Login

Hydrotheek

help
Compendium geo-tubomechanica : t.b.v. ontwerp en berekening van kruisingsconstructies van ondergrondse pijpleidingen met waterkeringen, verkeerswegen en waterlopen [Boek]
Soudijn, B.J.J. \ Kock, R.A.J. de \ 1977
Dit compendium (= samenvattend handboek) is in feite een nader uitgewerkte versie van dat dictaat. Het bestaat uit de twee delen: Grondmechanica en Tubomechanica (pijpleidingmechanica). In het eerste dee], is de basis gelegd voor een goed begrip van ...
help
Zoals het "KLIC" bij ons klikt, klikt het nergens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Venhuizen, K.D. \ 1983
Het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum KLIC, zoals dat functioneert in de provincies Groningen en Drenthe ter voorkoming van kabelbreuken door graafwerkzaamheden
help
De invloed van de drinkwaterkwaliteit op het kopergehalte in afvalwater en in zuiveringsslib in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, J.W. de \ Haring, B.J.A. \ Hoogsteen, K. \ Nes, A.W. van \ 1984
help
Het optimaliseren van vereenvoudigde sterkteberekeningen van buizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreber, J. \ Beek, P.C. van \ 1984
help
De invloed van bodemverontreinigingen en leidingmateriaal op de drinkwaterkwaliteit : een samenvatting [Boek]
Veenendaal, G. \ Verheijen, L.A.H.M. \ Vonk, M.W. \ 1985
Dit rapport is een samenvatting van Mededeling nr. 85 waarin de theorie van de permeatie, de opzet van het onderzoek en de resultaten uitvoerig worden beschreven en Mededeling nr. 86 waarin nader wordt ingegaan op het transport van organische verbind ...
help
Permeatie van organische verbindingen door leidingmaterialen [Boek]
Vonk, M.W. \ 1985
In het onderzoek staat de vraagstelling centraal of de vereiste kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd kan blijven wanneer genoemde typen drinkwaterleidingbuizen in met organische verbindingen verontreinigde grond zijn gelegen. Deze Mededeling rapp ...
help
Leidingenregistratie : nieuwe ontwikkelingen vergen overleg en samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beeftink, W.G. \ 1986
help
Sulfidevorming in persleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haase, J.F.M. \ Polder, R.B. \ 1988
help
Uitkomsten van de ten behoeve van de themadag leidingenregistratie gehouden enquete \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1988
help
Afvalwaterpersleiding Schoonhoven via bestuurbare horizontale boring naar andere zijde van Lek : achtergronden en voorbereiding van het project \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, M. van der \ 1989
In het najaar van 1988 is een persleiding aangelegd voor het transport van afvalwater van Schoonhoven naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting Gelkenes gelegen aan de andere zijde van de rivier de Lek. De kruising van de persleiding met de Lek h ...
help
Ontwerp en uitvoering van een persleidingkruising met de rivier de Lek door middel van de bestuurbare horizontale boormethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grentzius, E. \ 1989
Op grond van het geotechnisch onderzoek worden het tracé en het verticaal profiel van de leiding gekozen, alsmede de toelaatbare drukken in het boorgat gedurende de uitvoering bepaald. De diverse belastingstoestanden tijdens het boren en in de gebrui ...
help
Een selectiemethode voor de materiaalkeuze van afvalwaterleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ganzevles, P.P.G. \ 1989
help
De Pijpleidingcode revisie 1990 \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Koning, A. de \ 1991
help
Het advies 'Kabel- en leidinggegevens voor elkaar'. 2. Uitwisselingsformaat gedefinieerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oogen, J.H. van \ 1992
help
Rioleringstechniek - Dl. 4: Inzameling en transport van afvalwater [Boek]
Bolderman, R. \ 1993
Dit deel behandelt de inzameling van afvalwater en het veilige en doelmatige transport ervan door de bodem.
help
Rioleringstechniek - Dl. 5: De constructieve berekening van betonnen buizen en putten [Boek]
Bolderman, R. \ 1994
In dit deel wordt ingegaan op de huidige manier van berekenen van de betonnen buis en put, rekening houdend met de actuele normen.
help
Technische en logistieke prestaties van formaat in Zuidhollands waterleidingproject \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, S. de \ 1994
help
Leidingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater van bedrijfsterreinen : inventarisatie van beschikbare kennis : samenvatting 1995 [Boek]
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen \ Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1995
help
Zuiveringschap kiest voor gietijzeren persleidingen : goedkoop en praktisch alternatief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Buis, R.W. \ Anker, C. van den \ Rosdorff, P.B.M. \ 1995
help
Nieuw lengterecord kunststof gestuurde boring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ziengs, B. \ Brussel, G.G. van \ Hergarden, H.J.A.M. \ 1995
In juni 1993 is een nieuw leng record bereikt van een in kunststof uitgevoerde gestuurde boring die in opdracht van het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is uitgevoerd. Het betrof hier een 730 meter lange polyethyleenleiding met een uitwendige di ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.