Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De aquatisch levende rupsen van Nederland : proeftabel en autecologie [Boek]
Vallenduuk, H.J. \ Cuppen, H.P.J.J. \ Velde, G. van der \ 1997
help
Hydrologische en hydrobiologische kanttekeningen bij het voorontwerp van de ruilverkaveling Twello : discussienota [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1980
Het object van het verrichte hydrobiologisch onderzoek was de de macrofauna d.w.z. de met het blote oog zichtbare waterdieren. Er werd alleen onderzoek verricht in stilstaande wateren, waarbij de nadruk viel op 's zomers droogvallende milieus zoals b ...
help
De hydrobiologische betekenis van het Uddelermeer [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
help
Monitoring onderzoek Hierdense beek 1999 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1999
In opdracht van Waterschap Veluwe is in 1999 een monitoringstudie uitgevoerd van de macrofauna van de Hierdense beek. Dit onderzoek vormt een herhalingsonderzoek van de monitoring van de nulsituatie in 1995, die is uitgevoerd door het IBN. De aanleid ...
help
De macrofauna in een aantal droogvallende- en permanente stilstaande wateren in het ruilverkavelingsgebied Brummen-Voorst : een analyse van de effecten op het natuurlijk milieu van de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling Brummen-Voorst met behulp van een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1980
help
Een onderzoek van de planten- en dierenwereld in het gebied van de Koppelsprengen te Ugchelen [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1981
In deze publicatie worden de landschappelijke en biologische waarden van sprengen behandeld, onderwerpen die de afgelopen jaren sterk in de belangstelling zijn komen te staan. Het rapport bevat een verzameling gegevens, bijeengebracht tijdens inventa ...
help
De Roerstreek : een orienterend hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna in het Roerdal en omgeving, 11 juli tot 1 september 1978 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1979
Faunaonderzoek RIN
help
Ecologische beoordeling van 15 beken in West-Brabant in 1997 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1998
help
Ecologische beoordeling van wateren in West-Brabant, 1999 - 1.: Roulerend meetnet : Oude Leij, Groote Leij, Hultense Leij, Schorsleij, 's-Gravenmoerse Vaart, Afwatering Overdiepsche Polder, Onkelsloot, Zuider Afwateringskanaal, Bovenste Leij, Afwatering Sasweg, Afwatering Winterdijk, Spoorsloot Waalwijk, Koppelkanaal zak-Donge, Plas bij Waspik [Boek]
Bijkerk, R. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2000
help
Ecologische beoordeling van wateren in West-Brabant, 1999 - 2.: Waternatuur : waterloop halve Maan, Leemputten Dorst ven 1, Leemputten Dorst ven 2, Kortenhoeff ven 2, Leikeven, Zwarte Goor, Plantloon ven 2, Ven t.z.v. Zwaluwmeer, Wiel bij Waspik, Wiel bij Capelle, Zandwiel [Boek]
Bijkerk, R. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2001
help
Biologisch onderzoek van de watergangen in het Woold, gemeente Winterswijk [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ Dirkse, G.M. \ 1978
De resultaten van zowel het macrofauna-onderzoek als van het ondersteunend onderzoek zijn, overeenkomstig de opdracht, in het onderhavige rapport vastgelegd. De hoofdstukken 2 t/m 10 betreffen het macrofaunaonderzoek en het onderzoek naar de chemisch ...
help
Werkrapport Mergelland [Boek]
Molenaar, J.G. de \ Cuppen, H.P.J.J. \ Moller Pillot, H.K.M. \ 1978
RIN landschapsplan, hydrobiologie.
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna, de waterplanten en de biologische waterkwaliteit van het Apeldoornsch Kanaal tussen Dieren en Apeldoorn [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.