Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Biomanipulation in the Netherlands : 15 years of experience [Proefschrift]
Meijer, M.L. \ 2000
help
De aerobe mineralisatie van aminozuren in natuurlijke aquatische milieus [Proefschrift]
Sepers, A.B.J. \ 1979
help
Bacterial production, protozoan grazing, and mineralization in stratified Lake Vechten [Proefschrift]
Bloem, J. \ 1989
Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek naar de rol van heterotrofe nanoflagellaten bij de begrazing van bacterien en bij de mineralisatie van organisch materiaal in de gestratificeerde Vechtense Plassen
help
Effects of emergent macrophytes on the dissimilatory nitrate reduction in sediments [Proefschrift]
Nijburg, J.W. \ 1998
help
Cyanobacterial dominance : relations to eutrophication and lake morphology [Proefschrift]
Schreurs, H. \ 1992
help
Van de wal in de sloot : een typologisch onderzoek aan makrofaunaprocessen [Proefschrift]
Beltman, G.H.J. \ 1983
help
Ecological consequences of a storm-surge barrier in the Oosterschelde : the salt marshes = Oecologische gevolgen van een stormvloedkering voor de schorvegetatie in de Oosterschelde [Proefschrift]
Groenendijk, A.M. \ 1987
Plantenoecologische studie naar de gevolgen van de aanwezigheid van en het actief beheer met de stormvloedkering in de Oosterschelde voor de schorplanten. Tevens zijn de gevolgen nagegaan van de aanwezigheid van de stormvloedkering en de secundaire d ...
help
Grazing for clarity : zebra mussels as a potential tool in biomanipulation of lakes [Proefschrift]
Pires, L.M.D. \ 2005
Vertroebeling van meren door blauwalgen is een jaarlijks terugkerend probleem in Nederland. De algen nemen het zonlicht weg voor de waterplanten en scheiden bovendien giftige stoffen uit. “Driehoeksmosselen kunnen helpen om troebele meren helder te m ...
help
De eutrofiering van ondiepe meren in Rijnland, Holland [Proefschrift]
Schmidt - van Dorp, A.D. \ 1978
help
Response of shallow aquatic ecosystems to different nutrient loading levels = Respons van ondiepe aquatische oecosystemen op verschillende nutrientenbelastingnivo's [Proefschrift]
Portielje, R. \ 1994
help
Hydro-ecology of the Dutch polder landscape [Proefschrift]
Barendregt, A. \ 1993
help
Impact of acidification on aquatic ecosystems in The Netherlands : with emphasis on structural and functional changes [Proefschrift]
Leuven, R.S.E.W. \ 1988
help
Verzuring van vennen : een tijdsverschijnsel [Proefschrift]
Dam, H. van \ 1987
Via uitgebreide bestudering van studies van derden gecombineerd met eigen onderzoekingen wordt de ontwikkeling van de verzuring van vennen gedurende de laatste 70 jaar weergegeven en zijn de invloeden op deze verzuring geanalyseerd
help
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : het netwerk van cenotypen als instrument voor ecologisch beheer, inrichting en beoordeling van oppervlaktewateren [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ [ca. 1992]
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.