Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rijnland - oorsprong en oudste ontwikkeling van een streekwaterschap \ Geplaatst in de tijd : liber amicorum aangeboden aan prof. dr M.W. Heslinga bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984 [Hoofdstuk uit boek]
Linden, H. van der \ 1984
help
De oudste Deltawerken : dammen en duikers uit het begin van de jaartelling : Nederlandse boeren waren de vroegste waterstaatkundige ingenieurs \ Watertovenaars : Delftse ideeen voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat [Hoofdstuk uit boek]
Ridder, I. de \ 1998
help
De Lek en de Hollandse IJsel in de vroege Middeleeuwen \ Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de middeleeuwen [Hoofdstuk uit boek]
Henderikx, P.A. \ 2001
help
Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
Dirkx, G.H.P. \ 1998
help
Data model for a water management information system [WIS] \ Proceedings of the sixth annual European [ARC/INFO] user conference [Hoofdstuk uit boek]
Damoiseaux, M.A. \ 1991
help
De zorg voor de dijken in het baljuwschap Zuid-Holland en in de grensgebieden ten oosten daarvan tot het einde van de dertiende eeuw \ Land, water en bewoning : waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de middeleeuwen [Hoofdstuk uit boek]
Henderikx, P.A. \ 2001
help
De laatste 4500 jaar Rijn bij Leiden \ Jaarverslag 1978 van de Archeologische Begeleidingscommissie Leiden [Hoofdstuk uit boek]
Bosch, J.H.A. \ Pruissers, A.P. \ 1978
Omstreeks 4500 jaar geleden bevond zich een estuarium op de plaats waar nu Leiden ligt. Hier mondde een voorloper van de huidige Rijn in de Noordzee uit. In de afzettingen zijn zowel de invloeden van het zoute water als van het zoete water terug te v ...
help
Amstelland en de Amsteldam in het licht van de ontginningen en de waterstaatkundige ontwikkelingen in het Hollands-Utrechtse veengebied van de tiende tot de dertiende eeuw \ Het "kasteel van Amstel" : burcht of bruggehoofd? Bijdragen over de dertiende - eeuwse funderings- en muurfragmenten aan de Amstelmonding [Hoofdstuk uit boek]
Henderikx, P.A. \ 1995
help
The changing tidal landscape in the Delta area of the South - West Netherlands \ Hydro-ecological relations in the Delta Waters of the South - West Netherlands : technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Mulder, J.P.M. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.