Login

Hydrotheek

help
Vergelijkend onderzoek naar de draadwiervegetatie in vier plasjes van het gebied Venematen in 1969 en literatuuronderzoek en kweekexperimenten met Spirogyra [Studentenverslag]
Redeker, G.C. \ 1972
Draadwieren zijn in het gebied Venematen vrij veel aanwezig en oefenen sterke invloed uit op het milieu, in het bijzonder in de krabbescheervegetatie. Doel is te onderzoeken om welke soorten het gaat en in hoeverre de verschillende plassen hun eigen ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Pluismeer en het Leersumse Veld : october 1973-mei 1974 [Studentenverslag]
Hahne, G.H.J. \ [ca. 1977]
Dit rapport is een verslag van een zesmaands doktoraalonderwerp Natuurbehoud en -beheer. Het beschrijft een hydrobiologisch onderzoek van twee Utrechtse vennen.
help
Het Schelde - estuarium : een literatuurstudie naar het ecosysteem met het accent op de biotische componenten [Studentenverslag]
Moerland, G. \ 1987
help
Typologie van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren op basis van het fytoplanktonbestand [Studentenverslag]
Suykerbuyk, R.E.M. \ 1988
help
Een hydrobiologisch onderzoek van IJsselmonde [Studentenverslag]
Smit, H. \ 1982
help
Karakterisering van periodiek droogvallende beekjes in het stoomgebied van de Lunterse Beek aan de hand van de makrofauna : aanzet tot beheer [Studentenverslag]
Latour, P.J.M. \ 1985
In het kader van een 6-maands doktoraalvak Natuurbeheer is onderzoek verricht naar de makrofauna van periodiek droogvallende beken in het stroomgebied van de Lunterse Beek.
help
Een laboratorium-studie van het metabolisme van de rotiferensoort Euchlanis dilatata lucksiana uit de Loosdrechtse Plassen [Studentenverslag]
Rooth, J. \ 1985
help
Schets van de watervervuiling in het stroomgebied van de Eem [Studentenverslag]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1973
help
Gradienten in het Strijper-Aagebied [Studentenverslag]
Raymakers, O.F.E. \ 1987
Het Strijper Aa project omvat onderzoek naar landschapsecologische relaties in het stroomgebied van de beek de Strijper Aa. Dit gebied ligt in de gemeenten Leende en Budel in Noord-Brabant. Het onderzoekproject behelsde onder meer inventarisaties van ...
help
Makrofaunagemeenschappen in beekbovenlopen : een aanzet tot het ontwikkelen van een biologisch waterbeoordelingssysteem op grond van makrogemeenschappen gerelateerd aan een aantal fysische en chemische parameters in Twente [Studentenverslag]
Cate, L. ten \ Schmidt, G. \ 1986
RIN onderzoek macrofauna.
help
Macrofaunagemeenschappen van wielen en weteringen in "Rivierenland" [Studentenverslag]
Kierkels, H. \ 1985
help
Groei van kranswieren (Characeae) onder invloed van nutriënten en licht : een nutriëntenproef met fosfaat en nitraat : een diepteproef op de Vinkeveense Plassen : een beschrijving van de huidige kranswiervegetatie van de Vinkeveense Plassen [Studentenverslag]
Huls, J.S. \ 2000
help
Veldbepalingen en laboratoriumonderzoek gericht op standplaatsfactoren van kranswieren, zomer 1999 [Studentenverslag]
Warmerdam, J.B. \ 2000
help
Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel, juni 1979 - jan. 1980 [Studentenverslag]
Joosten, J.H.J. \ Klink, A.G. \ 1984
Het doel van dit onderzoek was aan de hand van fytoplanktonwaarnemingen na te gaan of de ingrepen geleid hebben tot het scheppen van een langgerekte eutroofoligotroof-gradiënt. Het bestaan van een dergelijke gradiënt zou van betekenis zijn voor het b ...
help
Verwerking van de gegevens van twee macrofauna-onderzoeken, het tijdreeks- en kunstsubstraat-onderzoek, en het maken van een macrofaunasoorten-codelijst ten behoeve van een macrofauna-ecotheek [Studentenverslag]
Torenbeek, R. \ 1985
Door de intensivering in de landbouw is de behoefte aan water in de provincie Drenthe vergroot. Het huidige aanvoerstelsel, dat bestaat uit een kanalensysteera met gemalen, heeft een te lage capaciteit om altijd aan deze vraag te kunnen voldoen. Na s ...
help
Makrofaunagemeenschappen in droogvallende watergangen [Studentenverslag]
Ketelaars, H.A.M. \ 1986
Het in 1981 gestarte projekt 'Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel' heeft als doel het ontwikkelen van een globaal ekologisch referentiekader dat als basis moet dienen voor het opstellen van een ekologische waterbeoordelin ...
help
Diptera in het aquatische milieu : funkties en adaptaties [Studentenverslag]
Peeters, P. \ 1980
help
Hydrobiologisch onderzoek in de Nederlandse Maas : makrofauna in relatie tot biotopen [Studentenverslag]
Peeters, E.T.H.M. \ 1988
help
Beschrijving aquatisch ecosysteem van de Oude Rijn [Studentenverslag]
Hoek, T.H. van den \ 1993
help
Kroosonderzoek : literatuuronderzoek en inventarisatie van kroos binnen Rijnland [Studentenverslag]
Klink, F.J. \ 1984
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.