Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Het voedsel en foerageerbiotoop van vissen in de stromende geul bij Opijnen [Boek]
Klink, A.G. \ 1997
help
Macrozoobenthic assemblages in littoral sediments in the enclosed Rhine - Meuse delta \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Smit, H. \ Velden, J.A. van der \ Klink, A.G. \ 1994
help
Hydrobiologisch onderzoek in de uiterwaardplassen bij Neerrijnen : een beoordeling van de huidige en toekomstige natuurwaarden ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject "De Plaat-Rijswaard" in de Waaluiterwaarden [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ Klink, A.G. \ 1991
help
Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel, juni 1979 - jan. 1980 [Studentenverslag]
Joosten, J.H.J. \ Klink, A.G. \ 1984
Het doel van dit onderzoek was aan de hand van fytoplanktonwaarnemingen na te gaan of de ingrepen geleid hebben tot het scheppen van een langgerekte eutroofoligotroof-gradiënt. Het bestaan van een dergelijke gradiënt zou van betekenis zijn voor het b ...
help
Hydrochemische inventarisatie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart : de Oude Gooren: Gem. Stipdonk, Gebied ten z.w. van Heeswijk [Boek]
Klink, A.G. \ [1983]
In juni 1983 is een onderzoek uitgevoerd aan de chemie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart. Ook aan de makro-evertebraten fauna in een der gebieden is enige aandacht besteed. Als chemische parameters zijn de dominante ka ...
help
Een orienterend onderzoek aan de sedimenten van het Groot Huisven (N. Br.) [Boek]
Klink, A.G. \ 1983
Onderzoek met gepresenteerde soortenlijst.
help
De Spreng van Geurts (gemeente Apeldoorn, Ugchelen) : een hydrobiologische verkenning als achtergrond voor het te voeren beheer [Boek]
Klink, A.G. \ 1980
In dit verslag is een inventarisatie aanwezig van de makrofauna, die is aangetroffen op bovengenoemde trajekten, alsmede zijn bevindingen t.a.v. de biologische waarde van het gebied, terwijl tevens een gedeelte van het verslag is besteed aan het beli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.