Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Watervegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970 [Boek]
Dijk, H.W.J. van \ 1974
Verslag van een onderzoek naar de floristische samenstelling en syn- en autoekologie van alle watervegetaties, uitgezonderd in stilstaande oligotrofe wateren en wateren dieper dan 2 meter, in Nederlands Limburg ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart, No ...
help
Orienterend onderzoek naar kwelverschijnselen, waterplanten en makrofauna in de polderwateren rondom het Naardermeer, speciaal in relatie tot watervervuiling [Boek]
Braam, F.R.H. \ 1974
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Alkmaardermeer in 1972 [Boek]
Blauw, T. \ Meijer, J. \ 1974
Op verzoek van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland werd in 1972 een hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd van het Alkmaardermeer. Aanleiding tot dit verzoek was het ontbreken van voldoende gegevens over de biologische gevolgen die bodemverlagi ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Wageningse Binnenveld, mei-september 1974 : bijdrage tot de studie van het Nederlandse slootmilieu [Boek]
Gijsen, M. van \ 1974
help
Ekologie [Boek]
Leeuwen, C.G. van \ [ca. 1974]
In dit kollege komen de volgende drie hoofdelementen aan de orde: 1) Als theorie, de ten behoeve van de ekologie ontwikkelde Relatie-theorie of Theorie der Grondrelaties. 2) Als richting van onderzoek de Ekologie, met daarbinnen als meer specifiek on ...
help
Het heggenlandschap in de Goese Poel [Boek]
Coeterier, J.F. \ 1974
In het kader van de ruilverkaveling "De Poel-Heinkeszand" werden voor het proefobject Nisse door het I.C.W. te Wageningen vijf inrichtingsmodellen opgesteld. Dit zijn beheersmodellen, geen landschapsmodellen. De modellen variëren in perceelsgrootte. ...
help
Verslag van onderzoek in het landelijk gebied Eemnes [Boek]
Arkesteijn - Dijkman, L. \ Hek, J.W. van der \ Hofstra, T. \ Projektgroep Eempolders \ 1974
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.