Login

Hydrotheek

help
Zandwinning uit baggerspecie : haalbaar en betaalbaar \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brunink, G.J. \ 1998
help
Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied [Boek]
Stutterheim, S. \ 2003
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. Er bevinden zich drie loswallen op de Noordz ...
help
Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geleijnse, C. \ 2009
De opdracht voor de aanleg van 500 meter kademuur aan de Rotterdamse Missisippihaven ontving Ballast Nedam Infra Zuid-West op 8 april 2008. De kade dient voor de overslag van brammen van Thyssen Krupp. Dit 2e artikel gaat over de uitvoering ervan
help
Waterwonen in de stadshavens van Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weele, E. van \ Middendorp, H. \ 2012
Rotterdam zoekt innovatieve oplossingen om de klimaatverandering en bijbehorende wateroverlast het hoofd te bieden, zoals groene daken en het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. Waterwoningen zijn er echter nog niet. Waterwoningen in de stadshavens v ...
help
Deurganckdoksluis : bouw van de grootste sluis ter wereld \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Reyns, M. \ 2014
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis met een breedte van 68 m, een lengte van 500 m en een diepte van -13.58 m TAW de grootste sluis ter wereld. Dankzij haar diepte van -17.80 m TAW neemt de Deurganckdoksluis de fakkel over van de Berendrechtsl ...
help
Natuurlijke afbraak helpt gebiedsgerichte aanpak : zelfreinigend vermogen van bodem Rotterdamse haven \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Ras, N. van \ Hattem, W. van \ Hartog, N. \ 2011
Bij een gebiedsgerichte aanpak van de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de Rotterdamse haven vormt het optreden van natuurlijke afbraak (NA) een essentieel uitgangspunt. De lange reistijden die de diepe grondwaterverontreinigingen afleggen voo ...
help
Zuivering op de schop : vervangingsmarkt industriële afvalwaterzuivering komt op gang \ WaterForum [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2013
De industriële afvalwaterzuivering beleeft een ‘revival’. Jarenlang was de markt stabiel, tegenwoordig is er weer volop beweging. Bestaande installaties zijn toe aan vervanging of vernieuwing. En nieuwe technologieën brengen betere prestaties, kosten ...
help
Chemical osmosis in compacted dredging sludge \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Keijzer, T.J.S. \ Loch, J.P.G. \ 2001
help
Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek [Boek]
Leonards, P. \ 2005
Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogd ...
help
Transportmodellering op de schaal van een megasite \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Marsman, A. \ Baaren, E. van \ Nieuwkerk, E. van \ 2009
Voor het opzetten van een gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in de Rotterdamse havens is een specifieke modelcode ontwikkeld. Hiermee wordt het transport van verontreinigd grondwater inclusief biologische afbraak langs stroombanen ber ...
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Boek]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
Methoden en kosten van het onderhoud van waterlopen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1986
help
KD2009 - P12 - Henk van 't Land - de langdurig digitaal gemonitoorde dijk [Video]
Land, H. van 't \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 6de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009. LiveDijk Eemshaven, een project van Noorderzijlvest. Validatie van sensortechnieken van dijken.
help
Kwelderwal voor Delfzijl : indicaties voor ontwerp, kosten en ecologische potenties [Boek]
Gautier, C. \ Geer, P. van \ Mulder, J. \ Oeveren, C. van \ Vries, M. de \ 2010
Een versterking van het maritieme karakter van Delfzijl vergt meer en andere investeringen dan alleen een adequate en aantrekkelijke verhoging van de primaire zeedijk langs de haven van Delfzijl. Een kwelderwal (strandwal met kwelderwerken) voor Delf ...
help
Woningmarktonderzoek waterwonen rivierengebied en Stadshavens Rotterdam [Boek]
Goetgeluk, R.W. \ 2010
Rotterdam, Dordrecht en grote delen van het rivierengebied staan de komende tien jaar voor grote ruimtelijke en industriële investeringen. Een verkenning is nu gemaakt, die antwoord geeft op de vragen: Welke rivierlocaties zijn in potentie commerciee ...
help
Risk analysis on groundwater contamination at the megasite Port of Rotterdam \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Marsman, A. \ Valstar, J. \ Meer, J. ter \ 2006
Groundwater contamination at the Port of Rotterdam is studied using a regional scale model. Reactive transport is calculated along pathlines accounting for redox-dependent biodegradation. The contaminant flux is calculated on so-called planes of comp ...
help
Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
help
Veilige en goed ingepaste waterkeringen in Rotterdam [Boek]
Veelen, P. van \ Boer, F. \ Hoijtink, R. \ Laan, T. van der \ [2010]
Midden in het stedelijk gebied van Rotterdam liggen de primaire waterkeringen die een groot deel van de Randstad en het zuidelijke deel van de regio beschermen. Bekende straten zijn onder andere de Brede Hilledijk en de Schiedamsedijk. Door de verder ...
help
Toekomstbestendig waterbeheer in de Amsterdamse haven: robuust en duurzaam watersysteem [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Jong, J. de \ 2010
De Amsterdamse haven blijft groeien en een toenemend aantal bedrijven in de haven leidt tot een groter gedeelte verhard oppervlak. Ook komen er door klimaatveranderingen vaker heftige piekbuien. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het waterbeheer ...
help
3D numerical stimulation of turbulent shallow-water flow in square harbour \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
Bijvelds, M.D.J.P. \ Kranenburg, C. \ Stelling, G.S. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.