Login

Hydrotheek

help
Het Grevelingenmeer : van estuarium naar zoutwatermeer [Boek]
Nienhuis, P.H. \ 1985
help
Samenstelling en verspreiding van het makrozoobenthos in de Grevelingen voor de afsluiting van de Noordzee [Boek]
Weeber, I.J. \ 1980
help
Oeverontwikkelingen in het Grevelingenmeer over de periode 1990-2001 [Boek]
Nijssen, A. \ 2002
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden o.a. de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de overontwik ...
help
Monitoring van koper, zink, cadmium, lood, chroom en nikkel in Waddenzee, Eems - Dollard - Estuarium en Grevelingenmeer door middel van puitaal (Zoarces viviparus) [Boek]
Bos, E. \ 1984
help
Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2015
Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou ...
help
Verspreiding en biomassa van het macrofytobenthos in het Grevelingenmeer in 1989 [Boek]
Apon, L.P. \ 1990
help
Bacteria populations in the Grevelingen basin \ Progress report... / Delta Institute for Hydrobiological Research [Artikel]
Peelen, R. \ 1988
help
Active biological sluice management in Lake Grevelingen \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Oorthuysen, W. \ Iedema, C.W. \ 1989
help
Invloed getij op oevers Grevelingen Meer : huidige ontwikkeling en prognoses voor scenario's T50, T70 en T100 [Boek]
Jong, D. de \ Maldegem, D. van \ 2010
Ter verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer worden drie alternatieven met een beperkt getij van 50, 70 en 100cm onderzocht op hun consequenties voor het watersysteem. Dit rapport beschrijft de consequenties voor de ontwikkelingen in ...
help
De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming [Boek]
Fortuin, A.W. \ Adriaanse, L.A. \ 1989
Als onderdeel van het onderzoeksprojekt OEVERS van Rijkswaterstaat naar de invloed van oeverbeschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de oevers van afgesloten zeearmen is de vegetatie op een aantal plaatsen langs de oevers van het Veersemeer en ...
help
Produktiemetingen aan macroalgen in het Grevelingenmeer met de 14C-methode [Boek]
Sybesma, J. \ 1980
help
Pilot Slimmer omgaan met zand : parel uit de Nationale Visie Kust \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
In Zeeland bestaat het plan om één keer een zandsuppletie op de Kop van Schouwen over te slaan en het daardoor vrijkomende zand te benutten voor de Brouwersdam. Zo ontstaat meerwaarde voor natuur en recreatie, maar ook maatwerk voor de waterveilighei ...
help
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
help
Converting an estuaring to Lake Grevelingen: environmental review of a coastal engineering project \ Environmental management [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ Stortelder, P.B.M. \ 1982
help
Analyse oeverontwikkelingen Grevelingenmeer : periode 1990-1998 [Boek]
Consemulder, J. \ Liek, G.J. \ 2010
In het Grevelingenmeer is onderzocht welke oeverontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de periode januari 1990-januari 1998. Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek, waarin de ontwikkelingen tot 1995 zijn vermeld. Alle metingen die n ...
help
Waterkwaliteitskenmerken en stofbalansen van het Grevelingenmeer over de periode 1972 - 1977 [Boek]
Meulen, J.H.M. v.d. \ 1980
help
Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substracten in Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde : resultaten t/m ... [Serie]
Bureau Waardenburg \ [199X]-
In opdracht van Rijksinstituut voor Kust en Zee is door Bureau Waardenburg een inventarisatie uitgevoerd van de levensgemeenschappen in Grevelingenmeer (twee locaties), Oosterschelde (vijf locaties), Veerse Meer (twee locaties) en Westerschelde (twee ...
help
Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? : een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid [Boek]
Hoeksema, H.J. \ 2002
Sinds het ontstaan van het meer in 1971, door sluiting van de Brouwersdam, wordt het Grevelingenmeer beheerd door Rijkswaterstaat. Het is het grootste zoutwatermeer van Europa. Het is nu een populair watersport- recreatie- en natuurgebied. De ecologi ...
help
Rijkswaterstaat en de paling \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Jong, P. de \ 2004
Dit artikel geeft een overzicht van praktijk en (achterhaald) beleid rond sluisbeheer in de Brouwersdam, die ongunstig uitviel voor de trek van de schieraal. Dit tegen de achtergrond van de bedreiging van de aalstand, ondertussen een rode lijst soort ...
help
Getij-energie van de Brouwersdam \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Toepassing van een getijden-elektriciteitscentrale in de Brouwersdam wordt overwogen, waarbij meerdere ontwerpen mogelijk zijn om de kracht van het water te gebruiken.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.