Login

Hydrotheek

help
Variaties van neerslagfrequenties in de Gelderse Achterhoek, overeenkomst en verschillen naar tijd en plaats [Boek]
Stol, P.T. \ 1968
Het verschijnsel neerslag kan op verschillende wijzen worden bestudeerd. Naast het meteorologisch fenomeen is het voor cultuurtechnische doeleinden gewenst nader geïnformeerd te zijn over wat op de lange duur aan neerslagsituaties kan worden verwacht ...
help
Onderhoud watergangen Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoutens, A. \ 1998
help
Peilbeleid bij Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Noord, J. van \ 1998
help
Centrifuges zorgen voor directe ontwatering zuiveringsslib : grootste aeratietank komt in Etten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 1992
help
VerTech natte oxydatie : techniek en privatisering : verwerking zuiveringsslib door Zuiveringsschap Veluwe \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkema - Bolkestein, J.A. \ Tessel, P.J. \ Rademaker, H.E.J. \ 1991
help
Richtlijnen voor het beheer van oppervlaktewater \ Water in onderzoek : uitgave naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag onderzoek water Provincie Gelderland 9 mei 1990 te Arnhem [Hoofdstuk uit boek]
Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ Veeningen, R. \ 1990
help
Estimation of the waterbalance in the Hupselse beek basin over a period of three years and a first effort to simulate the rainfall - runoff process for a complete year \ Hydrological research basins and their use in water resources planning : proceedings of the international symposium held in Berne, Switzerland, September 21 - 23, 1982 = Bassins de recherches hydrologiques et leur importance pour la gestion des eaux = Hydrologische Untersuchungsgebiete und ihre Bedeutung fuer die Wasserwirtschaft [Hoofdstuk uit boek]
Stricker, J.N.M. \ Warmerdam, P.M.M. \ 1982
help
Slibontwatering op de rwzi Etten : directe slibontwatering in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, W.J.M. \ Schyns, P.F.T. \ 1994
help
De libellen van de Oost-Veluwe [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
help
Arnhemse onderwereld: plaatselijk instabiel : moerriool moet aangepakt worden \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
In het februari-nummer (2012) van vakblad Riolering stond een artikel over het moerriool uit Arnhem. Het stelsel dateert uit de 19e eeuw. De gemeente wilde weten wat de staat van het riool was en op aanraden van senior rioolbeheerder Erik Laurentzen ...
help
Kwetsbaarheidsstudie klasse IV - gebieden [Boek]
1989
In 1988 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Gel- derland ingedeeld in een aantal kwetsbaarheidsklassen, waarbij de vierde klasse de minst kwetsbare is. Hiervan zijn negen gebieden aangemerkt. Haskoning onderzocht deze gebieden wat ...
help
Geohydrologisch onderzoek naar de te verwachten grondwaterstandsverlaging in de omgeving van een door de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te stichten pompstation in Baak, gemeente Steenderen [Boek]
Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1966
help
De grondwaterstroming in het gebied Hackfort [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1984
help
Ontwerp primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland : rapport van de Begeleidingscommissie primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland [Boek]
Begeleidingscommissie primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland \ DGV-TNO \ Rijkswaterstaat \ 1985
Studie verricht naar de opzet en inrichting van een primair grondwaterstandsmeetnet voor Gelderland. Dit net zal deel gaan uitmaken van een landelijk grondwaterstandsmeetnet.
help
De zettingsgevoeligheid van de ondergrond van de provincie Gelderland bij een standaard ingreep van 1 meter grondwaterstandsverlaging, BP 10698 [Boek]
Weijers, J.P. \ 1990
De Provincie Gelderland heeft in 1986 een grondwaterplan uitgebracht, waarin het toekomstig grondwaterbeleid staat weergegeven. Ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid is onderzoek nodig. Eén van de voorgestelde onderzoeken behelst het zettingsg ...
help
Topografie en vorm van het grondwatervlak als achtergrond van de te verwachten afvoeren in de Gelderse Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1969
help
Kwalitatief en kwantitatief planktononderzoek in de Oude Waal, vooral gericht op het nannofytoplankton [Boek]
Schrijnemakers, R. \ Snoeys, P. \ 1979
help
De Linge en de afwatering van de Overbetuwe \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ 1998
help
Breed Gelders initiatief in de waterketen : samenwerking leidt tot kostenbesparing en efficiencyverbetering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Er wordt veel gezegd en geschreven over samenwerking in de waterketen, maar concrete ervaringen op dat gebied zijn nog maar zeer beperkt. Zo niet in Gelderland, waar alle overheden plus het waterleidingbedrijf de waterketen vormgeven. Doel: kostenbes ...
help
[Interview met] Polderdistrict Betuwe, 30 november 1999 \ Water als ordened principe : interviews [Hoofdstuk uit boek]
Engelen, J. van \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.