Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Makrofauna-gemeenschappen in bronnen [Boek]
Oude Egbrink, B. \ Notenboom, J. \ 1982
help
Bronnen in Vaals : hydrobiologische inventarisatie met betrekking tot de macrofauna, en een typologie van de bronnen van de Hermansbeek, Claasvelderbeek, Zieversbeek en zijbeken [Boek]
Ploeg, M.P.M. van der \ Upperman, C.W. \ 1982
help
Een hydrobiologisch onderzoek van IJsselmonde [Studentenverslag]
Smit, H. \ 1982
help
De regio Moerdijk - Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het GEM \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Apeldoorn, R.C. van \ Saris, F.J.A. \ Schroevers, P.J. \ 1982
help
Landschapsecologische relaties via het grondwater op nationaal en regionaal niveau [Boek]
Roelofs, H.J. \ Beukeboom, T.J. \ Ebregt, A. \ 1982
Werden in het vorige rapport (De Dorschkamp, rapport nr. 317) met name de fysische, chemische en biotische hoedanigheden van het Nederlandse grondwater behandeld, in dit rapport worden deze gegevens in verband gebracht met de landelijke milieukarteri ...
help
Micro-ecosystem for testing effects of toxic substances \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
Kersting, K. \ 1982
help
Hydrobiologisch onderzoek naar de invloed van beekregulatie [Boek]
Vries, H.P. de \ Mark, C.M. van der \ 1982
help
Macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in vaarten : een ecologische benadering van de waterkwaliteit in vaarten in N.W.-Overijssel [Boek]
Janse, J. \ Monnikendam, D. \ 1982
help
"De Hel" : verslag van onderzoek aan chemische komponenten, makrofauna en visfauna van het water van het C.R.M.-reservaat "De Hel" bij Veenendaal, verricht in de periode september 1980 - maart 1981 [Boek]
Neeft, C. \ Hofstede, G.J. \ 1982
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna, de waterplanten en de biologische waterkwaliteit van het Apeldoornsch Kanaal tussen Dieren en Apeldoorn [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1982
help
Het gebruik van hogere waterplanten als indicatoren voor de waterkwaliteit [Boek]
Schuurkes, R. \ 1982
help
Invloeden van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinrichting Doorn op waterplanten en Chironomiden-larven [Studentenverslag]
Wegener Sleeswijk, F.C. \ 1982
help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
help
Macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in vennen : een onderzoek naar de biologische waterkwaliteit op basis van macrofauna en flora van een aantal Overijsselse vennen [Studentenverslag]
Heyligers, W. \ Liebrand, C. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.