Login

Hydrotheek

help
Water in Westerwolde : surrogaat? of toch maar het echte : een vergelijking van verschillende alternatieven voor wateraanvoer in Westerwolde [Studentenverslag]
Hoogveld, J. \ Dommisse, K. \ Hardonk, M. \ 1986
help
Samenvatting van de resultaten van het regionaal hydrologisch onderzoek in de provincie Groningen [Boek]
Beugelink, G.P. \ 1985
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het geohydrologische onderzoek, zoals dat door RIVM in de afgelopen jaren is verricht.
help
Harmen Hoogeveen, directeur van Waterbedrijf Groningen: "Meer mogelijk dan fusie alleen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
GAst, M. \ 2005
Toen ik mijn lidmaatschap van de redactiecommissie van H2O namens de VEWIN overdroeg aan Frits Vos van het Waterbedrijf Groningen, vertelde Harmen Hoogeveen, sinds 1 september 2004 de nieuwe directeur als opvolger van Jan Koelink, mij een enthousiast ...
help
Leven met water : in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's [Boek]
Vries, G. de \ Gras, E. Le \ Veen, H. van der \ cop. 2008
In dit boek wordt op originele wijze aandacht besteed aan de voortdurende inspanningen van de mens in zijn ruimtelijke omgeving. Dat beeld van die bouwende en herscheppende mens krijgt mede gestalte door gesprekken met betrokken. Zo komt de geschiede ...
help
Masterplan kaden [Boek]
Waterschap Hunze en Aa's \ 2004
Om meer zicht te krijgen in de omvang van de kadeverbeteringsproblematiek is besloten om een Masterplan Kaden op te stellen. Het Masterplan dient er voor om een overzicht te krijgen over de staat van de huidige boezemkaden, hoeveel geld er de komende ...
help
De geo-hydrologische gesteldheid van Westerwolde [Boek]
Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1966
Onderzoek naar de opbouw en doorlatendheid van de diepere ondergrond van Westerwolde. Hierbij is gebruik gemaakt van boringen, die vroeger al door het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut van Groningen zijn gedaan. ERr is een kD waarden ...
help
Visvriendelijk sluisbeheer landelijk inzetbaar : onderzoek naar effectiviteit aanpassingen in Groningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Wintermans, G. \ Leutche, M. \ 2005
Waterschap Hunze en Aa's heeft langs de kust ervaring opgedaan met visvriendelijk sluisbeheer. Door de spuisluizen van Nieuwe Statenzijl (bij de Dollard) op gezette tijden op een kier te zetten is de weg vrijgemaakt voor trekvissen. Dit gebeurt op he ...
help
Ellersinghuizerveld : verkenning locale geohydrologische situatie en potenties : eindrapportage [Boek]
Grontmij \ Iwaco \ 2001
help
Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders - II: De scheikundige samenstelling van het drainwater [Boek]
Maschhaupt, J.G. \ Have, J. ten \ 1941
help
Operational management system for the drainage network Reiderzijlvest \ Proceedings of the 16th European regional conference [on the European strategies in irrigation drainage, and flood control in the '90s], 21 - 27 June 1992, Budapest, Hungary = Rapport de la 16eme conference regionale europeene , 21 - 27 juin 1992, Budapest, Hongrie [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, C.J.M. \ Moll, J.R. \ 1992
help
Mogelijkheden van de inzet van driehoeksmosselen voor verbetering van de waterkwaliteit : casestudy: beheersgebied Hunze & Aa’s [Boek]
Sophie, Y. \ 2012
Hoe kan de inzet van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in noordelijke meren bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit? De driehoeksmossel kan hieraan bijdragen door haar filtercapaciteit. Het voorkomen van de mossel is afhankelijk van d ...
help
IJkdijk meet risicofactoren \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2006
Vanwege zeespiegelstijging en bodemdaling onderkent iedereen het belang van goede dijken. TNO heeft een 'proefopstelling' bedacht, een dijk van ongeveer een kilometer lang, voorzien van sensoren. De dijk is in aanbouw: in Oost-Groningen, even ten zui ...
help
Uitvoeringsplan keringen naar aanleiding van aardbevingen [Brochure]
2014
Bij de ingezetenen in ons beheergebied is er een gevoel van onveiligheid ontstaan n.a.v. de aardbevingen. Daarbij is ook de positie van de overheid in het geding. Voor het waterschap zijn de keringen, persleidingen en kunstwerken (sluizen, coupures) ...
help
Beheersplan waterkwaliteit voor de provincie Groningen : planperiode 1993 - 1996 [Boek]
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen \ 1994
help
Herinrichting Haren : planwijziging, op basis van art. 84 van de landinrichtingswet [Boek]
Ruijter, K. de \ 2008
De provincie Groningen heeft in 2005 via een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren aangewezen als noodwaterbergingsgebied. Deze recente aanwijzing als noodwaterbergingsgebied staat nog niet beschrev ...
help
Slibdrooginstallatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Huitsing, H. \ 2004
De Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s hebben met Swiss Combi Technology (SCT) per 1 januari 2000 een slibverwerkingsovereenkomst afgesloten voor een periode van 18 jaar. In dit artikel een overzicht van de hoofdkenmerken van de installatie ...
help
Portret Waterschap Noorderzijlvest : nait soezen! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2011
'Nait soezen!' oftewel 'niet zeuren': die instelling past bij waterschappers. Bij Waterschap Noorderzijlvest hebben ze bovendien nog een flinke portie noordelijke nuchterheid tot hun beschikking. Daarmee gewapend treedt dit waterschap het werk tegemo ...
help
Onnerpolder: noodberging en drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ Graaf, P. de \ Tamminga, K. \ 2011
De Onnerpolder is sinds december 2005 officieel door Gedeputeerde Staten van Groningen aangewezen als een noodwaterbergingsgebied: het gebied kan bij extreme wateroverlast onder water worden gezet. Hoewel de verwachte frequentie van onderwaterzetting ...
help
De Smeerpijp (-loop) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijken, J. A. van \ 2009
De schoonmaak van de voormalige rioolwaterpersleiding tussen Groningen en Delfzijl, in de volksmond de 'smeerpijp' is één van de grootste projecten van het waterschap Noorderzijlvest van de afgelopen jaren. Ter gelegenheid van de afronding van de san ...
help
Een zee van ruimte : het watersysteem voor deelplan II Meerstad Groningen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Oomen, D. \ 2006
Dit masterplan uit Groningen geeft in grote lijnen aan waarlangs het overwegend agrarische landschap omgevormd gaat worden tot een multifunctioneel woon-, werk- recreatie- en natuurgebied. De totale ontwikkeling is voorzien voor de periode 2006-2026. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.