Login

Hydrotheek

help
Vispassages : verbetering passeerbaarheid van kunstwerken voor vis \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bongers, J.J.A. \ 1987
help
The Dutch pool and orifice fishway \ Aquatic habitats: analysis & restoration : fifth international symposium on ecohydraulics, September 12-17, 2004, Madrid, Spain [Hoofdstuk uit boek]
Boiten, W. \ 2004
One of the most popular fishway types in the Netherlands is the Dutch pool and orifice fishway at first designed by Wim de Wit. The fisway is mainly intented for fresh water fish with a burst velocity and migrating in minor rivers and streams
help
Test on fish survivability of the "Venturi Enhanced Turbine Technology" [Boek]
Bruijn, Q.A.A. de \ Vis, H. \ Kemper, J.H. \ 2013
A testing program was set up to investigate the fish survivability of Venturi Enhanced Turbine Technology (VETT) using a full scale instrumented model. Special focus was given to assessing the effect of fish passage through the venturi section where ...
help
Gemalen en vispassage : een huwelijk tussen tegengestelde karakters \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Marsman, D.J. \ 1998
help
Vistrappen in het stroomgebied van de Maas \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Muyres, W.J.M. \ 1994
help
De bekken vistrap met v-vormige overlaten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Boiten, W. \ 1991
help
Nederland leeft met ... vismigratie : naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland [Boek]
Kroes, M.J. \ 2008
Het project, met de titel “Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen: • Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealise ...
help
Hydraulic structures in relation to flood protection in the Netherlands \ International workshop on sustainable development of tidal areas [Hoofdstuk uit boek]
Jager, F.G.J. de \ Stoop, J.D. \ Zimmerman, C.J.J. \ 2002
help
Biologische aspecten bij het ontwerp van vispassages \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Riemersma, P. \ 1994
help
Onderzoek vispassages Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Semmekrot, S. \ 1997
help
Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta : een overzicht van de ontwikkeling van deze techniek [Boek]
Stamhuis, E. \ Pilon, J.J. \ Horn, M.L. ten \ 1997
Werkervaringen van de auteur, opgedaan tijdens zijn verblijf bij Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen, de Deltadienst. Bij het aanzwellend pleidooi voor een open Oosterschelde zocht en vond hij een andere werkkring in Wageningen, Landbouwhoges ...
help
Bekledingen \ De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland : voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV) [Hoofdstuk uit boek]
2004
help
New Orleans vertrouwt op harde en zachte maatregelen : waterhuishouding en waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ledden, M. van \ Kluyver, M. \ 2011
Bij orkaan Katrina werd het water hoog opgestuwd in de Mississippi. Reden om op korte termijn ook de rivierdijken te verzwaren in de buurt van New Orleans. Voor bescherming tegen hoogwater op lange termijn liggen alle opties open.
help
Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen [Boek]
Bree, B. van \ 2011
Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden en functies ervan optimaal tot hun recht komen. H ...
help
Waterschap Regge en Dinkel neemt vernuftig gemaal in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Sinds kort beschikt het Waterschap Regge en Dinkel over een nieuw gemaal in het Vriezenveensche Veenkanaal in Westerhaar-Vriezenveensewijk (onder de rook van Almelo). Dit nieuwe gemaal kan niet alleen zorgen voor de inlaat van water in droge perioden ...
help
Waterschap wil keringen rijksoverheid 'overnemen' : 'ramp New Orleans in sommige opzichten een zegen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De waterschappen zouden een gedeelte van de primaire keringen moeten overnemen van de rijksoverheid. Op die manier wordt de veiligheid gegarandeerd. Dat zei Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen, op de Waterbouwdag 2005 (12 oktober) i ...
help
Simpele ingreep stopt trillingen Stuw Hagestein (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Daniel, R.A. \ Pesie, J.R. \ Albers, R. \ 2005
Om trillingen tegen te gaan (zie vorig artikel in nummer 8) was het noodzakelijk om bij de vizierschuiven alle afdichtingen te vervangen. Dit moest gebeuren in de korte perioden van hoge waterafvoeren, waarbij de schuiven in de lucht hangen. Beide vi ...
help
Herstel van vismigratie \ De levende natuur [Artikel]
Kroes, M.J. \ Monden, S. \ 2006
In Europa worden 67 zoetwatervissoorten in hun voortbestaan bedreigd. Eén van de belangrijkste oorzaken is het inperken van leefomgeving door de aanleg van stuwen etc. Inmiddels zijn de nodige voorzieningen getroffen (zoals vispassages). Recentelijk ...
help
Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kessener, H.P.M. \ 2004
In de Romeinse tijd geschiedde watertransport door middel van aquaducten. Minder bekend is dat in de oudheid ook drukleidingen werden toegepast. Problemen door luchtinsluiting waren destijds evenzeer aan de orde als tegenwoordig. In dit artikel besch ...
help
Het Gouwe-aquaduct en de waterhuishouding in het oostelijk deel van Schieland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Houdt, L. van \ 1983
De aanleg van het Gouwe-aquaduct heeft aanpassingen noodzakelijk gemaakt in het afwateringssysteem. Zo zijn er voor twee vaarten aquaducten aangelegd, er is een nieuw gemaal gebouwd op een aparte lokatie, met een toevoerkanaal
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.