Login

Hydrotheek

help
On the light - limited growth of Scenedesmus protuberans Fritsch : ecological and physiological aspects of the energy requirements for growth and maintenance of a planktonic green alga [Proefschrift]
Gons, H.J. \ 1977
help
De groei van Acartia bifilosa (Copepoda, Calanoida) in het voorjaar 1983 - 1986 in de kom van de Oosterschelde [Studentenverslag]
Neufeglise, W. \ 1987
help
Crop growth \ Reference manual SWAP version 3.0.3 [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ Diepen, C.A. van \ Huygen, J. \ 2003
SWAP contains three crop growth routines: a simple model, a detailed model (WOFOST), and the same model attuned to simulate grass growth. The simple model describes crop development, independent of external stress factors. The main function is to pro ...
help
Growth and morphological responses of four helophyte species in an experimental water depth gradient \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Coops, H. \ Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1996
help
effects of UV-B radiation on a charophycean alga, Chara aspera \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Bakker, N.V.J. de \ Beem, A.P. van \ Staaij, J.W.M. van de \ 2001
help
A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Berg, M.S. van den \ Coops, H. \ Simons, J. \ 2002
help
Dominance of charophytes in eutrophic shallow lakes : when should we expect it ot be an alternative stable state? \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nes, E.H. van \ Scheffer, M. \ Berg, M.S. van den \ 2002
help
Ethylene production and petiole growth in Rumex plants induced by soil waterlogging : the application of a continuous flow system and a laser driven intracavity photoacoustic detection system \ Plant physiology : a bimonthly journal devoted to all phases of plant physiology [Artikel]
Voesenek, L.A.C.J. \ Harren, F.J.M. \ Boegemann, G.M. \ 1990
help
Ecophysiological studies on growth and development of the aquatic macrophyte Ceratophyllum demersum L. [Proefschrift]
Best, P.H. \ 1979
help
Rol van drinkwater, biofilm en temperatuur op groei van opportunistische pathogenen [Boek]
Wielen, Paul W.J.J. van der \ Hornstra, Luc \ 2014
Het BTO-onderzoek naar opportunistische pathogenen heeft laten zien dat bepaalde opportunistische pathogenen kunnen worden aangetroffen in het gedistribueerde drinkwater en biofilm uit het distributiesysteem. Onduidelijk is echter welke factoren een ...
help
Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis : resultaten T0 bemonstering 2016 [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ Gool, A.C.M. van \ 2016
In de winter van 2016/2017 zal de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam weer in gebruik worden genomen. De spuisluis, bestaande uit een hevel, vormt een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door het openen van de hevel zal al ...
help
Planten in de peiling : ontwikkeling van kiemplanten van oeverplanten onder invloed van zout- en droogtestress [Boek]
Kerkum, F.C.M. \ Slager, H. \ 1998
help
Grazer-induced colony formation in Scenedesmus : are there costs to being colonial \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
Luerling, M. \ Donk, E. van \ 2000
help
Population dynamics of light-limited phytoplankton : microcosm experiments \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Huisman, J. \ 1999
help
Modelling Potamogeton pectinatus : for better or for worse \ Hydrobiologia [Artikel]
Hootsmans, M.J.M. \ 1999
help
Seston composition and the potential for Daphnia growth \ Aquatic ecology [Artikel]
Lange, H.J. de \ Arts, M.T. \ 1999
help
Bestrijding van industrieel lichtslib kwestie van afwisseling [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borger, A. \ 2004
Het probleem met lichtslib in de communale sector is grotendeels opgelost. De toepassing van hoog belaste zones, zoals selectoren, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Bij industriële zuiveringsinstallaties zijn de ervaringen met selector ...
help
Exceptionally rapid growth and early maturation of perch in a freshwater lake recently converted from an estuary \ Journal of fish biology [Artikel]
Houthuijzen, R.P. \ Backx, J.J.G.M. \ Buijse, A.D. \ 1993
help
De grote waternavel : voorkómen is beter dan bestrijden [Boek]
Pot, R. \ 2000
help
Groeigrafieken van bomen ter bepaling van de opbrengstverandering door grondwaterstandswijzigingen [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 2000
Alterra heeft een landelijk toepasbare reeks van groeigrafieken van bomen samengesteld, waarmee opbrengstveranderingen van bomen door een wijziging in de grondwaterstand kunnen worden bepaald. In de houtbijgroeigrafieken wordt de gemiddelde jaarlijks ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.