Login

Hydrotheek

help
'Ballonnen' in waterleiding zorgen voor ongestoorde levering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, J. \ 2014
Drinkwaterbedrijf Brabant Water past bij geplande werkzaamheden sinds kort een techniek toe die het voordeel biedt dat tijdens werkzaamheden ongestoord water geleverd kan worden aan de klanten
help
Compendium geo-tubomechanica : t.b.v. ontwerp en berekening van kruisingsconstructies van ondergrondse pijpleidingen met waterkeringen, verkeerswegen en waterlopen [Boek]
Soudijn, B.J.J. \ Kock, R.A.J. de \ 1977
Dit compendium (= samenvattend handboek) is in feite een nader uitgewerkte versie van dat dictaat. Het bestaat uit de twee delen: Grondmechanica en Tubomechanica (pijpleidingmechanica). In het eerste dee], is de basis gelegd voor een goed begrip van ...
help
Jan Vreeburg, onderzoeker/docent drinkwaterdistributie: "Vervuiling distributienet komt uit de zuivering" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2008
Het is geen vanzelfsprekendheid dat het met veel zorg bereide drinkwater ook schoon en helder uit de kraan komt. Tussen de reinwaterkelder en die kraan zit namelijk het stelsel van transport- en distributieleidingen dat ook goed ontworpen, aangelegd ...
help
Met heel kleine stapjes op weg naar schadecompensatie-convenant. RWS: 'hindermacht van leidingeigenaren voorkomen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thorborg, L. \ 1998
help
Het advies 'Kabel- en leidinggegevens voor elkaar'. 2. Uitwisselingsformaat gedefinieerd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oogen, J.H. van \ 1992
help
Nieuw lengterecord kunststof gestuurde boring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ziengs, B. \ Brussel, G.G. van \ Hergarden, H.J.A.M. \ 1995
In juni 1993 is een nieuw leng record bereikt van een in kunststof uitgevoerde gestuurde boring die in opdracht van het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is uitgevoerd. Het betrof hier een 730 meter lange polyethyleenleiding met een uitwendige di ...
help
Weinig graafschade aan rioleringsnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Per 1.000 kilometer riolering vinden per jaar nog geen tien graafincidenten plaats, relatief gezien zeer weinig. Voor waterleidingnetten zijn dat er 29. Daarmee scoort de waterleiding gemiddeld. Dat blijkt uit de Nulmeting Grondroerdersregeling, een ...
help
Metershoge golven in nieuwe deltagoot : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
Deltares bouwt in Delft een nieuwe Deltagoot om dijken en duinen in een laboratoriumsetting te onderwerpen aan de hoogste 'man-made' golven ter wereld.
help
Natuurlijk organisch materiaal verwijderd door anionwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grefte, A. \ Rietveld, L. \ Dignum, M. \ Cornelissen, E. \ 2014
Natuurlijk organisch materiaal is een bron voor nagroei (biofilm) in waterleidingen. Gangbare analyses maken niet duidelijk welke organische verbindingen in het water als substraat voor bacteriën kunnen dienen, en hoe de zuiveringstechnieken erop inw ...
help
Het voorspellen van inwendige uitloging van asbestcementleidingen met een kunstmatig neuraal netwerk [Boek]
Vonk, Erwin \ Slaats, Nellie \ 2014
Uitloging is een probleem dat speelt bij asbestcementleidingen. Het is een proces waarbij bepaalde mineralen uit de asbestcementmantel langzaam oplossen. Aan de binnenzijde (inwendige uitloging) vindt dit plaats in het drinkwater dat door de leiding ...
help
Van opzichter naar projectleider \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoorman, R.W.P. \ Lem, F. van der \ Moek, H. \ 1997
Toelichting op de kwaliteitsnormen voor buizenlegbedrijven in de waterleidingsector
help
39 boringen voor 12 kilometer leidingen : uitbreiding van afvalwatertransport in Haagse regio [dossier no dig] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bijl, D.J. de \ Boots, T.L.J. \ Anink, D. \ 2004
Het project "Afvalwater Haagse regio" behelst de vergroting en verbetering van de capaciteit van de bestaande rwzi Houtrust. In de Harnaschpolder komt nieuwe capaciteit (50.000 m3/u), de afvoer geschiedt naar de Noordzee
help
Demonstratie speciale inspectietechniek voor gietijzeren drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Postmus, E. \ Dijkstra, L. \ Mesman, G. \ 2009
Gietijzeren drinkwaterleidingen zijn te inspecteren met een speciaal hiervoor ontwikkelde techniek die gebruik maakt van ultrasoon geluid. Tot voor kort gaf ultrasoon geluid op gietijzer geen reproduceerbaar resultaat in verband met de aanwezige kool ...
help
Schaderegistratie formulier leidingen in waterkeringen : notitie [Boek]
Kraan, A. van der \ 2013
Volgens de huidige inzichten zijn alle leidingen in waterkeringen die zijn ontworpen en aangelegd volgens de NEN 3650/3651 voldoende veilig. Veel leidingen, en dan vooral de oudere leidingen voldoen daar niet aan, maar zijn niet per definitie onveili ...
help
Rapportage Teelt de grond uit : project in het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water [Boek]
Baltissen, T. \ 2012
Belangrijkste doelstelling van het project was de ontwikkeling van het telen van laanbomen in goten systeem, de beschrijving van het systeem en de mogelijkheden van het systeem onder de aandacht te brengen van diverse sectoren. Dat is goed gelukt. He ...
help
Particle sediment modelling : test and analysis of programme WQDMTB v4.3 [Boek]
Vogelaar, A.J. \ Blokker, E.J.M. \ 2010
Sediment in een leidingnet bezinkt en wordt opgewerveld onder invloed van de hydraulische omstandigheden. Deze processen zijn door het Australische CRC getest op laboratorium schaal en in een model beschreven. Dit model is vervolgens toepasbaar gemaa ...
help
Rioleringstechniek - Dl. 6: De milieubelasting van buismaterialen [Boek]
Bolderman, R. \ 1996
Aspecten van materiaalkeuze op grond van de milieubelasting van leidingmaterialen worden behandeld aan de hand van gehouden LCA-onderzoeken.
help
Netwerken : 55e vakantiecursus in drinkwatervoorziening & 22e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling : 10 januari 2003 te Delft [Boek]
Dijk, J.C. van \ Vreeburg, J.H.G. \ 2003
De voordrachten over drinkwater, riolering en afvalwater, gehouden tijdens deze Vakantiecursus, zijn in dit boekje gebundeld.
help
Zoals het "KLIC" bij ons klikt, klikt het nergens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Venhuizen, K.D. \ 1983
Het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum KLIC, zoals dat functioneert in de provincies Groningen en Drenthe ter voorkoming van kabelbreuken door graafwerkzaamheden
help
Utrecht's ontlaste gemengde stelsel : gulzige goot geleidt regenwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Verhoeven, C. \ Rijsdijk, M. \ 2012
Niet alleen het klimaat verandert, maar ook onze visie over vuilemissie, waterkwaliteit en wateroverlast. De afvoer van hemelwater naar de AWZI moet omlaag, evenals de vuiluitworp uit gemengde overstorten. Inspelen op al deze veranderingen kan in één ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.