Login

Hydrotheek

help
Application and evaluation of techniques which describe the spatial variation of soil-physical and hydrological variables [Boek]
Hopmans, J.W. \ 1986
help
Application and evaluation of techniques which describe the spatial variation of soil - physical and hydrological variables : a final report = Toepassing en evaluatie van technieken, welke de ruimtelijke variatie van bodemfysische en hydrologische variabelen beschrijven : eindverslag [Boek]
Hopmans, J.W. \ Stricker, J.N.M. \ 1987
help
Technisch rapport geotechnische classificatie van veen [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1996
Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis ...
help
Controlemeting van de waterspanningsmeters te Vuren hm 360 [Boek]
Etten, R.J.G. van \ 1982
Door de verkenningsgroep van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen zijn verscheidene controlemetingen uitgevoerd. Het doel van deze controlemetingen was het opsporen van de oorzaken van de tijdens vorige metingen geconstateerde verschillen in de w ...
help
Bouwrijp maken van terreinen [Boek]
Segeren, W.A. \ Hengeveld, H. \ 1984
Het voorliggende boek geeft een uitgebreide beschrijving van de theoretische grondslagen voor en de opgedane ervaringen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bouwterreinen en bebouwde terreinen. Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken. In elk ...
help
Soil physics measurements [Boek]
Dirksen, C. \ 1999
help
Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringen \ Geotechniek [Artikel]
Duinen, T.A. van \ Hemert, H. van \ 2013
Bij het analyseren van de macrostabiliteit van taluds van regionale waterkeringen leidt het toepassen van de ongedraineerde schuifsterkte voor klei- en veenlagen tot hogere stabiliteitsfactoren dan het toepassen van de gangbare effectieve schuifsterk ...
help
Onderhogen: van idee tot uitvoering : kader: stimuleringsprogramma innovatie in de infrastructuur, 17 februari 2005 [Boek]
Wichman, B.G.H.M. \ 2005
Het rapport beschrijft tevens het proces dat is doorlopen om te komen van het idee onderhogen tot daadwerkelijke uitvoering op praktijkschaal. Beschreven wordt wat onderhogen is, namelijk door het injecteren in de ondergrond het maaiveld optillen, en ...
help
Technisch rapport waterspanningen bij dijken [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2004
Het Technisch Rapport Waterspanningen geeft als aanvulling op en verdieping van het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, richtlijnen, aandachtspunten en waarschuwingen bij het vaststellen van de schematisering van relevante waterspanning ...
help
The state of the art of spatial variation studies in soil and water \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
Burrough, P.A. \ 1987
help
Gevolgen van wateroverlast in de moderne landbouw [Boek]
Wind, G.P. \ 1963
help
Rapport voorwerkgroep probabilistische methode [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1979
De in de laatste jaren sterk toegenomen kennis op grondmechanisch en waterloopkundig gebied, doet de vraag rijzen of voor het ontwerp van dijken een algemeen geldende ontwerpfilosofie kan worden opgesteld, waaruit ontwerpregels kunnen worden gegeven, ...
help
Soil particle size distributions related to subsurface drainage systems in the Netherlands, the United States and Canada [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 1983
In order to check the state of subsurface drain/envelope combinations, several dig-ups were made in the State of Michigan (United States), the Province of Ontario (Canada) and the southwestern part of the Netherlands, These opportunities were used to ...
help
Bodemopbouw langs zandwinputten onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Goor, G.R.P. van \ Berbee, B.M. \ Kruchten-Cuijpers, Y.J.G. van \ 2014
Met de geofysische onderzoeksmethode Wageo kan het veiligheidsrisico worden bepaald dat ontstaat op afschuiving van het voorland en de dijk zelf bij het aanvullen van (voormalige) zandwinputten. Dat risico ontstaat als het materiaal voor het aanvulle ...
help
Celproeven ten behoeve van stabiliteitsonderzoek bij boezemkaden : vergelijking van een tweetal proefprocedures [Boek]
Aanen, P. \ 1975
In opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een onderzoek ingesteld naar het waterkerend vermogen van de boezemkaden in het land. Een belangrijk onderdeel vormt de beoordelin ...
help
Kade Donkervlietpolder [Brief]
Donk, H.J. van \ 1972
Op het slechtste profiel van het kadegedeelte in de zuidoostelijke kade van de Donkervlietpolder is een stabiliteitsonderzoek door het Laboratorium voor Grondmechanica uitgevoerd.
help
Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Congresverslag]
Bouma, J. \ Burrough, P.A. \ Hopmans, J.W. \ 1987
Het doel van de bijeenkomst was om met een kleine groep personen die vanuit verschillende gezichtspunten bij het onderwerp ruimtelijke variabiliteit van bodem en water betrokken zijn, te discussiëren en van gedachten te wisselen over bestaande vraagp ...
help
Technisch rapport waterkerende grondconstructies : geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2001
help
Technisch rapport waterkerende grondconstructies [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen TAW \ 2001
help
Onderzoeksrapport voor de bepaling van de actuele sterkte van rivierdijken: [Boek]
Venmaas, A.A.M. \ Van Duijvenbode, J.D. \ Blommaart, P.J.L. \ 1996
In dit rapport wordt een tweetal methoden beschreven om de werkelijk aanwezige sterkte van een dijk beter te benaderen. De beschreven methoden hebben betrekking op: 1 het verhogen van de berekende stabiliteitsfactor op grond van voorkennis omtrent de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.