Login

Hydrotheek

help
Laboratoriumonderzoek effect drukstootbelasting door golfklappen op asfaltdijktaluds : samenvatting, consequenties voor de praktijk en vervolg onderzoek [Boek]
Ebbens, E.H. \ 1985
In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de in 1981 door het LGM uitgebrachte rapporten omtrent een laboratoriumonderzoek naar het effect van stootbelasting op een flexibele plaat op een ondergrond van zand
help
Getijtafels voor Nederland vanaf 1980 [Boek]
Urk, A. van \ Ronde, J.G. de \ [ca. 1982]
help
Testing, analysis and control of Wave Dragon, wave energy converter [Proefschrift]
Tedd, J. \ 2007
The Wave Dragon is a floating overtopping wave energy device, converting the energy in the waves into electrical energy to be exported to the national grid. Since 1998 a 1:50 scale has been tested in the wave basin facilities in Aalborg University. T ...
help
Golfhoogte-waterstandrelaties t.p.v. de NAP-20 m lijn langs de Nederlandse kust [Boek]
Aalst, W. van \ 1983
Hoewel er door RWS reeds vele jaren simultane waterstand- en golfhoogtemetingen worden verricht zijn er door velerlei oorzaken voor extreme omstandigheden onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verw ...
help
Relative rise of mean sea-levels in The Netherlands in recent times \ Impacts of sea-level rise on European coastal lowlands [Hoofdstuk uit boek]
Malde, J. van \ 1992
help
Rationalization of safety factors for breakwater design in hurricane-prone areas \ Coastal structures conference 2011, 6-8 September, Yokohama [Congresverslag]
Tsimooulou, V. \ Kanning, W. \ Verhagen, H.J. \ Vrijling, H. \ 2011
This paper presents the development of a semi-probabilistic method for armour layer design of rubble mound breakwaters, which is based on the use of safety factors. The objective is to introduce an approach that is both attractive to designers and su ...
help
Probabilistic design of breakwaters in shallow, hurricane-prone areas \ Coastal management conference 2011, 15-16 November, Belfast [Hoofdstuk uit boek]
Tsimopoulou, V. \ Kanning, W. \ Voortman, H.G. \ Verhagen, H.J. \ 2011
This paper focuses on the application of probabilistic methods for armour layer design of rubble mound breakwaters. The main objective is to indicate the weaknesses of the previously mentioned methods, and to suggest a probabilistic design approach t ...
help
Guide for the program EXACT-NL [Boek]
Vledder, G.P. van \ Weber, S.L. \ 1987
help
Wassink, J. \ 2014
Bij buurman Deltares legt bouwer Ballast de laatste hand aan de grootste golfgoot ter wereld: een bijna 300 m lange betonnen Deltagoot. Een groep wetenschapsjournalisten mochten alvast een kijkje nemen.
help
Uitvinders : hillblock, de steen der wijzen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Een steen waarmee je golfopslag tot vijftig procent kunt afremmen. Die vinding deed Hans Hill, die zijn uitvinding heel toepasselijk hillblock noemde. Hij won er een nominatie mee voor de Waterinnovatieprijs, maar of zijn hillblock de steen der wijze ...
help
Groene golfremmende dijk als robuust natuurverschijnsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oude, R. de \ Vries, M. de \ Houwing, E.J. \ 2010
Het programma Ruimte voor de Rivier heeft als doel de veiligheid bij overstromingen tot ver in de toekomst te waarborgen. Hogere rivierafvoeren leiden tot hogere waterstanden met meer golfslag, die vervolgens weer volgens de huidige protocollen verho ...
help
Rapportage veldmetingen Westerschelde september 1997 t/m december 2002 [Boek]
Gautier, C. \ Boomgaard, M. v.d. \ 2003
In de Westerschelde worden op verscheidene locaties golf-, waterstand- en windmetingen uitgevoerd. De golfmetingen hebben onder andere als doel om numerieke golfmodellen te kunnen valideren. Numerieke golfmodellen zoals bijvoorbeeld SWAN worden ingez ...
help
Hatsi-kD : de piekafvoer van een hoogwatergolf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2002
Gekeken wordt naar de formule van Jones en de slope-area methode van Riggs om de afvoerpiek en de maximale waterstanden, die langs de rivier optreden bij het passeren van de afvoergolf, te bepalen
help
Variability in mode water formation on the decadal time scale = Variabiliteit in mode water formatie op de decadale tijdschaal [Proefschrift]
Hazeleger, W. \ 1999
help
Golfvormen in Borgharen bepalen waterstanden Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gerretsen, J.H. \ 2012
De hoogte van een gemeten golftop in Borgharen laat zich niet eenduidig vertalen naar een Maaswaterstand op een locatie benedenstrooms, zoals tot nu toe gebeurt. De vorm van de golf is ook van belang. Daarom wordt een nieuwe methode ontwikkeld, die k ...
help
Golfoploopmeting met een 18-punts stappenhaak [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1978
Werkgroep 1 (golfproblemen bij dijken) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft in haar programma voor onderzoek verdere golfoploopmetingen in het prototype aanbevolen om een indicatie van eventuele schaaleffecten bij modelonderz ...
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Verkenningsfase validatieonderzoek golfgroeiformule Young & Verhagen : memorandum [Boek]
Nederpel, A. \ 2011
Voor het toetsen op veiligheid van regionale waterkeringen wordt voor het bepalen van golfrandvoorwaarden de formule van Young & Verhagen (Y&V) in de Leidraad geïntroduceerd [Stowa 2010]. In de Leidraad is het voornemen opgenomen om in het kader van ...
help
The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction [Proefschrift]
Heijer, C. den \ 2013
Coastal areas have traditionally been an attractive place for people to live, but if these areas are low-lying, they are also prone to flooding. In the Netherlands, half of the population lives in coastal areas below mean sea level. Dunes are the pri ...
help
De nieuwe Deltagoot van Deltares \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2014
Bij Deltares, net buiten Delft aan de Schie, wordt hard gewerkt aan de constructie van de nieuwe Deltagoot, een betonnen bak van bijn a300 meter lang, 5 meter breed en 9,5 meter diep. Deze gaat de voormalige vervangen, die gelegen is in de Noordoostp ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.