Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Variation in sensitivity of aquatic species to toxicants : practical consequences for effect assessment of chemical substances \ Environmental management [Artikel]
Vaal, M.A. \ Leeuwen, C.J. van \ Hoekstra, J.A. \ 2000
help
Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ Majoor, G. \ 2016
Artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad: Na 33 jaar weer boven water: de Stompe grondwaterslak, door Gerard Majoor.
help
Planktonic interactions: developments and perspectives \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Donk, E. van \ 2005
Planktonic interactions are variable and complex. We are now more aware of infochemicals involved in planktonic interactions and have started to accumulate knowledge about their nature. Nonetheless, we are still not able to identify and isolate these ...
help
Food effects on life history traits and seasonal dynamics of Ceriodaphnia pulchella \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Boersma, M. \ Vijverberg, J. \ 1996
help
The edibility of Staurastrum chaetoceras and Cosmarium abbreviatum (desmidiacae) for Daphnia galeata/hyalina and the role of desmids in the aquatic food web \ Aquatic ecology [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1997
help
Veranderingen in milieu en plankton van het Oosterscheldegebied \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Bakker, C. \ 1967
Met het oog op de te verwachten gevolgen van de afsluiting van de zeearmen voor flora en fauna van het gebied werd het Hydrobiologisch Instituut, afdeling Deltaonderzoek gestart
help
Modeling and risk assessment of tributyltin accumulation in the food web of a shallow freshwater lake \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Traas, T.P. \ Staeb, J.A. \ Kramer, P.R.G. \ 1996
help
Life-time contributions of Joop Ringelberg to new approaches in aquatic ecology, father of modern aquatic ecology in the Netherlands \ Aquatic ecology [Artikel]
Flik, B.J.G. \ Daan, N. \ Meulemans, J.T. \ Gulati, R.D. \ 1997
help
Belang van dispersie bij herstel van waternatuur \ De levende natuur [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van De Vecht in 1920 door de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dr. Gysbert Romijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
During, R. \ 1992
help
Ecological models and the pitfalls of causality \ Hydrobiologia [Artikel]
Scheffer, M. \ Beets, J. \ 1994
help
The population explosion of the amphipod Corophium curvispinum in the Dutch lower Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1994
help
Cornelis den Hartog : an outstanding aquatic ecologist \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Velde, G. van der \ Brock, T.C.M. \ Kempers, A.J. \ 1996
help
Defenses in phytoplankton against grazing induced by nutrient limitation, UV-B stress and infochemicals \ Aquatic ecology [Artikel]
Donk, E. van \ 1997
help
On the implications of predator avoidance \ Aquatic ecology [Artikel]
Scheffer, M. \ 1997
help
A model of nematode dynamics in the Westerschelde estuary \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Li, J. \ Vincx, M. \ Herman, P.M.J. \ 1996
help
Hoe erg is PAK? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blok, J. \ Okkerman, P.C. \ 1996
help
Nieuw Europees intercalibratiebesluit over de ‘Goede Toestand’ volgens de Kaderrichtlijn water \ H2O online [Artikel]
Berg, M. van den \ Stuijfzand, S. \ 2013
Na bijna tien jaar is de harmonisatie voor de beoordeling van biologische waterkwaliteit voor natuurlijke wateren in Europa bijna afgerond. De Europese Commissie komt binnenkort met de publicatie van de eindresultaten in een Commissiebesluit. Voor de ...
help
Bepaling van de efficientie van moerassen met betrekking tot de verwijdering van nutrienten \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Artikel]
Koerselman, W. \ 1990
Effectiviteit van helofytenfilters
help
The development of aquatic ecology in The Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Wolff, W.J. \ 1997
help
Progress report 2003-2005 / Netherlands Institute of Ecology (NIOO - KNAG) \ Progress report... / Netherlands Institute of Ecology [Artikel]
Gons, H. \ 2006
help
Sieralgen in Het Hol : effecten van trilveenbeheer \ Stratiotes [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Tooren, B.F. van \ 2002
Mesotrofe trilveentjes in Het Hol dreigen sterk aan biologische waarde in te boeten als gevolg van voortschrijdende verzuring en verlanding. Een van de maatregelen, het graven van een aantal greppels, is bemonsterd op sieralgen
help
Seasonal composition and spatial distribution of hyperbenthic communities along estuarine gradients in the Westerschelde \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Mees, J. \ Dewicke, A. \ Hamerlynck, O. \ 1993
help
The growing difference between limnology and aquatic ecology \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Ringelberg, J. \ 1993
help
Uitgangspunten van ecologisch waterbeheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1990
help
Hydrobiologie van natuurlijke duinmeren: een commentaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H.W.J. van \ Meltzer, J.A. \ 1981
help
De regio Moerdijk - Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het GEM \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Apeldoorn, R.C. van \ Saris, F.J.A. \ Schroevers, P.J. \ 1982
help
Kinetics of luxery uptake of phosphate by algae - dominated benthic communities \ Hydrobiologia [Artikel]
Portielje, R. \ Lijklema, L. \ 1994
help
The effect of preservation methods on the carbon content of Daphnia \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Boersma, M. \ Vijverberg, J. \ 1994
help
The habitat evaluation procedure as a tool for ecological rehabilitation of wetlands in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Duel, H. \ Specken, B.P.M. \ Denneman, W.D. \ Kwakernaak, C. \ 1995
help
Hydrobiologie van enkele plassen in de Kikkervalleien \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hagen, H.G.J.M. van der \ 2010
Dit artikel geeft enkele hoofdlijnen uit hydrobioloisch onderzoek in het duingebied van Meijendel op basis van voor en na slibverwijdering van duinvalleien (Hoogenboezem, Van der Salm, Waterlaboratorium 2008)
help
10 jaar BOVAR : eutrofieringsbestrijding in de Veluwerandmeren met een blik op de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
Estimation of phytoplankton photosynthesis and nutrient limitation in the Eastern Scheldt estuary using variable fluorescence \ Aquatic ecology [Artikel]
Kromkamp, J. \ Peene, J. \ 1999
help
Het laagland met de plassen, verkaveld door sloten : de 'blauwe milieuwetenschappen' \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ 2002
Aan de hand van een aantal dissertaties en een enkel overzichtsartikel wordt aandacht besteed aan het toegepast onderzoek binnen de aquatische ecologie
help
Alert op invasieve waterplanten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Invasieve waterplanten rukken op in de Nederlandse wateren. Waterschappen maken jaarlijks enorme kosten om de snelgroeiende uitheemse vijverplanten te verwijderen. Goede kennis van de soorten en tijdig ingrijpen kunnen de schade beperken. We raken ze ...
help
Distribution of multicellular benthic algae in an eutrophic ditch \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Hillebrand, H. \ Klapwijk, S.P. \ 1976
help
Functioning of land - water ecotones in relation to nutrient cycling : approach and preliminary results of the investigation in the littoral zone of the Gooimeer, The Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Haan, H. de \ Boschker, H.T.S. \ Buis, K. \ 1993
help
Ecologische normstelling voor getijdewateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smaal, A.C. \ 1987
Voor getijdewateren bestaan er nog geen normen. De auteur van dit artikel stelt de vraag of normen nodig en wenselijk zijn. Hij pleit voor weloverwogen gekozen beheersdoelstellingen in plaats van uniforme normen
help
Macrofaunal community types in helocrene springs \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ 1987
Helocrene bronnen zijn plaatsen waar op flauwe hellingen grondwater aan de oppervlakte komt. Drie zulke gebieden in Overijssel werden in de winter 1981/82 onderzocht
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
help
Micro-ecosystem for testing effects of toxic substances \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
Kersting, K. \ 1982
help
Present status of the salmonids Atlantic salmon and sea-trout in the Dutch part of the river Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cazemier, W.G. \ 1994
help
Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
help
The eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay : a review of responses at the ecosystem level \ Netherlands journal of sea research [Artikel]
Smaal, A.C. \ Nienhuis, P.H. \ 1992
help
Use of fluorescently labelled algae to measure the clearance rate of the rotifer Keratella cochlearis \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Telesh, I.V. \ Ooms - Wilms, A.L. \ Gulati, R.D. \ 1995
help
Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen \ H2O online [Artikel]
Droog, M. \ Moria, L. \ 2015
Waternet heeft in samenwerking met Witteveen+Bos de ordening en infrastructuur van gegevens over de hydrobiologie geoptimaliseerd. Het resultaat hiervan is een efficiënter gebruik van de gegevens, kwalitatief betere gegevens en een schat aan toeganke ...
help
Kreefteninvasie in de polder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ 2008
Afgelopen zomer heeft Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar het voorkomen van exotische rivierkreeften in de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen. Aanleiding waren klachten van sportvissers die steeds meer last hadden van rivierkreeften. De indruk b ...
help
Composition and biomass of the fish stocks in various Europeann reservoirs and ecological consequences \ International review of hydrobiology : a journal covering all aspects of limnology and marine biology [Artikel]
Kubecka, J. \ Seda, J. \ Duncan, A. \ 1998
help
Integratie van ecologie en waterbouwkunde in de Zeeschelde : aanleiding tot en situering van het Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan (OMES) \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Meire, P. \ Starink, M. \ Hoffmann, M. \ 1997
help
A growth model of the cockle (Cerastoderma edule L.) tested in the Oosterschelde estuary (The Netherlands) \ Journal of sea research [Artikel]
Rueda, J.L. \ Smaal, A.C. \ Scholten, H. \ 2005
The authors present an ecophysiological model of the bivalve Cerastoderma edule that simulates individual growth and reproduction under ambient conditions in temperature and food availability in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands. The model co ...
help
Het herstel van de ecologische waarden van de Rijn : over de zalm en ecologische doelstellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, H. \ Urk, G. van \ 1987
help
Effects of nutrient loading and insecticide application on the ecology of Elodea dominated freshwater microcosmos. 3. Responses of macroinvertebrate detritivores, breakdown of plant litter, and final conclusions \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Gylstra, R. \ Beusekom, S. van \ Budde, B.J. \ Brock, T.C.M. \ 1995
help
Data analysis or simulation model : a critical evaluation of some methods \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Tongeren, O.F.R. van \ 1995
help
Effects of different N- and P-loading on primary and secondary production in an experimental marine ecosystem \ Aquatic ecology [Artikel]
Prins, T.C. \ Escaravage, V. \ Wetsteyn, L.P.M.J. \ 1999
help
Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen \ De levende natuur [Artikel]
Wesenbeeck, B.K. van \ Nolte, A. \ Bouma, S. \ Lengkeek, W. \ Joosten, A.M.T. \ Herman, P.M.J. \ 2009
De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapport ...
help
The ecophysiological response of mussels (Mytilus edulis) in mesocosms to a range of inorganic nutrient loads : simulations with the model EMMY \ Aquatic ecology [Artikel]
Scholten, H. \ Smaal, A.C. \ 1999
help
Eutrofieringsmodellen in watermanagement : reacties op proefschrift Van der Molen (RIZA) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Over de 'credibility' en 'acceptability' van modelstudies in de praktijk van het waterbeheer
help
Estimate of the amount of 0+ fish pumped into a storage reservoir and indicators of the ecological consequences \ International review of hydrobiology : a journal covering all aspects of limnology and marine biology [Artikel]
Ketelaars, H.A.M. \ Klinge, M. \ Wagenvoort, A.J. \ 1998
help
Onderduiken in het duin \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Geelen, L.H.W.T. \ Hootsmans, M.J.M. \ 2000
help
Drentse beekvissen beter bekeken \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2000
help
De Eemnesser waaien \ De levende natuur [Artikel]
Moerzer Bruijns, M.F. \ 1952
help
Haring en waterkwaliteit in het Veerse Meer \ De levende natuur [Artikel]
Kemper, J.H. \ 2005
Sinds juni 2004 is in de Zandkreekdam een opening gemaakt, om kwalitatief beter water in te laten vanuit de Oosterschelde. Naar verwachting zal een hoger zoutgehalte leiden tot een stabielere situatie in de algengroei, met een grotere variatie in soo ...
help
Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
help
Een hydrobiologische visie op het Indicatief Meerjaren Programma \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1983
Op korte termijn zal inhoud gegeven moeten worden aan de 'natuurlijke' toestand van oppervlaktewater en aan de biologische normen, waarmee het kwalitatieve waterbeheer uit de voeten kan
help
Colonization and succession of macroinvertebrates in recently freshened Lake Volkerak - Zoom (The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
Frantzen, N.M.L.H.F. \ Visser, J. de \ Nes, E.H. van \ 1994
help
Decline of zebra mussel populations in the Rhine : competition between two mass invaders \ Die Naturwissenschaften [Artikel]
Velde, G. van der \ Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ 1994
help
Nieuwe instrumenten waterkwaliteitsbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nederstigt, R.M. \ 1997
help
Ecologische waterkwaliteit Delfland 1994-1997 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gorter, M. \ 1999
Op basis van vier jaar onderzoek is de ecologische waterkwaliteit van de wateren in het Hoogheemraadschap Delfland bepaald voor de karakteristieken beheer, saprobie, trofie, brakkarakter, zuurkarakter en varianteigen karakter. Uitleg over de systemat ...
help
Differential production of heterotrophic bacteria in stratified Lake Vechten \ Ergebnisse der Limnologie = Advances in Limnology [Artikel]
Ellenbroek, F.M. \ Bär-Gilissen, M.J.B. \ Cappenberg, T.E. \ 1999
help
Limnologie van het nu nog heldere spaarbekken De Lange Vlieter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H. \ Diepenbeek, P. van \ Engels, P. \ 2003
Sinds mei 2002 wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg drinkwater geproduceerd uit Maaswater, dat daartoe onttrokken wordt aan het Lateraalkanaal nabij Beegden (noord-Limburg). Het opgepompte water verblijft gemiddeld een jaar in de 120 ha grote ...
help
Ditch maintenance and biodiversity of macrophytes in the Netherlands \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ 2005
The first objective of the present study is to analyze the biodiversity of the aquatic ditch vegetation in relation to various envirotunental factors. A second objective is to test whether macrophyte biodiversity is highest at an intermediate level o ...
help
Effecten van de rode Amerikaanse rivierkreeft op de vegetatie en macrofauna van sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Schaik, H. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Exotische rivierkreeften breiden zich zeer sterk uit in Nederland. Wat voor effecten dit heeft op de inheemse waterplantenvegetaties en macrofauna is onbekend. In het kader van het project PLONS voerde Alterra daarom bij wijze van case-studie een exp ...
help
Nieuwe KRW-monitoringsprogramma's voor alle waterbeheerders in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wielakker, D. \ Spier, J. \ Faber, W. \ 2009
De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat in 2015 alle wateren in de Europese Unie zich in een goede chemische- en ecologische toestand moeten bevinden. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, is in 2007 begonnen met 'KRW-proof' monitoren. Vorig jaar ...
help
Balansstudies en het beheer van trilvenen in het Utrechtse veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meuleman, A.F.M. \ Ridder, R.P. de \ Beltman, B. \ 1987
help
Het water van 8 miljard \ De levende natuur [Artikel]
Iedema, C.W. \ Turkstra, E. \ 1992
De invloed van de stormvloedkering op aquatische ecosystemen, plantensuccessie en natuurbehoud (platen, slikken, schorren)
help
Restoration by biomanipulation in a small hypertrophic lake : first - year results \ Hydrobiologia [Artikel]
Donk, E. van \ Gulati, R.D. \ Grimm, M.P. \ 1990
help
De Noordzee en eutrofiering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buuren, J.T. van \ 1988
help
The significance of desmids as indicators of the trophic status of freshwaters \ Schweizerische Zeitschrift fuer Hydrologie, Hydrobiologie, Limnologie, Fischereiwissenschaft und Abwasserreinigung = Revue suisse d' Hydrologie, Hydrobiologie, limnologie, peche et pisciculture et epuration des eaux polluees [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1983
help
Effects of nutrient loading and insecticide application on the ecology of Elodea - dominated freshwater microcosms. 1. Response of plankton and zooplanktivorous insects \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Donk, E. van \ Prins, H. \ Voogd, H.M. \ Crum, S.J.H. \ Brock, T.C.M. \ 1995
help
Effects of nutrient loading and insecticide application on the ecology of Elodea dominated freshwater microcosms. 2. Responses of macrophytes, periphyton and macroinvertebrate grazers \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Brock, T.C.M. \ Roijackers, R.M.M. \ Rollon, R. \ 1995
help
Eutrofieringsmodellen : overmaat schaadt? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Janse, J.H. \ Vries, I. de \ 1996
help
Nutrient dynamics in shallow lakes : effects of changes in loading and role of sediment-water interactions \ Hydrobiologia [Artikel]
Lijklema, L. \ 1994
help
The trophic state of shallow lakes in the Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Roijackers, R.M.M. \ Joosten, A.M.T. \ 1996
help
Bedreiging van plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Duuren, L. van \ Schaminée, J.H.J. \ 1997
help
Interaction of detritus with abundance of cyanobacteria and microalgae \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Gons, H.J. \ 1995
help
In situ measurement of algal growth potential in aquatic ecosystems by immobilized algae \ Journal of applied phycology [Artikel]
Faafeng, B.A. \ Donk, E. van \ Kaellqvist, S.T. \ 1994
help
Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
help
Towards a scheme for restoring or creating clear and vegetated lakes and urban waters \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
Grimm, M.P. \ Klinge, M. \ 1997
help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (3) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande of langzaam stromende wateren: het blankvoorn-brasem type (Ondiep 3) en het brasem-snoekbaars type (Ondiep 4)
help
De Schelde een rivier met vele gezichten [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de ecologie van het Schelde-estuarium en de menselijke invloed op het ecologisch functioneren. De Schelde staat onder zware druk van milieuproblemen (verontreiniging; eutrofiëring) en economische belangen (vaargeulverruiming; havenaa ...
help
Short-term and long-term effects of zooplanktivorous fish removal in a shallow lake: a synthesis of 15 years of data from Lake Zwemlust \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Bund, W.J. van de \ Donk, E. van \ 2002
help
Shift of nutrient concentration in the above - ground living biomass along a gradient in two European peatlands \ Proceedings of the international peat congress = Comptes-rendus du congres internationale d'etude de la tourbe [Artikel]
Wassen, M.J. \ 1992
help
The ecology of The Netherlands wetlands : characteristics, threats, prospects and perspectives for ecological research \ Hydrobiologia [Artikel]
Best, E.P.H. \ Verhoeven, J.T.A. \ Wolff, W.J. \ 1993
help
Bodemfauna in verontreinigde onderwaterbodems \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Urk, G. van \ Kerkum, F.C.M. \ Wiersma, S.M. \ 1985
help
Macrozoobenthic assemblages in littoral sediments in the enclosed Rhine - Meuse delta \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Smit, H. \ Velden, J.A. van der \ Klink, A.G. \ 1994
help
Herstel van de watervegetatie in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Doef, R.W. \ Witte, B.J. de \ 1997
help
Kranswieren : helder water en macrofauna in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Berg, M.S. van den \ Doef, R.W. \ Zant, F.M. \ 1997
help
Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dam, H. van \ Wanink, J. \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
In Friesland vindt al een kwart eeuw onderzoek plaats naar de biologische kwaliteit van oppervlaktewater. De resultaten zijn nu voor het eerst verwerkt tot een samenhangend beeld van veranderingen in de biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren ...
help
Lake restoration: successes, failures and long-term effects \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Søndergaard, M. \ Jeppesen, E. \ Lauridsen, T.L. \ Skov, C. \ Nes, E.H. van \ Roijackers, R. \ Lammens, E. \ Portielje, R. \ 2007
1. Eutrophication constitutes a serious threat to many European lakes and many approaches have been used during the past 20–30 years to improve lake water quality. Results from the various lake restoration initiatives are diverse and the long-term ef ...
help
De kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Torenbeek, R. \ Wanningen, H. \ 1999
Overzicht van en trends in de ontwikkeling van de waterkwaliteit van Drentse oppervlaktewateren, aan de hand van de thema's vermesting (nutrienten, chlorofyl en doorzicht), verontreiniging (zuurstofhuishouding), verspreiding van microverontreiniginge ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.