Login

Hydrotheek

help
Passive Diffusion Bag Sampler (PDBS) : een alternatief voor bemonstering van grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bras, W.G. \ Pijls, C.G.J.M. \ 2005
De PDBS of 'diffusion sampler' is een nieuwe en in Nederland nog weinig toegepaste methode voor bemonstering van grondwater. De techniek maakt gebruik van de eigenschap van verontreinigingen om door kunststof membranen te diffunderen. De PDDS is ontw ...
help
Waterkracht RWZI Apeldoorn en Harderwijk : haalbaarheidsstudie naar waterkracht op RWZI Apeldoorn en Harderwijk [Boek]
Noortgaete, T. van der \ 2011
Waterschap Veluwe verkent momenteel de mogelijkheden van energiebesparingen in de afvalwaterketen. Eén van de mogelijkheden van energieopwekking is energie uit waterkracht. De belangrijke criteria van waterkracht zijn het verval (verschil in hoogte) ...
help
Elektro-akoustisch ontwateren van zuiveringsslib en varkensdrijfmest: de haalbaarheid van het Batelle E.A.D.-proces: samenvattend rapport [Boek]
Muralidhara, H.S. \ Stora \ 1989
help
Betere service en lagere kosten door 'intelligente watermeter' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
PWN, Hydron Flevoland en Kiwa Water Research presenteerden onlangs tijdens een workshop met vertegenwoordigers van vrijwel alle Nederlandse waterbedrijven de resultaten van een verkennende studie naar de haalbaarheid van een ’intelligente’ watermeter ...
help
Praktijktoepassing op de rwzi Amstelveen : geavanceerde voorzuivering van afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Mels, A.R. \ 2006
Dit rapport beschrijft een tweejarig proefonderzoek met geavanceerde voorzuivering (met PE) en chemische ondersteunde voorzuivering (met metaalzout) op de rwzi Amstelveen (in beheer bij Waternet). Onderzocht is of PE- en/of metaalzoutdosering op de v ...
help
Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2009
Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. 'Discfilter' filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen v ...
help
Haalbaarheid van Aquifer Storage and Recovery in Indonesië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogeveen, R. \ Mondeel, H. \ Dam, R. \ Robat, N. \ 2012
In Indonesië is de grondwaterproblematiek groot, ondanks de hevige regenval in het regenseizoen. Meer en meer aquifers raken uitgeput en er is sprake van zeewaterintrusie langs de kust. Behalve dat de watervoorziening in gevaar komt, leiden de overma ...
help
Feasibility of unbreachable multifunctional flood protection zones in the Dutch rural riverine area \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2013
This paper provides an overview of possible functions of unbreachable dikes in the Dutch rural riverine area, and an overview and analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of robust multifunctional flood defence zones in the ru ...
help
Partitioning interwell tracer test voor DNAPL-karakterisatie (PITT) : toepassing op een met DNAPL verontreinigde locatie in Mierlo [Boek]
Hetterschijt, R.A.A. \ 2000
help
Toiletpapier, 150.000 ton klaar voor hergebruik : vuil water, daar zit wat in! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pronk, P. \ 2013
Afvalwater bevat veel papiervezels, afkomstig uit toiletpapier. Dit is met een fijne zeef prima uit het water te filteren. Dit 'zeefgoed'is een interessante grondstof, maar wie wil er producten die terug te voeren zijn op het riool? De vierde aflever ...
help
HDDW: van concept tot realisatie : overzicht van onderzoeken verricht in het kader van het HDDW project [Boek]
Rambags, F. \ Wens, P. van der \ 2010
Horizontale putten hebben grote voordelen boven de gebruikelijke verticale putten. Bestaande conventionele technieken zijn echter niet voldoende geschikt voor het aanleggen van horizontale putten. Een veelbelovende en kostenefficiënte methode voor he ...
help
Technologie push: voorwaarden voor benutting van afvalwater door natuur : Levende Machine \ Gezond bouwen en wonen : kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en praktische aspecten van de bio-, en eco-logische architectuur, het mens- en milieuvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen [Artikel]
Hasselaar, B. \ Ravesloot, C.M. \ 2005
Uit Amerika is via Engeland een natuurlijke decentrale manier van afvalwaterzuivering overgewaaid, die een milieu- en natuurvriendelijk alternatief biedt voor grootschalige industriële behandeling en zuivering van afvalwater. Deze nieuwe techniek kri ...
help
Belgie afvalwater en beleid : onderzoek naar de haalbaarheid van internationale afspraken rond de Noordzee [Boek]
Verhoog, W. \ Teunissen, R. \ Rutteman, J. \ 1992
help
Advanced biological groundwater treatment by combining techniques \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Aksay, B. \ 1996
help
The NEONET project [Boek]
Swol, R.W. van \ Looijen, W.J. \ Wisse, E. \ Vries, J. de \ Kuiper, H. \ Barlag, S.J.M. \ Allewijn, R. \ Kokke, J.M.M. \ Feron, R. \ 1996
help
Haalbaarheidsstudie naar solvent extractie van waterbodems [Boek]
Koken, R.H.M. \ 1994
help
Haalbaarheidsonderzoek depotreiniging van baggerspecie: versnelling van het rijpingsproces met warmte [Boek]
Steketee, J.J. \ Huisman, W.J. \ 2000
help
Rainwater harvesting, a sustainable solution for urban climate adaptation? [Boek]
Hofman, J.A.M.H. \ Paalman, M. \ [2014]
Rainwater harvesting (RWH) is a climate adaptation strategy of all times and was applied by many civilisations in history of mankind. The system is especially found during eras with long dry periods. Rainwater harvesting is gaining interest again wor ...
help
Draining Sustainable Profit fase 1: deskstudie naar mogelijkheden voor benutting van drainwater voor het kweken van algen voor oesterteelt [Boek]
Kamermans, P. \ Blanco, A. \ Poelman, M. \ 2008
Drainwater dat vrij komt in de glastuinbouw bevat zouten en voedingsstoffen die bij lozing een belasting op de watersystemen geven, hetgeen lozingsheffingen met zich meebrengt en waardoor tevens waardevolle nutriënten verloren gaan. De uitdaging van ...
help
Vergaande voorzuivering van afvalwater : haalbaarheidsstudie voor praktijktoepassing [Boek]
Jong, P. de \ STOWA \ 2004
In het vervolg op eerdere onderzoeken heeft de STOWA besloten om de haalbaarheid van vergaande voorzuivering op praktijkinstallaties te laten onderzoeken. Dit rapport beschrijft de eerste fase van dit onderzoek, waarbij het influent van een aantal rv ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.