Login

Hydrotheek

help
Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
help
De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen een aannemelijk vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ 2005
In dit artikel staan de belangrijkste resultaten van onderzoek beschreven en de resulterende aanbevelingen voor herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject OBN. Het OBN hoogveen project o ...
help
Restoration of degraded raised bogs : do aquatic invertebrates tell a different story? \ Ecohydrological processes in northern wetlands : selected papers of international conference & educational workshop Tallinn, Estonia, 30 June-4 July 2003 [Hoofdstuk uit boek]
Duinen, G.J. van \ Brock, A.M.T. \ Kuper, J.T. \ 2003
help
Vegetatiekartering van het Schoonebeeker Veld en resultaat van de literatuurstudie betreffende de hydrologie der hoogvenen [Studentenverslag]
Schrofer, W.L.P. \ 1974
Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren in het hydrologisch on-. derzoek van het hoogveengebied in Zuidoost-Drenthe. Het rapport is te verdelen in twee gedeelten, n.l.: 1. een vegetatiekartering van een gedeelte van het hoogveengebied in Zuidoost- ...
help
Hydrologische Untersuchung von Hochmoorresten und ihrer Umgebung : Felduntersuchung und Modellierung \ Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Landentwicklung = Journal of rural engineering and development [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Peerboom, J.M.P.M. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1997
help
Fenologie, habitat en verspreiding van pluimmuggen in Nederlandse hoogvenen (Diptera: Chaoboridae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Kuper, J.T. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2011
Tussen 1999 en 2008 zijn duizenden larven en poppen van pluimmuggen verzameld in Nederlandse hoogvenen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over deze onbekende muggengroep. Voor veel van de zeven Nederlandse soorten wordt voor het eerst ...
help
Hoogwater in het hoogveen : veranderingen in vegetatie en avifauna en het beheer in de Engbertsdijksvenen, 1978 - 1988 [Boek]
Euverman, G. \ 1988
Gebiedsinformatie van Staatsbosbeheer
help
De waterhuishouding van het Korenburger-, Vragender- en Meddose Veen [Studentenverslag]
Straathof, N. \ Vegt, J. \ 1979
help
De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie [Boek]
Sevink, J. \ Delft, B. van \ Geujen, C. \ Schouten, M. \ Tweel-Groot, L. van \ 2014
Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen w ...
help
Herstel van een hoogveenlandschap [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
Voor een succesvol herstel van een hoogveenlandschap is het essentieel te begrijpen hoe het functioneert. De hydrologie speelt in dit functioneren een cruciale rol. In deze veldwerkplaats zijn de nieuwste inzichten gepresenteerd over het functioneren ...
help
Een dijk van een natuurtoets \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Gels, H. \ 2005
In najaar 1998 is als gevolg van extreem veel neerslag in de Engbertsdijksvenen op drie plaatsen rond de hoogveenkern de veendam doorgebroken. Als gevolg van die breuken dreigt het hoogveen te verdrogen. Staatsbosbeheer heeft een herstelplan opgezet, ...
help
De waterbeheersing in het Stichtse veengebied ten oosten van de Vecht tijdens de ontginningsperiode \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Gottschalk, M.K.E. \ 1956
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Duinen, G.J. van \ Schaaf, S. van der \ Roelofs, J. \ Berendse, F. \ Esselink, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Ka ...
help
Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hollander, A. \ 2003
Natuurmonumenten wil in het Wooldse Veen (bij Winterswijk) de regeneratie van hoogveen bevorderen. Daartoe moet de waterhuishouding aangepast worden. Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de huidige kwaliteit is van de hydrologische en hydroc ...
help
Wie schnell fliesst Wasser aus einem Hochmor? : eine alte Diskussion wiederbetrachtet \ Telma : Berichte der Deutschen Gesellschaft fuer Moor- und Torfkunde [Artikel]
Schaaf, S. van der \ 2005
A simple theoretical model on the linear relationship of acrotelm transmissivity and specific discharge is developed. Then the model is combined with the equation for recession of the discharge from an emptying linear reservoir. The result is a relat ...
help
Veranderingen in de libellenfauna van de Deurnsche Peel van 1963 tot 2003 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Bouwman, J.H. \ 2007
In 2002 en 20O3 is in opdracht van de provincie een uitgebreide inventarsatie uitgevoerd in de hoogveengebieden van De Peel, aangevuld met de Reuselse Moeren. In de Deurnsche Peel (1085 ha), een deelgebied van dit onderzoek, waren ook in 1963 en 1988 ...
help
Eindelijk aanpassing van de grondwaterstand in het Bargerveen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ Lassche, A. \ Oosterveld, M. \ 2009
Afgelopen zomer bereikten Waterschap Velt en Vecht, de provincie Drenthe en het ministerie van LNV een bestuurlijk akkoord over het gewogen grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het Bargerveen. Na twee jaar praten en onderhandelen is er daarme ...
help
Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in raised bog landscapes [Proefschrift]
Duinen, G.A. van \ 2013
Om de bijzondere natuur in hoogvenen te behouden, worden herstelmaatregelen in en om hoogveengebieden genomen. Voor de veenmossen heeft dat in verschillende hoogveenrestanten mooie resultaten opgeleverd. In dit proefschrift is de effectiviteit van de ...
help
Herstelinrichtingsplan Haaksbergerveen Dam Herstel [Studentenverslag]
Lieven, N. \ 2011
Op verzoek van de heer Dear wordt een herstelinrichtingsplan geschreven voor Herstel en onderhoud van dammen in het Haaksbergerveen, het Haaksbergerveen is een afgegraven hoogveen gebied. Voor het herstel van hoogveen is regenwater nodig. Dammen houd ...
help
De Engbertsdijksvenen : een hoogveen spons temidden van haar buren [Boek]
Werkgroep Convenant Engbertsdijksvenen \ 1995
De opdracht van de convenants-gespreksgroep aan deze werkgroep bestond uit het navolgende: 1. Vaststellen welke peilbuizen voor langlopende evaluatie in aanmerking komen; 2. Alles wat verder noodzakelijk is om de relevante hydrologische gegevens van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.