Login

Hydrotheek

help
Wapen annex logo Rijnland zinnebeeld van geschiedenis : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Een eigen, herkenbaar beeldmerk is voor elke moderne organisatie onmisbaar. Voor hoogheemraadschappen is dat niets nieuws, zij drukken hun identiteit vaak al eeuwenlang uit in een wapen. Zoals het hoogheemraadschap van Rijnland
help
Inspectie van problemen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Archiefstukken van waterschappen gaan vooral over water. De inspectieverslagen van het hoogheemraadschap van Rijnland laat meer zien dan louter waterhuishouding. Zoals illegale activiteiten van bewoners, dreigende overstromingen en een verwoest Neder ...
help
Rijnland en Woerden \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis [Artikel]
Ven, G.P. van der \ 2003
Een artikel over het ontstaan van afwateringssysteem van Woerden en Rijnland in de 12e eeuw, de verlanding van de Hollandse IJssel,de inname van de Woerdense Landen, conflicten over de Woerdense bijdrage, 1800-1960
help
Snoekbaars, zander, zandbaars en glasoog \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Collignon, F. \ 2011
Waarom heet een snoekbaars eigenlijk snoekbaars? Het voor de hand liggende antwoord is dat deze baars nu eenmaal op een snoek lijkt. Of, zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal zegt: de Lucioperca sandra vertoont in kleur en lichaamsbouw een zek ...
help
Zeewater wordt Heilig Bloed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2009
Dood en verderf. Dat is het gevolg van de tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421. De ramp eist tweeduizend dodelijke slachtoffers en richt ongekende schade aan. Maar de vloed is ook aanleiding voor waterstaatkundige verbeteringen. En in het Noord-Holla ...
help
Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Schoute, C.R. \ 1994
In 1422 gaf de landsheer Jan van Beieren aan de ingelanden het dijkrecht, waarin voor het eerst het toezicht op alle rivierdijken van de Waard opgedragen werd aan één college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit artikel geeft de geschiedenis van het g ...
help
De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Ormeling, F.J. \ 1992
Vanaf 1988 wordt gewerkt aan een nieuw op te zetten Waterstaatskundig Informatiesysteem, die de verdwenen waterstaatskaart mogelijkerwijs afdoende kan vervangen. Dit artikel laat het belang van het (blijvende) bestaan van waterstaatskundige gegevens ...
help
Schatten van de waterstaat : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
Voor de geschiedenis van onze waterstaat bouwen we sinds 1990 op de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis. Inmiddels kent de vereniging zelf bijna een kwart eeuw historie. Het resultaat: een blijvende schat aan informatie.
help
Nieuwe historische waterverhalen in 'WaterWerk' : waterschapswerken in het verleden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
Zevenhonderd jaar geleden, op Pinksterdrie (4 juni) 1308, kreeg Overijssel zijn eerste 'grondwet' voor het waterschapswezen: het Dijkrecht van Salland. Het werd afgekondigd door bisschop en landsheer Guy van Avesnes. Het Waterschap Groot Salland best ...
help
Boekbespreking : History of Hydrogeology \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2014
Steeds vaker worden er archieven vernietigd, wordt er ervaring weggegooid, wordt wetenschapsgeschiedenis als irrelevant terzijde geschoven. We zien dit bij de door budgettaire problemen tot samenvoeging genoopte bibliotheken, opheffing van unieke col ...
help
De geschiedenis van het hydraulica laboratorium [Boek]
Warmerdam, Piet \ Dommerholt, Anton \ 2017
Dit boek beschrijft een halve eeuw geschiedenis van het vakgebied van de Wageningse hydraulica, die de stroming van water in open waterlopen en gesloten leidingen bestudeert.
help
Het plan Lely : honderd jaar later : lezing door prof. dr. R.H.A. van Duin op zaterdag 14 november 1987 t.g.v. 100 jaar Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1988
help
Terugblik op de toekomst van het waterbeheer \ Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ 2004
Een korte historische schets van Nederlands omgaan met water en een vooruitblik
help
Op weg naar een integraal waterbeheer \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Disco, C. \ Horn-van Nispen, M.L. ten \ 1998
help
Op de website van de NVA: Afvalwaterzuivering in Nederland van 1900-1954 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Complete rapport Afvalwaterzuivering in Nederland: van beerput tot oxidatiesloot
Lohuizen, K. van \ 2004
Het is allemaal verleden tijd en praktisch alles wat u kunt lezen is al eens opgeschreven. Het was echter verspreid in allerlei 20e-eeuwse boeken, tijdschriften en rapporten en bovendien verstopt in over het land verspreide archieven en bibliotheken. ...
help
Herinneringscultuur van overstromingsrampen : gedenkboeken van de overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Pieters, H. \ 2012
De Zuiderzee vormde tot de afsluiting in 1932 een voortdurende bedreiging voor de gebieden die aan deze binnenzee lagen. Grote en vooral ook catastrofale overstromingen kwamen ongeveer eens per eeuw voor, maar kleinere overstromingen veel regelmatige ...
help
'Baron op klompen' is zijn tijd vooruit : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Droge voeten en schoon water zijn de primaire taken van de waterschappen. Het werk van de schappen heeft en had ook gevolgen voor landschap, economie en welvaart van ons land. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) had dat al in de 19de eeu ...
help
De ontwikkeling van Nederlands waterbeheer in internationaal perspectief \ Zoals ook zee zich terugtrekt en leegte achterlaat : vriendenbundel Pieter de Wilde [Hoofdstuk uit boek]
Schultz, E. \ 2001
Achtergronden bij het ontstaan van de ICID werkgroep t.a.v. geschiedenis en de beschrijving van de Nederlandse waterbeheersings geschiedenis middels het boek Leefbaar laagland
help
Drukte en ruzie op en om de Haanwijkersluis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2006
Zo’n 25 keer per jaar opent de sluiswachter de deuren van de Haanwijkersluis in Harmelen. Meestal omdat een pleziervaarder wil passeren. Dat was in de 17e eeuw wel anders. Toen stond de wachter dag en nacht klaar voor schippers op doorweg naar Woerde ...
help
Met meer natuurbesef pessimisme te lijf : hoogleraar waterstaatsgeschiedenis Petra van Dam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2009
Haar voorganger Gerard van de Ven, de eerste hoogleraar waterstaatsgeschiedenis, bracht de vaderlandse 'watergeschiedenis' gedegen in kaart. Bijzonder hoogleraar Petra van Dam gaat zich aan de Vrije Universiteit de komde vijf jaar verdiepen in het fe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.