Versmald, verhoogd en verlengd : de eerste ervaringen met de TB250-maaikraan zijn positief \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Pouwels, M. \ 2012
Waterschap Reest en Wieden durft het wederom aan om een vijftons minigraver te laten omtoveren tot een slotenmaaimachine, die het gevoel van maatwerk benadert. De machine stond op de TKD, maar over het hoe en waarom gaan we graag in de praktijk verha ...
help
Drainage and the environment : general report \ Drainage and the environment : supplement proceedings 6th ICID international drainage workshop [Hoofdstuk uit boek]
Schultz, E. \ 1996
help
Opvouwbare sluisdeur : alternatief voor punt- en roldeur \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Stralen, H. van \ 2014
Al honderden jaren worden sluizen gebouwd om scheepvaart in rivieren en kanalen mogelijk te maken. Na het nodige denkwerk is de opvouwbare sluisdeur ontwikkeld: een innovatie die overal op bespaart, behalve op functionaliteit en veiligheid.
help
Van stedelijke helofytenfilters naar functionele wetlands \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moinier, S. \ Beumer, V. \ Ven, F.H.M. van de \ 2013
Het gebruik van helofytenfilters voor waterzuivering gebeurt wereldwijd, maar in Nederland heerst er scepsis over de effectiviteit van deze systemen. Deltares analyseerde 49 (stedelijke) helofytenfilters in Nederland, Amerika en Australië op werking, ...
help
Evaluatie van het Deltaplan [Boek]
Engel, H. \ Haan, T. de \ Saeijs, H.L.F. \ 1988
help
Economic instruments for rational utilization of water resources [Congresverslag]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1982
Reeks voordrachten over onderzoeken in verschillende delen van Nederland naar het economisch verantwoord beheer van drinkwatervoorraden, op grond van met name "multi-criteria" methoden
help
Afrekenen met schijnzekerheid : calamiteitenplannen Waterschap De Dommel onder de loep \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Most, S. van der \ 2014
“Help, we willen gebruiksvriendelijkere calamiteitenplannen die up-to-date zijn! Maar hoe?” Op zich niet eens zo’n heel bijzondere vraag. Maar aan de manier waarop hij werd gesteld, merkte Jamie Reuvers van Trimension dat er meer aan de hand was. Wer ...
help
De bodem verdient meer... : mogelijkheden en kansen van lokaal bodembeheer : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eijsden, G. van \ Geldof, G. \ 2013
Sinds het 'bodemschandaal Lekkerkerk' in 1980 was de aandacht in de bodemwereld vooral gericht op de chemie van de bodem. Na deze focus op chemie groeit nu de vraag naar een breder perspectief. Daarom is onder de noemer 'Impuls Lokaal Bodembeheer' (I ...
help
Lokale lasten : ook de waterschappen tellen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Allers, M.A. \ Sterks, C.G.M. \ 1998
De onlangs verschenen atlas van de lokale lasten 1998 van het COELO maakt de grote verschillen duidelijk in gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaak belasting, riool- en reinigingsheffing en waterschapslasten komen ter sprake
help
Institutional aspects of drainage implementation \ 7th ICID international drainage workshop, 17 - 21 November 1997, Penang, Malaysia : proceedings : ["drainage for the 21st century"] [Hoofdstuk uit boek]
Croon, F.W. \ 1997
help
Zonder handjes : Homburg Hurricane \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Boom, N. van der \ 2014
Fabrikant Homburg uit Stiens specialiseert zich al jaren in drainreinigers. Bij het nieuwste model, de Hurricane, neemt elektronica de chauffeur veel werk uit handen.
help
Gebruikswaarde van het milieujaarverslag : interview met de gebruikers ervan [Boek]
Dijk, K.A. van \ Rasenberg, S.G.J. \ 2002
help
De financiering van het waterkwaliteitsbeheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1988
help
Passies en potenties : toekomstperspectief voor actief waterbodembeheer [thema actief bodembeheer] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bakker, T. \ Guchte, C. van de \ 1995
help
Actief biologisch beheer in Nederland : projecten 1987 - 1996 [Boek]
Boois, I. de \ Slingerland, T. \ Meijer, M.L. \ Platform Ecologisch Herstel Meren \ 1997
help
Actief biologisch beheer in Nederland : evaluatie projecten 1987 - 1996 [Boek]
Meijer, M.L. \ Boois, I. de \ 1998
help
Dubbeldoelen : de speciale sloot- en bermmaaimachine van Mecalac van Waterschap Velt en Vecht \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
"We willen een machine die alles kan." Onder dat motto liet waterschap Velt en Vecht een Mecalac 12 MTX Speeder aanpassen door Ahlmann Nederland. Meest opvallende verandering is de toevoeging van een 2,70 meter brede frontklepelmaaier, aangedreven do ...
help
Hemelse modder: bagger verdient beter imago \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brils, J. \ Boer, P.D. de \ Mulder, J.P.M. \ Boer, E. de \ 2014
Sediment is de basisgrondstof van de Delta waarin wij leven. In een duurzame samenleving wordt vrijgekomen bagger dan ook hergebruikt als nuttige bouwstof. Dit past geheel bij de filosofie van een circulaire economie. Waarom is deze logica in de prak ...
help
De baten boven water : de andere kant van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Haar, C. van de \ Regenboog Advies \ Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) \ Arcadis \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000 stelt hoge eisen aan de chemische en ecologische kwaliteit van onze wateren per 2015. Voor de naleving van de richtlijn zou Nederland een extra inspanning moeten doen van ruim € 800 mln in de periode 20 ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.