Login

Hydrotheek

help
'Ballonnen' in waterleiding zorgen voor ongestoorde levering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, J. \ 2014
Drinkwaterbedrijf Brabant Water past bij geplande werkzaamheden sinds kort een techniek toe die het voordeel biedt dat tijdens werkzaamheden ongestoord water geleverd kan worden aan de klanten
help
35 jaar PVC - waterleiding in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gons, J. \ Naaktgeboren, A.J. \ Holloway, L.R. \ 1995
De kwaliteit van in gebruik geweest zijnde PVC-waterleidingbuis is onderzocht door laboratoriummetingen. De analyses zijn uitgevoerd aan opgegraven buizen variërend in leeftijd van 10 tot 35 jaar. Naast de gebruiksduur is ook de invloed van de gronds ...
help
39 boringen voor 12 kilometer leidingen : uitbreiding van afvalwatertransport in Haagse regio [dossier no dig] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bijl, D.J. de \ Boots, T.L.J. \ Anink, D. \ 2004
Het project "Afvalwater Haagse regio" behelst de vergroting en verbetering van de capaciteit van de bestaande rwzi Houtrust. In de Harnaschpolder komt nieuwe capaciteit (50.000 m3/u), de afvoer geschiedt naar de Noordzee
help
Afvalwaterpersleiding Schoonhoven via bestuurbare horizontale boring naar andere zijde van Lek : achtergronden en voorbereiding van het project \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, M. van der \ 1989
In het najaar van 1988 is een persleiding aangelegd voor het transport van afvalwater van Schoonhoven naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting Gelkenes gelegen aan de andere zijde van de rivier de Lek. De kruising van de persleiding met de Lek h ...
help
Beter leidingnetbeheer door een goede voorbereiding : presentatie van de Algemene Hydraulische Applicaties (AHA's) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trietsch, A. \ 2002
Korte uitleg over de computerprogramma's 'Verdunner' en 'Spuiplanner', respectievelijk voor het modelleren van het drinkwaterleidingnet en het maken van spuiplannen voor het schoonmaken van drinkwaterleidingen
help
Boostergemaal zorgt voor uitbreiding capaciteit awzi leiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wauben, M. \ Reterink, A. \ Aken, T. van \ 1999
Hydraulisch systeem en besturing van een nieuw boostergemaal in de Zoetermeerleiding, de hoofdtransportleiding naar afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust. Het gemaal moet de druk in de leidingen verlagen zodat de aangesloten gemalen het gewenste d ...
help
CE-markering voor waterleidingbuizen laat op zich wachten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Gang en stand van zaken bij de ontwikkeling van Europese regelgeving m.b.t de toekomstige keuring en certificatie van kunststof waterleidingbuizen in Europa. Er moet nog heel wat water door de leidingen stromen
help
Can you Dig it? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van der \ 2010
De Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken (NSTT) organiseerde onlangs voor de eerste keer de No-Dig Dag. Het doel van deze bijeenkomst was om een kennisplatform voor de sector op te zetten. Volgens de vereniging is dat hard nodig en getuige ...
help
Compendium geo-tubomechanica : t.b.v. ontwerp en berekening van kruisingsconstructies van ondergrondse pijpleidingen met waterkeringen, verkeerswegen en waterlopen [Boek]
Soudijn, B.J.J. \ Kock, R.A.J. de \ 1977
Dit compendium (= samenvattend handboek) is in feite een nader uitgewerkte versie van dat dictaat. Het bestaat uit de twee delen: Grondmechanica en Tubomechanica (pijpleidingmechanica). In het eerste dee], is de basis gelegd voor een goed begrip van ...
help
Debietmeters in grote persleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tornij, G. \ 2001
Overzicht van de ontwerpaspecten en de selectiecriteria voor debietmeters in grote watertransportleidingen. Zowel magnetisch inductieve als ultrasone meters blijken geschikt. Magnetisch inductieve meters zijn meestal nauwkeuriger, terwijl ultrasone g ...
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Demonstratie speciale inspectietechniek voor gietijzeren drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postmus, E. \ Dijkstra, L. \ Mesman, G. \ 2009
Gietijzeren drinkwaterleidingen zijn te inspecteren met een speciaal hiervoor ontwikkelde techniek die gebruik maakt van ultrasoon geluid. Tot voor kort gaf ultrasoon geluid op gietijzer geen reproduceerbaar resultaat in verband met de aanwezige kool ...
help
Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Anink, D.M.E. \ Pot, C.Z.J. \ Bijl, D.J. de \ 2006
In het 4e en laatste artikel over de ervaringen bij het project Afvalwater Haagse Regio wordt een blik achter de schermen gegund bij de vergunningverlening voor de aanleg van het nieuwe afvalwatertransportsysteem in den Haag
help
Gesmeerd slibtransport op awzi Kralingseveer : minder slijtage zorgt voor lagere kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
OP awzi Kralinseveer wordt ontwaterd slib over een afstand van circa 40 meter verpompt naar een opslagsilo. Om de hoge druk in de transportleiding (persdrukleiding) te reduceren is een aanmaak- en doseerinstallatie voor het glijmiddel poly-electrolie ...
help
Rioleringstechniek - Dl. 4: Inzameling en transport van afvalwater [Boek]
Bolderman, R. \ 1993
Dit deel behandelt de inzameling van afvalwater en het veilige en doelmatige transport ervan door de bodem.
help
Jan Vreeburg, onderzoeker/docent drinkwaterdistributie: "Vervuiling distributienet komt uit de zuivering" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Het is geen vanzelfsprekendheid dat het met veel zorg bereide drinkwater ook schoon en helder uit de kraan komt. Tussen de reinwaterkelder en die kraan zit namelijk het stelsel van transport- en distributieleidingen dat ook goed ontworpen, aangelegd ...
help
Kunststof - leidingmaterialen in verontreinigde grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driel, L. van \ Jagt, H. van der \ 1999
Uitleg over het verschijnsel permeatie van organische verontreinigingen (monocyclische aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, alifaten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolen) door kunstof materialen gebruikt voor d ...
help
Leidingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater van bedrijfsterreinen : inventarisatie van beschikbare kennis : samenvatting 1995 [Boek]
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen \ Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1995
help
Leidingenregistratie : nieuwe ontwikkelingen vergen overleg en samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beeftink, W.G. \ 1986
help
Marktontwikkelingen in de GGW-sector : kunststoffen buizen winnen verder aan belang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
In de USP Gemeentewerken Scan 2002 van USP Marketing Consultancy, het marktonderzoeks- em marketingadviesbureau voor met name de bouwnijverheid, is o.a. onderzoek gedaan naar het imago van kunstof versus betonnen buizen en de bekendheid van leveranci ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.