Login

Hydrotheek

help
Voorspellen van verwijdering van bestrijdingsmiddelen door actieve-koolfiltratie met behulp van adsorptie-isothermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hopman, R. \ Meerkerk, M.A. \ Kruithof, J.C. \ 1991
help
Steeds meer methoden om waswater te verwerken : overzicht van methoden om was- en spoelwater op te vangen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2012
Bij het voorkomen van emissies is de aandacht verschoven van drift vanaf het perceel naar het voorkomen van puntemissies. Puntlozingen kunnen ontstaan als gevolg van het verontreinigen. Om dat te voorkomen zijn er inmiddels verschillende mogelijkhede ...
help
Erfemissiescan : toolbox emissiebeperking [Website]
[ca. 2015]
Het Toolboxteam Water heeft met de erfemissiescan een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen ...
help
Dutch environmental indicator for plant protection products : description of input data and calculations methods [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Deneer, J.W. \ Luttik, R. \ Smidt, R.A. \ 2004
The Dutch Environmental Indicator for plant protection products (NMI) is a software package used for calculating the potential environmental impact of plant protection products, which are used in agriculture. The software package can be used for calc ...
help
Is regionaal waterkwaliteitsbeheer inzake emissies van bestrijdingsmiddelen een noodzaak? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bekooy, D.A. \ 1988
help
Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw : een quick scan [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Buurma, Jan \ Luesink, Harry \ Ruijs, Marc \ 2015
Om een goede waterkwaliteit te realiseren, is er beleid voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest. Dit rapport brengt de belangrijkste kostenposten op basis van de bij het LEI beschikbare informatie in beeld. De netto jaarkosten van het ...
help
Operational environmental criteria : toxicity to aquatic organisms \ Environmental criteria for assessing agricultural pesticides : seminar report, Wageningen 20 - 21 February 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwangh, P. \ 1993
help
Discussion report on session : aquatic effects \ Environmental criteria for assessing agricultural pesticides : seminar report, Wageningen 20 - 21 February 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Deneer, J.W. \ 1993
help
Verslag workshop 'Verwijdering van bestrijdingsmiddelen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ 1995
help
Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van quintozeen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Decision de la ... concernant la non-incription du quintozene dans ... et le retrait des autorisations accordees aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Commission ... concerning the non-inclusion of quintozene ...and the acitve substance withdrawal of authorisaitons for plant-protection products containing this active substance = Entscheidung der Kommission von 27. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme von Quintozen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = ... [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van permethrin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Decision de la Commission ... concernant la non-inscription de la permethrine dans l'annexe de ... et le retrait des autorisaitons accordees aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Commission decision ... non-inclusion of permethrin in Annex I ... and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this acitvie substance = Enstscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme von Permethrin in Anhang I der Richlinie 91/414/EWG des Rates und die Widerrufung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel miet diesem Wirkstoff [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
Beschikking van de Commissie van 20 december 2000 betreffende de niet-opneming van lindaan in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Décision de la Commission du 20 décembre 2000 concernant la non-inscription du lindane dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Entscheidung der Kommission von 20. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme des Wirkstoffs Lindan in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = Commission decision of 20 December 2000 concerning the non-inclusion of lindane in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
Beschikking van de Commissie van 20 november 2000 betreffende de niet-opneming van tecnazeen als werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Décision de la Commission du 20 novembre 2000 concernant la non-inscription du tecnazène dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Entscheidung der Kommission von 20. November 2000 über die Nichtaufnahme von Tecnazen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = Commission decision of 20 November 2000 concerning the non-inclusion of teczane in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance = ... [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
De milieumeetlat voor de glastuinbouw, als maat voor de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen [Boek] - 1e dr
Leendertse, P.C. \ Lahaye, H.P.D. \ 2000
help
Consequenties van het gewasbeschermingsbeleid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Kolk, J.W.H. van der \ Spiertz, J.H.J. \ 2002
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet in 2010 met tenminste 95% verminderd zijn t.o.v. 1998. Daartoe moet zwaar ingezet worden op technologische en ecologische innovatie
help
Projectvoorstel schone bronnen nu en in de toekomst : praktijkoplossingen voor knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater [Boek]
2004
Samen met de Unie van Waterschappen (UvW), Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) en LTO Nederland wil de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) een project starten met als doel het reduceren van knelpunten in grond- en oppervla ...
help
Alle veranderingen in het middelenpakket op een rij \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dorresteijn, W. \ 2009
Het Nederlandse middelenpakket is continu aan veranderingen onderhevig. DLV Plant zet de meest recente wijzigingen op een rij
help
Verwijdering van bestrijdingsmiddelen door ozon en waterstofperoxyde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meijers, R.T. \ Kruithof, J.C. \ 1992
help
Gebruik van bestrijdingsmiddelen door waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vries, P.J. de \ Wilpshaar, J. \ 1992
help
Use of pesticides along fields margins and ditch banks in The Netherlands \ Mededelingen / Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Wegener Sleeswijk, A. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.