Login

Hydrotheek

help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (3) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande of langzaam stromende wateren: het blankvoorn-brasem type (Ondiep 3) en het brasem-snoekbaars type (Ondiep 4)
help
Zalm en zeeforel weer terug in de Rijn \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1989
Ingegaan wordt op de geschiedenis van de zalm- en zeeforelvisstand in de Rijn; en het project "ecologisch herstel van de zalmstand in het Nederlandse stroomgebied van de Rijn"
help
Ondiepe stilstaande wateren - deel 1 : een indeling aan de hand van viswatertypen \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van indelingssystemen van watertypen, en van de door de OVB gehanteerde indeling van ondiepe zoete wateren in vier visgemeenschap-watertype-combinaties, van relatief voedselarm naar voedselrijk: ruisvoorn-snoektype, snoek-blankvoorntype, ...
help
De polders en hun visstand : oorspronkelijke en huidige visstand en kansen voor herstel \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Beschrijving van het ontstaan van het polder-boezemsysteem in laag-Nederland, de oorspronkelijke watercondities en visstand, de polder nu, zoals die geworden is door de landbouwkundige ontwikkelingen (intensivering, vermesting, omgekeerd peilbeheer), ...
help
Visrechthebbenden en waterbeheerders bundelen krachten voor betere 'poldervisstand' in Hoeksche Waard \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Waterbeheerders en visrechthebbenden hebben samengewerkt bij de totstandkoming van het integrale visstandbeheerplan Hoeksche Waard. De waterhuishouding van het gebied, visstand en viswater, visserij, knelpunten, en voorgenomen maatregelen ter verbete ...
help
Visstandproblemen door ijzer \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1996
Beschrijving van de chemische processen als gevolg van zuur, ijzerrijk (kwel)water - bijv. oxidatie, fosfaatbinding - en de gevolgen voor waterbodem, waterkwaliteit en gezondheid van de vissen
help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (2) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande wateren: het ruisvoorn-snoektype (Ondiep 1) en het snoek-blankvoorntype (Ondiep 2). Met vooral aandacht voor voedselketens, voortplanting en visbezetting
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.