Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
In the wake of Darwin : using ab-initio continuum mechanisms to describe the influence of macro-organisms on sediments \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Meysman, F.J.R. \ Middelburg, J.J. \ Herman, P.M.J. \ 2002
The heterogeneous presence of macro-organisms was modelled in a stochastic fashion, through the application of non-local techniques
help
De nutrientenhuishouding van zoetwatermoerassen, speciaal met betrekking tot verrijking \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 1990
help
Perspectieven voor de aquatische ecologie en de aquatische ecologen \ Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Smaal, A.C. \ 1996
help
Aquatische gemeenschappen \ Oecologie [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ Wilde, P.A.W.J. de \ 1995
help
Voedingsstoffen in het water, van teveel naar minder : hoe reageren de levensgemeenschappen? \ Uitdagingen in de oecologie : theorie en toepassing : jubileum - symposium van de Nederlandse Ecologen Vereniging i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie en Werkgemeenschap Landschapsoecologisch Onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Nienhuis, P.H. \ 1993
help
Biology \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Colijn, F. \ Arkel, M.A. van \ Stam, A. \ 1988
help
Ecologische normstelling voor het waterbeheer : theorie en praktijk van de AMOEBE - benadering \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1990
help
De nutrientenhuishouding van zoetwatermoerassen, speciaal met betrekking tot verrijking \ PAO course "wetlands for the purification of wastewater" = PAO-cursus "moerassen voor de zuivering van afvalwater" [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 1985
help
Natuurbeheer en onderzoek in kustwateren \ Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Hoofdstuk uit boek]
Dankers, N.M.J.A. \ Dijkema, K.S. \ Brinkman, A.G. \ 1996
help
Future trends in freshwater research and management \ Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
help
Eutrofiering en waterbeheer : verrijking en verarming \ Uitdagingen in de oecologie : theorie en toepassing : jubileum - symposium van de Nederlandse Ecologen Vereniging i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie en Werkgemeenschap Landschapsoecologisch Onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ 1993
help
Moerassystemen in perspectief \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Fiselier, J.L. \ 1990
Toekomstmogelijkheden voor het helofytenfilter
help
Modelling the competition between buoyant cyanobacteria, green algae and dinoflagellates to assist the implementation of artificial mixing in lakes and reservoirs \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Wiegant, W.M. \ Aalderink, R.H. \ 1997
help
Ecologisch waterbeheer IJmeer : aanzet tot kwantificering natuurstreefbeeld en indicatie van ruimtelijke spreiding van natte natuurwaarden \ Compilatie onderzoeken water & natuur, t.b.v expert - meeting op 22 november 1994, Projectgroep IJburg [Hoofdstuk uit boek]
Butijn, G.D. \ 1994
hfdst.10
help
Microbial biogeochemical activities in lakes : stratification and eutrophication \ Aquatic microbiology : an ecological approach [Hoofdstuk uit boek]
Steenbergen, C.L.M. \ Sweerts, J.P.R.A. \ Cappenberg, T.E. \ 1993
help
HC HV NVAE : het hydrologische bindmiddel van Nederland \ Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Zevenhuizen, E.J.A. \ 1996
Het ontstaan en de ontwikkelingen van de Hydrobiologische Club en Hydrologische Vereniging
help
Growth inhibition of daphnia feeding on nutrient-limited Scenedesmus \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Luerling, M. \ Donk, E. van \ 1997
help
Species composition of small fens in relation to the nutrient status of the peat soil and the ground water \ Colloques phytosociologiques [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ Beltman, B. \ Vermeer, J.G.H. \ 1985
Small mesotrophic fens with a floating mat of species-rich vegeration occur scattered in a landscape intensively used for cattle breeding in the Vechtplassen area, The Netherlands. Species composition. biomass production and nutrient accumulation iu ...
help
Mass balances and cycling of nitrogen and phosphorus in flooded soils \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1990
help
Massabalansen voor N en P in onderwaterbodems \ PAO course "wetlands for the purification of wastewater" = PAO-cursus "moerassen voor de zuivering van afvalwater" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1985
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.