Login

Hydrotheek

help
Veenweide: remmen of doorstarten? : vanuit cultuurhistorie naar de toekomst [Boek]
Meulenkamp, W.J.H. \ Bont, C.H.M. de \ Hofman, P.J. \ Jong, O. de \ Mulder, J.R. \ Olde Loohuis, R.J.W. \ Rienks, W.A. \ 2007
Na 1000 jaar landbouw is het raamwerk van het westelijk veenweidegebied voor een groot gedeelte in tact gebleven, ondanks dat het maaiveld 3 tot 5 meter is gezakt. In deze brochure wordt via een aantal voorbeelden geschetst hoe een visie op gebiedsni ...
help
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing : een evaluatie van kwaliteiten en kansen [Boek]
Hemmen, F. van \ Tilstra, M. \ Mulder, J.R. \ 2011
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recre ...
help
Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm, Ooijen-Wanssum [Boek]
Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ Dienst Landelijk Gebied \ 2006
De verkenning gaat in op de context van de gebiedsontwikkeling en de hoogwaterproblematiek door een beschrijving van de vorming van het landschap en indruk van de (bewonings)geschiedenis en het bodemgebruik te schetsen in een aantal kenmerkende perio ...
help
Verbeeld idee De Essche Stroom : met het oog voor het verleden een inrichting voor de toekomst [Boek]
Ruijgrok, J.H. \ Kok, M. \ 2008
Het landschap in de Essche stroom (Noord-Brabant) wordt de komende jaren heringericht. Er komt onder ander meer ruimte voor het afvoeren en bergen van water. In deze uitgave worden manieren waarop in het verleden in het Groene Woud met water is omgeg ...
help
Naar zee! : ontwerpen aan de kust [Boek]
Bomas, B. \ 2003
Een uitgave van het ontwerpatelier van het Ruimtelijk Planbureau. Het atelier is een broedplaats voor jong talent, dat onder leiding een jaar de tijd krijgt, om een thema uit te werken. In dit boek wordt een nieuw soort planologie geïntroduceerd, geb ...
help
Catalogus omgaan met water in het Groene Woud : ARC studie ruimtelijk ontwerpen met water [Boek]
Kok, M. \ Ruijgrok, J.H. \ Verhoeven, M. \ [2008]
Deze publicatie inventariseert de gebruiksfuncties van het water in verschillende periodes in het verleden. Mede gebaseerd op oude topgrafische en geomorfologische kaarten. Op basis daarvan worden vernieuwde ontwerpen gepresenteerd voor een duurzamer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.