Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Van emissie to ecologisch effect : naar een risico-analyse van emissies in rivierstroomgebieden voor aquatische ecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, G.M. van \ Leewis, R.J. \ Knoop, J. \ 1993
help
Kwelders en waterkwaliteit : een verkenning in het Waddengebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Leendertse, P.C. \ Rozema, J. \ Janssen, G.M. \ 1993
help
Water en wijkontwerp : stadsecologische stappen in de planvorming \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Tjallingii, S. \ 1991
help
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Balansstudies en het beheer van trilvenen in het Utrechtse veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meuleman, A.F.M. \ Ridder, R.P. de \ Beltman, B. \ 1987
help
Ecologische normstelling voor getijdewateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smaal, A.C. \ 1987
Voor getijdewateren bestaan er nog geen normen. De auteur van dit artikel stelt de vraag of normen nodig en wenselijk zijn. Hij pleit voor weloverwogen gekozen beheersdoelstellingen in plaats van uniforme normen
help
Ecologische normstelling voor het zoete water \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Klapwijk, S.P. \ 1987
Er is een kloof tussen theorie en praktijk van de normen voor het oppervlakte water. Er is aandacht voor de ecologische onderbouwing. Auteur geeft de stand van zaken en noemt een aantal voorwaarden waaraan normstelling zou moeten voldoen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.