Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Vergelijkend onderzoek naar de draadwiervegetatie in vier plasjes van het gebied Venematen in 1969 en literatuuronderzoek en kweekexperimenten met Spirogyra [Studentenverslag]
Redeker, G.C. \ 1972
Draadwieren zijn in het gebied Venematen vrij veel aanwezig en oefenen sterke invloed uit op het milieu, in het bijzonder in de krabbescheervegetatie. Doel is te onderzoeken om welke soorten het gaat en in hoeverre de verschillende plassen hun eigen ...
help
Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in de Kroonbeek en de Teelebeek, een schone en een verontreinigende laaglandbeek [Boek]
Ellenbroek, G.A. \ Hendriks, J.L.J. \ 1972
De Kroonbeek en de Teelebeek te Ottersum worden sinds 1970 bestudeerd tijdens de cursus dierecologie om 2 en 3e jaars studenten kennis te laten maken met een open ecosysteem. Daar deze cursus in de herfst plaats vindt, was een nauwkeurige inventarisa ...
help
Oppervlaktewater in Drente : vroeger en nu [Boek]
Baaijens, G.J. \ [ca. 1972]
help
Hydrobiologisch onderzoek in het Kromme Rijn gebied [Boek]
Bolier, G. \ Maes, B. \ Notenboom - Ram, E. \ 1972
help
Makrofauna krabbescheerverlanding in de winter : onderzoek naar de aanwezigheid van makro-organismen tussen het bodemmateriaal van een krabbescheerverlanding in winter en voorjaar januari - juli 1972 [Boek]
Kuiper, J. \ 1972
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis van aquatische ecosystemen in het algemeen en in het bijzonder van een verlandingssituatie.
help
Bezinkingsplankton van de Biesbosch 1971 : een onderzoek naar de invloed van olieverontreiniging op het bezinkingsplankton van de Biesbosch [Boek]
Jonge, K.J. de \ 1972
Dit hydrobiologisch onderzoek bestond uit de bepaling van de samenstelling van het net- en bezinkingsplankton. Daartoe werden van maart tot december 1971 één maal per twee weken plankton- en watermonsters genomen op vier plaatsen in het door de olie ...
help
Onderzoek naar de invloed van enkele herbiciden, i.h.b. diuron, en bemesting op de samenstelling van het plankton in de visvijvers van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij te Lelystad en Beesd over de periode mei t/m september 1970 [Boek]
Oskam, N. \ 1972
help
Een vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in drie Hatertse vennen [Boek]
Boer, S.B. de \ Graaf - Menheere, C.G.A.M. de \ Janssen, M.A. \ 1972
In het kader van het hydrobiologisch onderzoek van de Hatertse Vennen van de afdeling Dieroecologie, is door ons een inventarisatie van drie Hatertse Vennen gemaakt: het Oriolusven(een monsterpunt), het Bavoven (eveneens een monsterpunt) en het Eende ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.