Login

Hydrotheek

help
An equation based theoretical approach to network design for groundwater levels using Kalman filters \ Improvement of methods of long term prediction of variations in groundwater resources and regimes due to human activity : proceedings of a symposium held during the first Scientific General Assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Exeter, UK, 19-30 July 1982 [Hoofdstuk uit boek]
Geer, F.C. van \ 1982
help
Een aantekening bij het toepassen van numerieke exploratie in een gebied met begonnen grondwateronttrekking [Boek]
Stol, P.T. \ 1977
Wanneer in een gebied van onderzoek op een bepaald tijdstip kunstmatig water gaat worden onttrokken, streeft de methode na de grondwaterstanden in de, door de onttrekking, beïnvloede peilbuizen met behulp van de afgeleide regressievergelijkingen te r ...
help
Het effect van faseverschuivingen op het grondwaterstands - fluctuatiediagram [Boek]
Stol, P.T. \ 1965
help
Kalman filtering bij ruimtelijke interpolatie van grondwaterstijghoogten \ Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Geer, F.C. van \ 1991
help
Facetten van grondwatertrappen in zandgronden [Boek]
Sluijs, P. van der \ Egmond, T. van \ 1976
help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
Wateronttrekking door diepe putten [Boek] - gewijzigd
Ernst, L.F. \ 1967
Bij een berekening van de grondwaterstandsverlaging bij wateronttrekking door diepe putten mag men de algemene hydrologische eigenschappen van het betrokken gebied niet buiten beschouwing laten, Voeding en drainage zijn vrijwel altijd van belang. Het ...
help
Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2012
Essentially, all models are wrong, but some are useful’, is een gezegde van de statisticus George E.P. Box, die samen met Gwilym M. Jenkins het bekende boek ‘Time Series Analysis: Forecasting and Control’ schreef. In dit artikel wil ik ingaan op de p ...
help
Verslag van en opinie mede gebaseerd op de "tijdreeksanalyse van grondwaterstanden (en iets meer) twee-daagse" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2012
In de tijdreeksanalyse tweedaagse is integraal opgenomen de promotie (en dus verdediging) van Jos van Asmuth (5 maart 2012, Delft). Door de ogen van de verslaglegger, (Heijker). De tweede dag was het feitelijke symposium tijdreeksanalyse (Nieuwegein, ...
help
De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoortn, T.N. \ 2014
Van den Akker (2013) postuleerde een eenvoudig hyperbolisch verband voor de doorwerking (overdrachtsfactor) van een verlaging van de regionale stijghoogte op die van het freatische grondwater in vrij afwaterende gebieden. Hij stelde voor dit verband ...
help
Tussen Theis en Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie “Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede ...
help
Een fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie ”Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede ...
help
Tussen De Glee en Dupuit, revisited \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In voorliggend artikel wordt onderzocht in hoeverre de door Van den Akker (2013) geintroduceerde kromme om de doorwerking te beschrijven van een stijghoogteverlaging door waterwinning op de grondwaterstand in een matig tot slecht doorlatende toplaag ...
help
Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Congresverslag]
Burrough, P.A. \ Defize, P.R. \ Eijnsbergen, A.C. van \ Hooghart, J.C. \ 1991
Deze twee samenwerkende groepen hebben zich als taak gesteld het onderzoek naar, en de toepassing van statistische methoden in de bodemkunde en de hydrologie te stimuleren. Daartoe worden regelmatig lezingen/discussiemiddagen georganiseerd, waarop sp ...
help
Is de balans zoek? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2015
De juistheid van geohydrologische conclusies van het artikel van Kees Maas "Het geval Terwisscha" is aan opmerkingen onderhevig. De strekking van het betoog wordt gegeven via hydrologische kanttekeningen. Met daarna een naschrift van de redactie (die ...
help
De waterhuishouding van de veenkoloniale gronden en de middelen om hierin zoo noodig verbetering te brengen [Boek]
Hooghoudt, S.B. \ 1939
De grondwaterstand als voornaamste factor voor de beheersing van de waterhuishouding van de grond en de daardoor bepaalde eigenschappen
help
Toelichting op “Tussen Theis en Hantush” \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie “Tussen Theis en Hantush” in Stromingen wordt een partiële differentiaalvergelijking voor tijdsafhankelijke stroming naar een volkomen put in gedeeltelijk afgesloten grondwater gepresenteerd. Deze vergelijking heeft een aantal reacti ...
help
Reactie op artikel “Tussen Theis en Hantush” van Cees van den Akker \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Leenen, H. \ 2014
De auteur is tot de conclusie gekomen dat er zaken in het artikel van Van den Akker staan die fysisch-mathematisch niet kloppen. Dat heeft consequenties voor de analyse die Van den Akker presenteert. De materie acht Leenen belangrijk genoeg om via St ...
help
Weerwoord naar aanleiding van de reactie van Hans Leenen [tussen Theis en Hantush] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Het commentaar van Leenen richt zich op een tweetal zaken waarbij hij ten eerste stelt: – De afleiding van de bewuste differentiaalvergelijking is niet correct en blijkt tot een term te leiden die er niet in thuis hoort. - Vervolgens stelt Leenen dat ...
help
Modelcalibratie aan metingen: appels en peren? : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Zaadnoordijk, W.J. \ Bakker, M. \ 2014
In dit essay presenteren we de stelling ‘Calibratie van een grondwatermodel aan metingen moet gewantrouwd worden als er geen analyse van metingen gerelateerd aan doel, schematisatie en resolutie van het model heeft plaatsgevonden’.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.