Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrobiologisch onderzoek in de provincie Utrecht : onderdeel: Kromme Rijngebied en een deel van de Utrechtse Heuvelrug (1978 en 1979) [Boek]
Everards, K. \ 1983
In 1978 en 1979 is een hydrobiologische inventarisatie uitgevoerd van de wateren in het Kromme Rijngebied en een deel van de Utrechtse Heuvelrug. Deze inventarisatie is een onderdeel van het hydrobiologisch onderzoek binnen het (meerjaren) projekt "M ...
help
Verslag van de hydrobiologische waarnemingen in de Gerritsfles en Kempesfles op 2 en 3 november 1977 [Boek]
Dam, H. van \ Dijk, C. van \ Higler, L.W.G. \ 1983
help
Hydrochemische inventarisatie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart : de Oude Gooren: Gem. Stipdonk, Gebied ten z.w. van Heeswijk [Boek]
Klink, A.G. \ [1983]
In juni 1983 is een onderzoek uitgevoerd aan de chemie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart. Ook aan de makro-evertebraten fauna in een der gebieden is enige aandacht besteed. Als chemische parameters zijn de dominante ka ...
help
Een orienterend onderzoek aan de sedimenten van het Groot Huisven (N. Br.) [Boek]
Klink, A.G. \ 1983
Onderzoek met gepresenteerde soortenlijst.
help
Biologische waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Veluwse wateren aan de hand van de makrofauna bemonsterd met het standaard-makrofaunanet en met kunstmatig substraat [Boek]
Bakker, J.A. \ 1983
help
Een hydrobiologische visie op het Indicatief Meerjaren Programma \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1983
Op korte termijn zal inhoud gegeven moeten worden aan de 'natuurlijke' toestand van oppervlaktewater en aan de biologische normen, waarmee het kwalitatieve waterbeheer uit de voeten kan
help
The significance of desmids as indicators of the trophic status of freshwaters \ Schweizerische Zeitschrift fuer Hydrologie, Hydrobiologie, Limnologie, Fischereiwissenschaft und Abwasserreinigung = Revue suisse d' Hydrologie, Hydrobiologie, limnologie, peche et pisciculture et epuration des eaux polluees [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1983
help
Nutrient dynamics in small mesotrophic fens surrounded by cultivated land. 1. Productivity and nutrient uptake by the vegetation in relation to the flow of eutrophicated ground water \ Oecologia [Artikel]
Verhoeven, J.T.A. \ Beek, S. van \ Dekker, M. \ 1983
help
Nutrient dynamics in mesotrophic fens under the influence of eutrophicated ground water \ Proceedings international symposium on aquatic macrophytes, 18 - 23 September 1983 [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 1983
help
Bronnen en beken in het boven-Geuldal : onderzoek naar de biologische en fysisch-chemische kwaliteit en mogelijkheden voor het beheer van de bronnen van de Cottesserbeek, de Berversbergbeek, de Belletbeek, de Terzieterbeer en de Noor [Boek]
Boer, J. de \ 1983
In het meest zuidelijk gelegen deel van het Geul-dal vormen de verschillende zijbeken met hun vele bronnen een opvallend onderdeel van het landschap. In dit onderzoek zijn van 4 van deze zijbeken en van de Noor de talloze bronnen nauwkeurig in kaart ...
help
Van de wal in de sloot : een typologisch onderzoek aan makrofaunaprocessen [Proefschrift]
Beltman, G.H.J. \ 1983
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Zeeuwse watergangen op grond van hun macrofaunasamenstelling [Boek]
Krebs, B.P.M. \ 1983
Dit rapport wil een eerste aanzet geven tot de beoordeling van zoete en brakke watergangen in het Deltagebied op grond van de samenstelling van hun macrofauna.
help
Macrofaunagemeenschappen in kanaalbeken [Studentenverslag]
Latour, P. \ 1983
Het doel van dit onderzoek is: "Het ontwikkelen van een globaal referentiekader, dat als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen opp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.