Login

Hydrotheek

help
Grondwaterzakboekje Gwz2016 [Boek]
Bot, Bram \ 2016
Het Gwz2016 is een praktisch compendium voor grondwater. Geen leerboek dus, maar een vraagbaak en geheugensteun voor mensen die het vak al kennen. De gebruiker van het boekje moet de consequenties van het gebruik van de informatie zelf kunnen beoorde ...
help
Waterkwaliteit : een beknopt overzicht van begrippen, parameters, typering en normen [Boek]
Jansen, P.C. \ 1983
De inhoud van deze nota is tevens de bijdrage van het hoofdstuk Waterkwaliteit van een nieuwe uitgave van het Cultuurtechnisch Vademecum
help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Het ingewikkelde grondwater \ De wijerd [Artikel]
Menke, H. \ 2006
Het grondwaterregime van de Veluwe wordt eenvoudig voorgesteld: het is een grote berg zand, en daaronder bevindt zich een enorme voorraad grondwater. Dit artikel nuanceert dat beeld. Een artikel over: stuwwallen, sprengen, grondwateraanvulling; mede ...
help
Grondwaterbeheer ontleed : overheden helderen complex grondwaterbeheer op \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Romijn, R.P. \ Krijgsman, A.R. \ Bolleboom, T.K.H.M. \ Putter, P. de \ 2012
Grondwater is van iedereen. Grondwater is van niemand. Grondwaterbeheer is ook niet goed te vangen in een definitie, en de vraag is of dat wel moet. Grondwaterbeheer is namelijk zowel waterbeheer als bodembeheer. Kortom, een gruwel voor de eerste de ...
help
Wat nu? en hoe dan? : grondwaterstress \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Broers, H.P. \ Griffioen, J. \ 2012
Grondwater is wereldwijd de grootste bron van zoet water, en in Nederland hebben we er relatief veel van. Dat heeft te maken met de unieke ligging in een deltagebied waarin dikke pakketten goed doorlatende afzettingen zoals fluviatiele zanden zijn af ...
help
Tijdreeksanalyse: Introductie en aandachtspunten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Geer, F.C. van \ 2012
Bij de analyse van tijdreeksen is een tijdreeksmodel een belangrijk instrument. In dit artikel wordt een aantal basisprincipes van tijdreeksmodellen behandeld ten behoeve van degenen die globaal willen weten wat tijdreeksanalyse inhoudt. Het is teven ...
help
Voortgang grondwaterzakboekje \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2015
In november 2011 is het grondwaterboekje uitgegeven, een compendium op het gebied van grondwater voor (ontwerp en advies) praktijk. Er ligt nog een stuwmeer aan slecht ontsloten of in onbruik geraakte grondwaterkennis in kantoorkasten, die in snel te ...
help
Waterkwaliteit in grondwater - stromingsstelsels [Boek]
Molen, W.H. van der \ Ommen, H.C. van \ 1985
help
Putverstopping [Boek]
Kobus, E.J.M. \ Pieper, J.W. \ 1973
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de oorzaken, de mechanismen en de bestrijdingsmogelijkheden van putverstopping. Wat betreft de aard van de putverstopping wordt onderscheid gemaakt tussen mechanische, fysisch-chemische en microbiologisc ...
help
Zes karakteristieken bij verschillende meetfrequenties : vier typen grondwaterstanden onderling vergeleken op statistische kenmerken [Boek]
Zutphen, M. van \ Geer, F. van \ Bracht, M. van \ 1998
help
Complexe oplossingen uit het boek van Bruggeman \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2000
Analytische oplossingen van grondwaterstromingen worden door Bruggeman (1999) aangedragen. In dit artikel wordt een analyse (mbv MATLAB berekend) vergeleken met een berekening via Excel
help
Onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in Nederland : samenvatting van een voordracht gehouden tijdens de informatiedagen van de Hydrologische Hoofdafdeling op 27 en 28 maart 1979 [Congresverslag]
Duijvenbooden, W. van \ 1979
help
Groundwater \ Remote sensing in hydrology and water management [Hoofdstuk uit boek]
Meijerink, A.M.J. \ 2000
help
Evaluation and protection of groundwater resources "from vision to action", conference Wageningen, 20 September 2000 [Congresverslag]
Netherlands National Committee for IAH \ Netherlands Hydrological Society \ 2000
help
Grondwater en grondwaterbeheer \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ Schraa, G. \ 2003
De doelstelling is om te verduidelijken hoe grondwatersystemen functioneren in relatie tot grondwaterbeheer in Nederland
help
Rondom MODFLOW \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A.T. \ Hoogendoorn, J. \ 2002
Een beeld wordt gegeven hoe om te kunnen gaan met de randvoorwaarden in het grondwatermodel MODFLOW en hoe de watermaatschappij Vitens hiermee wenst om te gaan
help
Bijeenkomst platform systeemgericht grondwaterbeheer, initiatief van SKB, 7 juni 2002 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2002
help
Ondeugdelijke boring bedreigt kwaliteit grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Theuns, R.A.J. \ Hulsmans, J.J. \ 2002
Bij het slaan van waterputten bestaat het risico dat verontreinigingen in het grondwater zich kunnen verspreiden, waardoor de grondwaterhuishouding kan worden verstoord. Daarom pleit de stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf ...
help
De Symposia : REGIS in het waterbeheer, 28 september 2001, georganiseerd door TNO-NITG en de beheerscommissie REGIS \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.