Login

Hydrotheek

help
Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Anink, D.M.E. \ Pot, C.Z.J. \ Bijl, D.J. de \ 2006
In het 4e en laatste artikel over de ervaringen bij het project Afvalwater Haagse Regio wordt een blik achter de schermen gegund bij de vergunningverlening voor de aanleg van het nieuwe afvalwatertransportsysteem in den Haag
help
Wassink, J. \ 2014
Bij buurman Deltares legt bouwer Ballast de laatste hand aan de grootste golfgoot ter wereld: een bijna 300 m lange betonnen Deltagoot. Een groep wetenschapsjournalisten mochten alvast een kijkje nemen.
help
Het sleufloze alternatief : alle renovatiemethoden zijn maatwerkoplossingen [thema:] Riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2000
Voor het beheer van het ondergrondse leidingensysteem zijn de laatste 15 jaar nieuwe technieken voor sleufloze renovatie beschikbaar gekomen. Op een rijtje is gezet wat hiervan de mogelijkheden en beperkingen zijn.
help
Het optimaliseren van vereenvoudigde sterkteberekeningen van buizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreber, J. \ Beek, P.C. van \ 1984
help
Opleiding Hogere Waterleidingtechniek na 25 jaar nog niet verouderd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
'Proefpersonen' mochten ze zichzelf niet noemen, maar hun ervaringen werden dankbaar gebruikt in volgende edities van de opleiding Hogere Waterleidingtechniek. 27 jaar geleden werd door de Vewin de eerste HWT-opleiding in het leven geroepen, op aandr ...
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Rioleringstechniek - Dl. 4: Inzameling en transport van afvalwater [Boek]
Bolderman, R. \ 1993
Dit deel behandelt de inzameling van afvalwater en het veilige en doelmatige transport ervan door de bodem.
help
Een dagje op pad met...Herman Harenberg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
In Nederland vinden we het de gewoonste zaak van de wereld dat er altijd genoeg schoon water uit de kraan komt. Om te kijken hoe het transport van drinkwater nou eigenlijk in zijn werk gaat ging Herman Letteboer van de redactie van Neerslag, een dagj ...
help
De eerste mintgroene leiding voor de levering van huishoudwater : primeur voor de WMG \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schimmel, K. \ Hulsmann, A. \ 1997
help
Methodiek jaarrapportage Rijn-Maasmonding : onderdeel van "Advies beheer rivierbodem RMM" [Boek]
Duin, Olav van \ Huismans, Ymkje \ Wiersma, Ane \ 2016
In dit rapport wordt beschreven wat de methodiek van de jaarrapportage ten behoeve van het beheer van de Rijn-Maasmonding is. Het uitgangspunt hierbij was de aanpak die door Aad Fioole (RWS-CIV) ontwikkeld is en gebruikt wordt. Deze aanpak is in dive ...
help
Debietmeters in grote persleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tornij, G. \ 2001
Overzicht van de ontwerpaspecten en de selectiecriteria voor debietmeters in grote watertransportleidingen. Zowel magnetisch inductieve als ultrasone meters blijken geschikt. Magnetisch inductieve meters zijn meestal nauwkeuriger, terwijl ultrasone g ...
help
Can you Dig it? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van der \ 2010
De Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken (NSTT) organiseerde onlangs voor de eerste keer de No-Dig Dag. Het doel van deze bijeenkomst was om een kennisplatform voor de sector op te zetten. Volgens de vereniging is dat hard nodig en getuige ...
help
Werken "onder druk" voor een beter resultaat \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Botter, A. \ Hartog, H. de \ Anker, C.M. van den \ 1996
Een aanzet is gegeven tot het snel en vakkundig vervangen c.q. repareren van een deel van het rioolnet
help
Renovatie waterleiding PWN met 'subline' [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Bij het renoveren van de waterleiding bij Andijk heeft drinkwaterbedrijf PWN gekozen voor een voor Nederlandse begrippen tamelijk nieuwe techniek: subline. Hierbij wordt van de ene werkput naar de volgende gewerkt. Door het sleufloze karakter hoeven ...
help
Studiedag Het Leiding Informatie Systeem : de spil van onze toekomstige bedrijfsvoering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoorman, R.W.P. \ 1998
help
Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen- drinkwaterleidingen : methodiek voor de beoordeling van risico’s voor de drinkwaterkwaliteit [Boek]
Otte, P.F. \ Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ Swartjes, F.A. \ 2016
Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (perm ...
help
Een selectiemethode voor de materiaalkeuze van afvalwaterleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ganzevles, P.P.G. \ 1989
help
Ontwerppraktijk van persleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamma, P.S. \ Witter, J.V. \ Zijl, F.P.M. van \ 1995
help
Rioleringstechniek - Dl. 5: De constructieve berekening van betonnen buizen en putten [Boek]
Bolderman, R. \ 1994
In dit deel wordt ingegaan op de huidige manier van berekenen van de betonnen buis en put, rekening houdend met de actuele normen.
help
Rioleringstechniek - Dl. 7: De constructie van betonleidingsystemen [Boek]
Bolderman, R. \ 1997
Dit deel besteedt aandacht aan de constructie van betonleidingsystemen en inspectie.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.