Login

Hydrotheek

help
Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand [Boek]
Ernst, L.F. \ Feddes, R.A. \ [1979]
De hoeveelheid grondwater die voor diverse doeleinden wordt onttrokken neemt voortdurend toe en heeft tot gevolg dat de grondwaterstand een daling heeft ondergaan. De grootte van deze daling is van belang voor de landbouw, omdat gewasopbrengst en gro ...
help
Drainage van een dik, homogeen doorlatend grondpakket door middel van diepe putten [Boek]
Ernst, L.F. \ 1970
help
Project waterwinstation Harderbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waal, L.M. de \ Klerk, S. de \ Hendriks, L.J.W. \ 1998
help
Verschillen tussen permanente geconcentreerde en niet-permanente verspreide grondwaterwinningen in relatie tot de winbare hoeveelheid grondwater = Hydrological effect of groundwater extraction for sprinkler irrigation and for drinking water supply [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ 1982
help
Drinkwatervoorziening \ Grondboor en hamer [Artikel]
Mulder, F.G. \ 1993
help
Verdroging \ De milieugebruiksruimte als uitdaging voor technologie-ontwikkeling [Hoofdstuk uit boek]
Loo, F.A. van der \ 1992
help
Wat te doen wanneer een nieuwe put te weinig water levert : het ontwikkelen van een put te Oudega \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Sprong, D. \ 1983
Bij regeneratie van verstopte putten met chloorbleekloog is gebleken, dat sommige putten na het doorspoelen een grotere opbrengst hebben dan bij ingebruikneming. Deze methode is nu gehanteerd bij het ontwikkelen van een nieuwe put
help
Enige ontwikkelingen in het winnen van grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ 1984
help
Classificatie van grondwaterwinningen en van het voor vergunningsaanvragen gewenste onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1982
Het effect van onttrekking van grondwater in relatie tot het belang van derden is onder meer afhankelijk van de hydrologische situatie, de grootte van de onttrekking en de aanwezigheid en de mate van belangen van derden. De Werkgroep Geohydrologische ...
help
Spreiding in de verblijfszones van grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooiman, J.W. \ Athmer, W.H.G.J. \ 1995
help
Gegraven putten en hun debiet : commentaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, W.H. van der \ 1984
Kommentaar wordt gegeven op het artikel van P.S. Grashoff in H2O 17, no. 7 onder dezelfde titel
help
Gegraven putten en hun debiet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grashoff, P.S. \ 1984
He debiet van gegraven putten kan berekend worden met de formule van Forchheimer, uitgaande van halve bolbronnen. De gevonden waarde is het debiet bij stationaire stroming
help
Constructie en exploitatie van de put : rapport van de commissie putten [Boek]
Horstmeier, A.J.N. \ 1976
De mededeling "Constructie en exploitatie van de put" is voortgekomen uit de syllabus van de voordracht die door de heer A.J.N. Horstmeier is gehouden in de postacademiale cursus "Winning van grondwater". Deze cursus is voor het eerst in 1968 gehoude ...
help
HDDW: van concept tot realisatie : overzicht van onderzoeken verricht in het kader van het HDDW project [Boek]
Rambags, F. \ Wens, P. van der \ 2010
Horizontale putten hebben grote voordelen boven de gebruikelijke verticale putten. Bestaande conventionele technieken zijn echter niet voldoende geschikt voor het aanleggen van horizontale putten. Een veelbelovende en kostenefficiënte methode voor he ...
help
Verdroging in Gelderland : methodiek waterhuishoudkundig onderzoek en resultaten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooiman, J.W. \ 1993
help
'Spoelen van grondwaterfilters' : verslag van de workshop [op 13 oktober 1993] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ 1994
help
Spatial interpolation of soil moisture data with universal cokriging \ Geostatistics Troia '92 [Hoofdstuk uit boek]
Stein, A. \ 1993
help
Verdroging door waterwinning, een kwestie van nuance : KIWA/VWN colloquium 'Waterwinning en verdroging' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Grondwaterwinning en ontwatering in samenhang bekijken : symposium verdroging, grondwaterwinning de enige oorzaak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Berekening van intrekgebieden eenvoudig met FLSTAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beugelink, G.P. \ Snelting, H. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.