Login

Hydrotheek

help
Geochemistry, groundwater and pollution [Boek]
Appelo, C.A.J. \ Postma, D. \ 1993
help
An analysis of different strategies for the prioritization of groundwater quality prediction studies with a sequential numerical game \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2006
Groundwater quality prediction studies are carried out to increase the reaction time when drinking water companies have to respond to breakthroughs of contaminants. The rliability and accuracy of predictions improve if more funds are invested in data ...
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Linden, A.M.A. van der \ 1999
help
Selecting MODFLOW cell sizes for accurate flow fields \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Haitjema, H.M. \ Kelson, V.A. \ Lange, W.J. de \ 2001
help
Assessment of uncertainty in simulation of nitrate leaching to aquifers at catchment scale \ Journal of hydrology [Artikel]
Thorsen, M. \ Refsgaard, J.C. \ Hansen, S. \ Pebesma, E. \ 2001
help
Data assimilation in particle models for groundwater contamination [Proefschrift]
El Serafy, G. \ 2000
help
Inverse modeling of groundwater flow and transport [Proefschrift]
Valstar, J.R. \ 2001
help
Analysis of dispersion by the random walk method [Proefschrift]
Uffink, G.J.M. \ 1990
help
Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Prins, H.P. \ 2001
Er worden drie typen achtergrondconcentraties onderscheiden: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal.Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de semi-natuurlijke achtergrondconcentratie bij het afleiden van het Verwaarloosbaar Risico, zoals onder and ...
help
Ondeugdelijke boring bedreigt kwaliteit grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Theuns, R.A.J. \ Hulsmans, J.J. \ 2002
Bij het slaan van waterputten bestaat het risico dat verontreinigingen in het grondwater zich kunnen verspreiden, waardoor de grondwaterhuishouding kan worden verstoord. Daarom pleit de stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters : research and policy at the edge of science and society : introduction \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Strigel, G. \ Zuidema, F.C. \ 2002
This contribution includes the Wageningen statement, with recommandations for governments and international organizations
help
Natuurlijke afbraak van microverontreiniging op grensvlak grondwater - oppervlaktewater \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Valstar, J. \ 2003
De afbraak van organische verontreinigingen onder invloed van (an)aerobe processen
help
Biogeochemistry of degradation of BTEX compounds at anaerobic locations \ Chemodynamics and water quality protection in natural porous media : proceedings of the joint working group meetings, Mont Sainte-Odile (France), June 1996, Gardermoen (Norway), May 1997, Kiel (Germany), May 1998 [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ 2000
help
De krimpende pluim : mythe of werkelijkheid? : misverstanden over de ontwikkelingen van grondwaterverontreinigingen en hun gevolgen voor het bodembeleid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Volkering, F. \ Boode, J. \ Slenders, J.L.A. \ 2005
Het gedachtegoed van een reactorvat stroomafwaarts van een verontreinigingspluim berust op een wijdverbreid misverstand over het gedrag van grondwaterverontreinigingen. Uit zowel theorie als praktijk blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat pluimen ...
help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
help
Saneren van het grondwater tot aan het berekende, verhoogde achtergrondgehalte : een rekenmethode voor het bepalen van verhoogde achtergrondgehalten van het grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lappere, R. \ Smittenberg, J. \ 1998
help
Estimation of sequential degradation rates of perchlorethylene by "history matching" \ Calibration and reliability in groundwater modelling: coping with uncertainty [Hoofdstuk uit boek]
Hetterschijt, R.A.A. \ Stroet, C.B.M. te \ Bosma, T.N.P. \ 2000
help
Stappenplan voor de beoordeling van het optreden van Natuurlijke Afbraak in grondwater nabij stortplaatsen : rapportage fase 4 [Boek]
Wolbrink, R.J. \ Heimovaara, T.J. \ 2001
help
Onbekend maakt onbemind \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Alders, E. \ 2005
Eind 2002 is verschenen het CIW-rapport 'Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen'. Dit bevat een herzien beoordelingskader voor de afgifte van Wvo-vergunningen in het kader van bodemsaneringen. Dit rapport heeft echter nog niet geleid tot de versch ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.