Login

Hydrotheek

help
Stijgend rioolrecht vraagt om rechtvaardige heffingsmaatstaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, R.S. van der \ Fox, R.J. \ 1998
help
Rioolrechten verdubbelen opnieuw komend decennium : rioleringsatlas: gemeenten investeren voldoende in riool \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Binnenkort is 99,3 procent van alle Nederlandse huishoudens aangesloten op het riool. Dat betekent dat 45.000 dan niet zijn aangesloten, hiervan krijgt het grootste gedeelte een eigen zuivering (IBA). Verder telt Nederland ruim 80.000 kilometer vrijv ...
help
Waterschapslasten stijgen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2006
De waterschapslasten zullen in 2006 voor boeren licht stijgen. Bijgaand in tabel een overzicht per regio
help
Wat is er te kiezen bij het waterschap? \ Water governance [Artikel]
Nijhof, A. \ 2015
In Nederland innen we belastingen voor het waterschap. Dit heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat wij veilig en onbezorgd kunnen wonen in een natte, zompige delta. Toch heb ik een haatliefdeverhouding met de directe verkiezingen voor de w ...
help
Armoedebeleid : is dat iets voor een waterschap? : Delfland zet mes in kwijtschelding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2016
Met uitgerekend een besluit dat niets met water te maken heeft, ontketende het hoogheemraadschap van Delfland afgelopen najaar een fel publiek debat. Woedende wethouders, boze brieven van maatschappelijke organisaties en veel media-aandacht. Centrale ...
help
Waterschapslasten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heide, O. van der \ 2001
Kritische beschouwing van de dissertatie 'Waterschapslasten' (J.H. van Gelderen), waarin beargumenteerd wordt dat de klassieke waterschapsomslagen en heffingen gerechtvaardigd zijn, maar dat de ingezetenenomslag (en een eventuele watersysteemomslag) ...
help
Stijging waterschapsbelasting gematigd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijnland, G. van \ 2005
De verhoging van de waterschapslasten met rond de 4 procent is nauwelijks omstreden. Zowel de vereniging Eigen Huis als de Waterhond spreken van een gerechtvaardigde stijging, gelet op de noodzakelijke investeringen om de gevolgen van klimaatverander ...
help
Rioolrecht grote gemeenten gemiddeld twaalf procent omhoog : COELO: afschaffing deel OZB debet aan stijging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
De gemiddelde stijging van het rioolrecht in de 35 grootste gemeenten ligt dit jaar op ruim twaalf procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) naar de gemeentelijke t ...
help
Meerdere primitieve aanslagen voor een heffing; mogelijk versus gewenst : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Monsma, E. \ 2015
Voor ligt een uitspraak van Gerechtshof Den Haag, waarbij belanghebbende voor de tweede maal op rij geen gelijk krijgt. Enige sympathie valt wel op te brengen voor belanghebbende; want hoe is het mogelijk dat aan dezelfde belastingplichtige voor deze ...
help
De tomboloa van de rioolheffingen : grote verschillen in beheerkosten riool per gemeente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ Smit, R. \ 2015
Een meerpersoonshuishouden in Veenendaal betaalt gemiddeld 79 euro aan rioolheffing, een huishouden in Zwartewaterland 375 euro. Dat blijkt uit cijfers die elk jaar worden verzameld door onderzoeksinstituut COELO. Hoe kan het dat de hoogte van de rio ...
help
Tarieven gebouwd fors gedaald \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hospers, G. \ Smits, A.G.E. \ 2002
Een vergelijking van waterschapslasten van waterschappen: tarieven gebouwd waterkwantiteitsbeheer 2002 t.o.v. 2000. De hogere WOZ-taxaties hebben geleid tot een fors lagere tariefstelling
help
Digitale aangifte verontreinigingsheffing beschikbaar : gezamenlijk product van elf waterschappen gepresenteerd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Veel belangstelling was er begin oktober bij Waterschap Veluwe voor de presentatie van de "digitale aangifte verontreinigingsheffing bedrijven." Met deze digitale aangifte hoeven belastingplichtigen de aangiften verontreinigingsheffing niet langer me ...
help
Zin van en onzin over rioolrechten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smeets, R.T.N. \ Vat, D. \ Worst, W.J.P. \ 2001
De communicatie over rioleringskosten en rioolrechten kan sterk worden verbeterd door juiste toepassing van de terminologie (NEN3300 en Leidraad Riolering) en door alle GRP'n in één 'bibliotheek' te vergaren, die dient als bron voor te genereren land ...
help
Lasten én inkomsten waterschappen hoger \ CBS webmagazine [Artikel]
Michel, A. \ 2005
De waterschappen hebben in 2003 voor de uitvoering van hun taken 2,2 miljard euro uitgegeven. Dit is 5,1 procent meer dan in 2002. Van de exploitatiekosten wordt zo’n 80 procent gedekt uit de opbrengst van de eigen heffingen. In 2003 leveren deze ver ...
help
Veilige bron in dorre tijden : regels verschillen sterk, neschikbaarheid goed \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2006
Grondwater is populair voor beregening, zeker in een droge zomer. De voorwaarden waaronder boeren het kunnen oppompen verschillen nogal per provincie en de heffingen per provincie verschillen ook nogal. Ook groeit de rij van waterschappen die beregen ...
help
‘Heffing op directe lozingen niet meer van deze tijd’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ Tummers, R. \ 2012
Waarom moet een heffing betaald worden voor directe lozingen in het oppervlaktewater? Dat vragen Roy Tummers (VEMW) en Johan Raap (Royal Cosun) zich af. Niet alleen de heffing als zodanig of het bedrag dat directe lozers moeten betalen aan de waterbe ...
help
‘Heffing op directe lozingen kan niet worden gemist’ [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havekes, H. \ Koster, M. \ 2012
Johan Raap en Roy Tummers pleiten hiernaast voor beëindiging van de (rijks) heffing op directe lozingen voor vergunningplichtige bedrijven die aan strenge Europese lozingseisen voldoen. Dit pleidooi komt qua bewoording en strekking vrijwel letterlijk ...
help
De Wet waardering onroerende zaken in de Tweede Kamer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bos - Boomsma, E.I. van den \ 1994
help
Effect van zuiver rekenen laat zich gelden : kostendekking: waak voor overdekking door te hoge rioolheffing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Bierens, B. \ 2014
Tariefberekeningen voor de rioolheffing vinden meestal plaats op basis van een vast prijspeil. Daarbij wordt het afwaarderen van afschrijvingstermijnen vaak over het hoofd gezien. Het gevolg is dat te hoge kapitaallasten worden meegenomen en het tari ...
help
Neveneffecten ideaal complex schuldpositie gemeente \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2014
Veel gemeenten activeren hun rioleringsinvesteringen, wat leidt tot steeds hoger oplopende lasten en dus tot een hogere rioolheffing. Direct afboeken van investeringen op basis van het Ideaal Complex pakt in principe voordeliger uit, omdat nieuwe ren ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.