Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Practische aspecten van hydrobiologie [Boek]
1977
help
Netplankton uit het open water van de plassen Mastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde in Noord-West Overijssel (Gem. Vollenhove, Wanneperveen), verzameld in juni 1965 tijdens de zomerexcursie van de hydrobiologische vereniging [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1977
help
Een vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland [Boek]
Janssen Duijghuijsen, G. \ Scheperboer, G. \ 1977
Het doel van het vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland was om een overzicht te verkrijgen in het zuidwesten van de buitendijkse polders van de gemeente Ferwerderadeel bij de Westerdobbe en eindigend in het noordoosten ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Pluismeer en het Leersumse Veld : october 1973-mei 1974 [Studentenverslag]
Hahne, G.H.J. \ [ca. 1977]
Dit rapport is een verslag van een zesmaands doktoraalonderwerp Natuurbehoud en -beheer. Het beschrijft een hydrobiologisch onderzoek van twee Utrechtse vennen.
help
Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in de Kroonbeek en de Teelebeek, een schone en een "verontreinigde" laagland beek [Boek]
Mierlo, J. van \ Lenkens, R. \ 1977
De makrofauna van de Kroonbeek en Teelebeek te Ottersum (gemeente Gennep) is al eerder intensief bestudeerd. In dit verslag worden de resultaten van de lente en de zomer van 1975 besproken. Bovendien worden de resultaten van alle lentes die in de afg ...
help
Literatuuroverzicht dat betrekking heeft op binnen het Nederlandse watergebied aangetroffen algen en enige groepen van fyto- en zoomicro-organismen [Boek]
Dresscher, T.G.N. \ [1977]
Dit tot het jaar 1976 reikend overzicht is samengesteld ten dienste van hen, die de hydrobiologie uit hoofde van hun beroep of uit belangstelling voor dit deel der biologie beoefenen. Het omvat zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde gegevens. Bov ...
help
The degradation of ecosystems by the Rhine [Boek]
Wolff, W.J. \ [ca. 1977]
help
Hydrobiologische waarnemingen in de Demmerikse polder op 24 en 25 augustus 1977 [Boek]
Repko, F.F. \ Sinkeldam, J.A. \ Dijk, C.C. van \ 1977
RIN onderzoek.
help
Spaarbekken IJsselmeer - Ecologische aspecten van de aanleg van een spaarbekken in het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1977
help
Verslag van een fysisch-chemisch en hydrobiologisch onderzoek naar de invloed van de vuilstort in de Hollands-Ankeveense Polder op de kwaliteit van het omringende oppervlaktewater [Boek]
Landman, J.E.F. \ Jol, C. \ 1977
In dit verslag zal eerst een schets worden gegeven van de problematiek rond de vuilstort aan de Loodijk (hoofdstuk 2). Vervolgens zullen enkele in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het oppervlaktewater worden besproken. In ho ...
help
Het gebruik van kunstmatig substraat voor de bestudering van de macrofauna-levensgemeenschappen in vervuilde en onvervuilde beken in de Achterhoek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 1977
help
Onderzoek naar de waarneming en de waardering van Veluwe landschappen [Boek]
Coeterier, J.F. \ 1977
Hoe moet het landschap van de Veluwe worden ontwikkeld en beheerd opdat dit voor de mensen een optimale recreatieve voldoening geeft?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.