Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Karakterisering van periodiek droogvallende beekjes in het stoomgebied van de Lunterse Beek aan de hand van de makrofauna : aanzet tot beheer [Studentenverslag]
Latour, P.J.M. \ 1985
In het kader van een 6-maands doktoraalvak Natuurbeheer is onderzoek verricht naar de makrofauna van periodiek droogvallende beken in het stroomgebied van de Lunterse Beek.
help
Teledetectie van waterplanten : een onderzoek naar de mogelijkheden met multispectraal fotografie en spectroradiometrie [Boek]
Philippart, K. \ 1985
help
De hydrobiologische waarden van oppervlaktewateren in het stroomgebied van het Merkske (N-Br.) [Boek]
Buskens, R. \ Bijlmakers, L. \ 1985
Uitsluitend is aandacht besteed aan de vegetatie en makrofauna (met het blote oog waarneembare dieren). Het stroomgebied van het Merkske is gesitueerd ten zuidwesten van Baarle-Nassau
help
Verwerking van de gegevens van twee macrofauna-onderzoeken, het tijdreeks- en kunstsubstraat-onderzoek, en het maken van een macrofaunasoorten-codelijst ten behoeve van een macrofauna-ecotheek [Studentenverslag]
Torenbeek, R. \ 1985
Door de intensivering in de landbouw is de behoefte aan water in de provincie Drenthe vergroot. Het huidige aanvoerstelsel, dat bestaat uit een kanalensysteera met gemalen, heeft een te lage capaciteit om altijd aan deze vraag te kunnen voldoen. Na s ...
help
Macrofaunagemeenschappen van wielen en weteringen in "Rivierenland" [Studentenverslag]
Kierkels, H. \ 1985
help
Vooronderzoek ten behoeve van de modellering van de fytoplanktongroei in Zeeuwse polderwateren [Boek]
Kaland, L. \ 1985
help
Species composition of small fens in relation to the nutrient status of the peat soil and the ground water \ Colloques phytosociologiques [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ Beltman, B. \ Vermeer, J.G.H. \ 1985
Small mesotrophic fens with a floating mat of species-rich vegeration occur scattered in a landscape intensively used for cattle breeding in the Vechtplassen area, The Netherlands. Species composition. biomass production and nutrient accumulation iu ...
help
Hydrobiologisch onderzoek kleine wateren : tussenrapportage [Boek]
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland \ 1985
help
Bodemfauna in verontreinigde onderwaterbodems \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Urk, G. van \ Kerkum, F.C.M. \ Wiersma, S.M. \ 1985
help
De nutrientenhuishouding van zoetwatermoerassen, speciaal met betrekking tot verrijking \ PAO course "wetlands for the purification of wastewater" = PAO-cursus "moerassen voor de zuivering van afvalwater" [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 1985
help
Massabalansen voor N en P in onderwaterbodems \ PAO course "wetlands for the purification of wastewater" = PAO-cursus "moerassen voor de zuivering van afvalwater" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1985
help
Waterplanten : bondgenoten bij het waterkwaliteitsbeheer? : een visie op de toekomst van het beheer van waterplantenvegetaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vierssen, W. van \ Hootsmans, M.J.M. \ Vermaat, J.E. \ 1985
Achtereenvolgens worden besproken: de gevolgen van eutrofiering voor een aquatische levensgemeenschap, de effecten van de huidige beheersmethoden en een model, dat de belangrijkste interacties van de levensgemeenschap beschrijft
help
Het ecosysteem van het IJsselmeer, opbouw en bedreigingen [Boek]
Brocades Zaalberg, R.W. \ 1985
De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft de abiotische (niet-levende) kenmerken van het ecosysteem. In hoofdstuk 3 komen de biotische (levende) kenmerken aan de orde. Dit is het meest omvangrijke hoofdstuk, waarin achtereenvolge ...
help
Hydrobiologische districten in Nederland [Boek]
Mol, A.W.M. \ 1985
In dit rapport wordt de verspreiding behandeld van aquatische macro-invertebraten in ons land en worden de hydrobiologische districten op basis van deze organismen verder onderverdeeld. Enkele ondersteunende gegevens zijn ontleend aan de verspreiding ...
help
Een laboratorium-studie van het metabolisme van de rotiferensoort Euchlanis dilatata lucksiana uit de Loosdrechtse Plassen [Studentenverslag]
Rooth, J. \ 1985
help
Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek van drie verzuurde vennen en een zwak gebufferd ven in Noord-Brabant [Studentenverslag]
Hurk, J.M. van de \ Mooren, C.G.F. \ Pouwels, R.H.W. \ [ca. 1985]
In een viertal min of meer geïsoleerde vennen in Noord-Brabant (Galgeven, Staalbergven, Groot Huisven en Grootmeer) is een jaaronderzoek op oecosysteemniveau uitgevoerd.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.