Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Kwantitatief en kwalitatief planktononderzoek van het Haarsteegse Wiel in 1978 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Visser, H.A.F.P. de \ [1979]
help
De effecten van een bietepulplozing in de Hierdense Beek [Boek]
Repko, F.F. \ Higler, L.W.G. \ 1979
Bemonsteringen uitgevoerd naar de macrofauna in de Hierdense Beek.
help
Faunistische gegevens van de Hierdense Beek 1907-1970 [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1979
Hydrobiologisch onderzoek RIN
help
Enige aspecten van de decompositie van zeegras [Boek]
Pellikaan, G.C. \ 1979
Er wordt verondersteld dat het grootste deel van de jaarproductie van zeegras (Zostera marina L.) in het Grevelingenmeer in de detrituskringloop terecht komt. Onder detritus verstaat de auteur de niet-levende planteresten en de daaraan verbonden micr ...
help
De aerobe mineralisatie van aminozuren in natuurlijke aquatische milieus [Proefschrift]
Sepers, A.B.J. \ 1979
help
De kolonisatie van een brakwater biotoop [Boek]
Janssen, H. \ Mooij, R. \ 1979
Over de tijdsduur en het verloop van de kolonisatiefase in een brakwaterbiotoop is weinig bekend. Vooral ook uit het oogpunt van natuurbehoud is het echter belangrijk om te weten, hoe snel nieuw gegraven sloten, bijvoorbeeld in een ruilverkavelingsge ...
help
De zuurstofbalans en plankton van brak slootwater [Boek]
Velde, L. van de \ 1979
Gedurende twee maanden werden enkele details belicht van de zuurstofbalans: deze onderzoekingen werden uitgevoerd in brakke sloten door de werkgroep Structuur en Dynamiek van Instabiele Aquatische Oecosystemen van het Delta Instituut. De belangrijkst ...
help
Een hydrobiologisch onderzoek van de oppervlaktewateren van Voorne-Putten [Boek]
Smit, H. \ Daan, R. \ 1979
help
De Roerstreek : een orienterend hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna in het Roerdal en omgeving, 11 juli tot 1 september 1978 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1979
Faunaonderzoek RIN
help
Kanaal Almelo - Nordhorn : gedeelte Nijenkampseweg - rijksgrens : oecologische aspecten [Boek]
Gremmen, N.J.M. \ Reimerink, H.G.A. \ 1979
In het kader van de besluitvorming omtrent de voorgenomen overdracht werd op 14 maart 1978 door Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Planologische Dienst een verzoek gericht een oecologische inventarisatie te verrichten van het oostelijk kanaalgede ...
help
Literatuurstudie naar de biologische effecten van temperatuurverhogingen in lozingsgebieden van centrales [Boek]
Vulto, T.J.A. \ 1979
Invloed van koelwater
help
Onderzoek t.b.v. beheer en inrichting van het graslandgebied tussen Harderwijk en Doornspijk : een inventarisatieverslag naar vegetatie, weidevogels en hydrobiologie in opdracht van het Consulentschap Natuurbehoud [Boek]
Bontenbal, M.M. \ 1979
help
Klassificatie van brakke binnenwateren in Zeeland op grond van hun macrofauna [Boek]
Boogert, J.J. van den \ 1979
De algemene vraag is hoe te komen tot een indeling van de brakke binnenwateren op grond van de samenstelling van hun levensgemeenschap, en wel speciaal de makrofauna, en deze te correleren met diverse abiotische factoren, in het bijzonder gemiddelde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.